Uutinen

MPASSid-kirjautumisratkaisu on siirtynyt Opetushallitukselle

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus MPASSid Digitaalisuus
Oppimispalveluihin kirjautumista helpottava MPASSid on siirtynyt vuoden 2021 alusta lähtien opetus- ja kulttuuriministeriöltä Opetushallituksen ylläpitämäksi palveluksi. Vuonna 2021 tavoitteenamme on kasvattaa MPASSid:tä hyödyntävien oppilaitosten ja palveluiden määrää sekä päivittää olemassa olevien yhteistyökumppaniemme kanssa tehdyt sopimukset.
MPASSid-palvelun logo taustakuvalla, jossa kolme oppijaa istuu ikkunalaudalla

MPASSid helpottaa oppimispalveluiden käyttämistä 

MPASSid on tunnistuksenvälitysratkaisu, joka standardoi henkilötietojen välittämisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin oppimispalveluihin. MPASSid-ratkaisun tarkoituksena on helpottaa sähköisiin oppimispalveluihin kirjautumista niin, että opettaja tai oppilas voi kirjautua sitä hyödyntäviin palveluihin omilla oppilaitoksen tunnuksilla. Käyttäjän ei siis tarvitse luoda palveluihin erillisiä tunnuksia, mikä tekee verkko-oppimateriaalien ja oppimista tukevien palveluiden käytöstä sujuvaa ja helppoa. Myöskään itse oppimispalvelun ei tarvitse kyetä tulkitsemaan monia erilaisia käyttäjätietomalleja, koska MPASSid sovittaa erilaisten kirjautumisjärjestelmien ja käyttäjärekisterien tiedot helposti tulkittavaan muotoon. Tämä helpottaa käyttäjätietojen ylläpitoa palveluntarjoajan päässä.

MPASSid:n käyttö perustuu luottamusverkostoon, jonka jäseniä ovat yhtäällä opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ja toisaalla digitaalisten oppimispalveluiden tarjoajat. Palvelun loppukäyttäjinä taas toimivat oppimateriaaleihin kirjautuvat koulujen oppilaat ja opettajat. Heille MPASSid ei parhaimmillaan näyttäydy lainkaan, vaan kirjautuminen omalta työasemalta välittyy suoraan digitaaliseen palveluun. Tarkoituksena onkin tehdä kirjautumisprosessista niin sujuva, ettei loppukäyttäjän tarvitse edes miettiä asiaa. MPASSid:n ylläpitäjänä toimii Opetushallitus ja sen teknisenä toimittajana jatkaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Käyttäjämäärät huimassa kasvussa

Vuosi 2020 oli MPASSid:lle menestyksekäs. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot siirsivät opetusta verkkoon, mikä kasvatti sähköisten oppimismateriaalien käyttöä huomattavasti. Yksittäisten MPASSid:n kautta tehtyjen kirjautumisten määrä olikin viime keväänä kasvanut 1400 % edellisvuotiseen verrattuna. Vuosien 2019 ja 2020 välillä kirjautumismäärät nousivat parhaina kuukausina noin 300 000:sta yli 800 000:een kuussa, ja kuluneen kevään lukujen perusteella kasvu jatkuu samanlaisena.

MPASSid-palvelun käyttäjämäärät ovat kasvaneet jokaisena kuukautena vuosina 2019–2021
MPASSid:n kautta kuukauden aikana tehtyjen kirjautumisten määrä ylitti miljoonan maaliskuussa 2021.

Tällä hetkellä MPASSid:tä käytetään kymmenissä kunnissa ympäri Suomen, ja MPASSid-kirjautumista hyödyntäviä palveluita on lähes 50. Helmikuussa 2021 MPASSid:n kautta tehtiin yli 700 000 ja maaliskuussa jopa yli miljoona kirjautumista..

Vuonna 2021 pääasiallinen tavoitteemme on laatia luottamusverkoston jäsenten kanssa uudet liittymissopimukset, jotka korvaavat nykyiset CSC:n kanssa solmitut sopimukset*. Muutoin palvelun tai luottamusverkoston toiminta eivät muutu. Toivomme, että saamme palvelun kasvun jatkumaan niin käyttäjien kuin sitä hyödyntävien palveluiden määrässä ja toivotamme verkostoon liittyvät uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi!

* = Uutista korjattu 14.4.2021 klo 14.00: MPASSid-liittymissopimukset on ennen palvelun siirtymistä Opetushallitukselle solmittu Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n, ei opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Lisätietoa

Voit olla yhteydessä Opetushallituksen MPASS-tiimiin palveluosoitteessa mpass [at] oph.fi.

Tutustu MPASSid-palveluun