Uutinen

New European Bauhaus vie EU:ta kohti kestävää tulevaisuutta

Ohjelmat Luova Eurooppa
EU vie eteenpäin vihreää ja kestävää kehitystä poikkeuksellisen monialaisen ja kokeilevan aloitteen avulla. New European Bauhaus kutsuu kaikkia kiinnostuneita mukaan muovaamaan toimintaa, jonka tarkoitus on löytää kestäviä ja esteettisiä ratkaisuja jokapäiväisiin haasteisiin. Helmikuun lopussa järjestetään infotilaisuuksia, joissa on mahdollista kuulla aloitteesta lisää.
Kuvassa on Euroopan unionin tähtilippu, jossa on kirjavia tähtiä, sekä Bauhaus-tyylisuuntaa edustavat Gerrit Ritveldin punainen tuoli ja Walter Gropiuksen suunnittelema koulurakennus Dessaussa.

New European Bauhaus ("Uusi eurooppalainen Bauhaus") on sektoreiden välisiä raja-aitoja kaatava keskustelufoorumi ja kohtaamispaikka, taiteen ja kulttuurin tila, kokeilulaboratorio ja kiihdyttämö, joka kokoaa yhteen mm. arkkitehdit, taiteilijat, muotoilijat, insinöörit, tutkijat, opiskelijat ja kansalaiset.

Tarkoituksena on puhaltaa EU:n vihreän kehityksen ohjelma eloon ja tuoda se lähemmäs kansalaisia kutsuvalla, innovatiivisella ja osallistavalla tavalla. Aloitteen perusarvoja ovatkin kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus.

”New European Bauhaus on toivoa korostava projekti, jossa haemme parempia yhteiselämän muotoja pandemian jälkeiseen aikaan,” sanoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. ”Kyse on kestävän kehityksen ja viihtyvyyden yhteensovittamisesta tavalla, joka tuo Euroopan vihreän kehityksen periaatteet käytännön tasolle ihmisten arkeen.”

New European Bauhaus on yhteisöllinen prosessi kolmessa vaiheessa

New European Bauhaus etenee kolmessa vaiheessa, joita ovat yhteissuunnittelu (co-design), toteutus ja tulosten levitys.

Yhteisöllinen suunnitteluvaihe on parhaillaan käynnissä. Kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus nostaa esiin ratkaistavia ongelmia ja jakaa hyviä ratkaisuesimerkkejä Euroopan komission julkaisemilla verkkosivuilla. Tiiviimmästä yhteistyöstä kiinnostuneet tahot voivat ilmoittautua kumppaneiksi mm. synnyttämään ja viemään eteenpäin keskustelua tilaisuuksissa ja kokoamaan toimivia käytäntöjä. Kesällä 2021 Euroopan komissio palkitsee parhaita esimerkkejä, joissa yhdistyvät kestävyys, käyttäjäkokemukseen perustuva laatu ja osallisuus.

Suunnitteluvaiheen jälkeen syksyllä 2021 julkaistaan haku viidelle pilottiprojekteille, joissa viedään suunnitteluvaiheen ideoita käytäntöön. Projekteissa keskitytään kestävyyteen, taiteeseen ja kulttuuriin eri näkökulmista. Niissä voi painottua esimerkiksi luonnolliset rakennusmateriaalit ja energiatehokkuus tai ympäristöystävälliset digitaaliset innovaatiot.

Pilottiprojektit päättyvät vuonna 2023, jolloin toiminnassa siirrytään viimeiseen vaiheeseen eli ideoiden ja syntyneiden tulosten levitykseen ja verkostojen vahvistamiseen Euroopassa ja sen ulkopuolella.