Uutinen

Opettaja tai digipedagogiikan kehittäjä! Minkä digitaidon edistämiseen olet kaivannut inspiraatiota tai tukea?

Opettajat ja kasvattajat Varhaiskasvatus Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Kaipaatko lisää tietoa siitä, miten lisättyä todellisuutta eli AR-teknologiaa voisi hyödyntää liikunnan opetuksessa tai pienten lasten kanssa lähiluontoon tutustumisessa? Pohditko, mitä opettajan tulisi tietää tietosuojasta, entä oppilaan? Tarvitsetko lisää tukea siihen, miten lisätä vuorovaikutusta etäopetuksessa? Kerro meille toiveistasi ja jaa myös omat hyvät ideasi digitaitojen edistämiseksi vastaamalla kyselyyn 31.5.2021 mennessä.
Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

Opetushallitus on julkaissut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset 16.2.2021 näiden taitojen edistämisen tueksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.  Vaikuta siihen, millaista esimerkkisisältöä julkaistujen kuvausten tueksi Opetushallitus tuottaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa vuonna 2021. Tavoitteenamme on kiinnittää huomiota ajankohtaisiin digipedagogiikan kannalta haastaviksi koettuihin teemoihin. Tuotamme sisältöä opettajien toiveista, opettajille.

Uusista teknologioista puhutaan paljon, mutta moni pohtii, milloin niihin ehtii syventyä ja miten niitä voisi tuoda luontevaksi osaksi opetusta. Ajankohtaisia teknologiaan liittyviä asioita ja ilmiöitä, kuten MyDataa tai vaikka esineiden internetiä (iOT), voisi olla kiehtovaa käsitellä, kun niistä pääsee itse hieman jyvälle. Äänikirjat tarjoavat hienoja elämyksiä monelle aikuiselle, mutta voisivatko oppilaat innostua kirjallisuudesta niiden avulla?

Kerro myös omista ideoistasi digitaitojen edistämiseksi

Haluaisitko jakaa jonkin loistavaksi osoittautuneen sovelluksen tai idean? Jaa meille käyttämässäsi laitteessa oleva ominaisuus, josta on sinulle opetuksessa iloa ja jonka arvelet jääneen monelta huomaamatta. Voit myös kertoa kokemuksiasi uusien teknologioiden hyödyntämisestä. Kerro myös, mitä digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia oppilaasi suosittelisivat muille kouluille.

Vastaa kyselyyn tieto- ja viestintäteknologista osaamista edistävistä sisällöistä.

Kokonaisuudet tiivistettynä

Tieto- ja viestintäteknologinen osaamisen kokonaisuus muodostuu neljästä pääalueesta:

  1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen
  2. Turvallisuus ja vastuullisuus,
  3. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely ja
  4. Vuorovaikutus.

Medialukutaidon kokonaisuus muodostuu kolmesta pääalueesta:

  1. Median käyttö, ymmärtäminen ja arviointi,
  2. Toiminta mediaympäristöissä ja
  3. Median tuottaminen.

 Ohjelmoinnin osaamisen kokonaisuus muodostuu kolmesta pääalueesta:

  1. Ohjelmoinnillinen ajattelu
  2. Tutkiva työskentely ja tuottaminen ja
  3. Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen.  

Helmikuussa 2021 on julkaistu kuvausten ensimmäinen versio. Kuvauksia kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa. Haluaisitko tehdä yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksiin liittyen?

Ota yhteyttä

Osaamisen kuvauksista vastaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma, joka on osa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Lue lisää ja tutustu kuvauksiin kehittämisohjelman sivuilta.