Uutinen

Nordplus-ohjelma arvioitu 2021

Ohjelmat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Erasmus+ Nordic Master Nordplus Aikuiskoulutus Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Pohjolan kielet Nordplus-ohjelma
Pohjoismaiden ministerineuvosto tilasi arvioinnin Nordplus-ohjelmasta nykyisen ohjelmakauden (2018-2022) lähestyessä loppuaan. Arviointi on nyt julkaistu.
Nordplus evaluation 2021

Tutkimuksessa arvioidaan, kuinka Nordplus-ohjelma huomioi eri kohderyhmien tarpeet Pohjoismaissa ja Baltian maissa, kannustaa ohjelman painotuksilla (Nordplus highlights), vahvistaa verkostojen luomista ja innovaatioita koulutuksen saralla sekä digitaalisia taitoja ja pohjoismaisten kielten tuntemusta. Siinä tarkastellaan myös sitä, minkälaisia vaikutuksia Nordplus-ohjelman tulevaisuuteen voi olla muiden vastaavien ohjelmien (erityisesti Erasmus+ ja Nordic Master) muuttuessa sekä mahdollisilla määrärahaleikkauksilla.

Nordplus-hakijoiden ja hankekoordinaattorien parissa on korkea tyytyväisyysaste ja ohjelmasta on positiivisia tuloksia, mutta muutamilla alueilla todettiin parantamisen varaa. Raportista käy ilmi näkökulmia ja mahdollisia strategioita, joita tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan ohjelman tulevaisuutta, esimerkiksi korostamalla Nordplus-ohjelmalle ainutlaatuisia tekijöitä tai suhteessa Pohjoismaiden ministerineuvoston Visioon 2030.