Uutinen

Nyt se alkaa – uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukioissa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Opetussuunnitelma
Lukion uudet opetussuunnitelmat (LOPS) huomioivat aiempaa vahvemmin opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yksilölliset tarpeet sekä antavat heille nykyistä kattavammat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään. Opetushallituksen LOPS-materiaalit ja -tuunaamot sekä neuvonta tukevat opettajien työtä ja opetussuunnitelmien käyttöönottoa paikallisesti.
Lukioissa ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa uusien opetussuunnitelmien (LOPS) mukaisesti.

Lukioissa ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa uusien opetussuunnitelmien (LOPS) mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen marraskuussa 2019 julkaisemiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin.

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Petri Lehikoisen mukaan uusien opetussuunnitelmien fokus on ennen kaikkea hyvän arjen rakentamisessa.

Tavoitteena on, että lukio on inspiroiva, elämänmakuinen ja mielekäs paikka opiskella lukiolaisille sekä työskennellä opettajille, rehtoreille ja tukihenkilöstölle.

– Hyvinvoinnin ja hyvän arjen painottamisella on erityistä tilausta nyt myös korona-ajan aiheuttamien haasteiden takia, Lehikoinen uskoo.

Opettajat voivat hyödyntää OPH:n tarjoamaa tukea

Lukuvuoden alku on lukioissa tänä syksynä kiireinen. Opetushenkilöstön työmäärää lisäävät uusien opetussuunnitelmien lisäksi historiallinen oppivelvollisuusuudistus ja edelleen myös opiskeluarkeen vaikuttava koronavirusepidemia.

Haastavasta koronatilanteesta huolimatta lukiot ovat Lehikoisen mukaan valmiina vastaanottamaan uudet opiskelijat.

– Tilannekuvakyselymme mukaan paikalliset opetussuunnitelmat ovat valmistuneet ajallaan. Toivon, että syksyn kuluessa koronatilanne rauhoittuu ja opiskelijat sekä opettajat pääsevät hyödyntämään uusien LOPSien avaamia mahdollisuuksia täysipainoisesti.

Opetushallitus tukee monin tavoin sitä, että opettajilla on kiireisessä arjessaan voimia ja intoa uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetustyöhön.

– Apua ja ideoita löytyy kattavasti tukimateriaaleistamme, jotka on koottu verkkosivuillemme oppiaineittain ja teemakokonaisuuksittain sekä neuvontamme, koulutustemme ja LOPS-tuunaamojemme kautta. Tuunaamot ovat matalan kynnyksen virtuaalisia tilaisuuksia, joissa opettajat ja muut lukiotoimijat voivat esittää asiantuntijoillemme kysymyksiä uusista opetussuunnitelman perusteista, Lehikoinen muistuttaa.

Marraskuussa (4. –5.11.) järjestettävät valtakunnalliset lukiopäivät, joiden teemana on ”Viisaasti ja laadukkaasti uudelle LOPS-kaudelle” tarjoavat myös mahdollisuuden käydä syventävää keskustelua opetussuunnitelmatyöstä.

Uudistus vahvistaa laaja-alaista osaamista ja yleissivistystä

Opetussuunnitelman perusteet on uudistettu osana lukiokoulutuksen uudistamista. Tavoitteena on, että vuonna 2030 puolet 25–34-vuotiaista suomalaisista on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistamisen ja vahvistamisen ohella LOPS-perusteiden punaisena lankana kulkee opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittäminen.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet eli 1) hyvinvointiosaaminen, 2) vuorovaikutusosaaminen, 3) monitieteinen ja luova osaaminen, 4) yhteiskunnallinen osaaminen, 5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä 6) globaali- ja kulttuuriosaaminen muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet, Lehikoinen kertoo.

Laaja-alaisuutta edistää myös lukio-opintojen uudenlainen rakenne. Kurssien sijaan lukioissa opiskellaan jatkossa opintojaksoja, jotka voivat olla eri laajuisia ja oppiainerajat ylittäviä. Nämä antavat uuden mielekkään mahdollisuuden myös opettajien yhteistyölle.

LOPS-perusteista ei myöskään ole unohdettu monipuolisia yhteyksiä ympäröivään maailmaan. Lukiokoulutuksen järjestäjien velvoitteena on vahvistaa lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyystaitojaan.

Uskomme, että laadukas oppiminen, yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri sekä hyvinvointia vahvistavat elämänhallinnan taidot tukevat opiskelijoiden kasvua tasapainoisiksi, sivistyneiksi sekä aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, opetusneuvos Petri Lehikoinen tiivistää.

Lisätiedot:

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Petri Lehikoinen

puh. 0295 331 713

petri.lehikoinen [at] oph.fi