Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on oikaissut vuoden 2021 valtionosuusrahoitusta

Palvelut Valtionosuudet

Esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoitusta on oikaistu noin 150 rahoituksen saajan osalta yhteensä yli 40 miljoonalla eurolla johtuen KOSKI-tietovarannon puutteellisista tai virheellisistä tiedoista.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on lakiin perustuva velvollisuus tallentaa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitetut tiedot KOSKI-tietovarantoon. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että heidän tallentamansa tiedot ovat oikein KOSKI-tietovarannossa.

KOSKI-tietovaranto on ensisijaisesti kansalaisille suunnattu palvelu, jota myös eri viranomaiset hyödyntävät. KOSKI-tietojen oikeellisuus onkin ehdottoman tärkeää erityisesti oppilaan tai opiskelijan oikeuksien kannalta, jotta esimerkiksi yhteisvalinta voidaan toteuttaa oikeisiin tietoihin perustuen. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän kannalta tietojen oikeellisuus on myös tärkeää, koska myös valtionosuusrahoituksen laskenta käyttää KOSKI-tietovarannon tietoja.

Poikkeuksellisen runsaslukuisiin rahoituksen oikaisuihin on erityisesti ollut syynä KOSKI-tietovarannosta puuttuneet pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opiskeluoikeuksista lisätiedot, minkä takia opetuksen tai koulutuksen järjestäjien rahoitusta olisi ilman tietojen korjausta jäänyt saamatta tuhansista euroista aina yli 2 miljoonaan euroon per rahoituksensaaja.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä vastuu tietojen oikeellisuudesta

Kyseessä on iso tiedonkeruumuutos, jossa erillisistä lomaketiedonkeruista siirrytään automaattisiin rajapintojen kautta tehtäviin datasiirtoihin. Valtionosuusrahoituksen laskentaan käytettyjen tietojen oikeellisuudesta opetuksen ja koulutuksen järjestäjä vastaa niin kauan kuin tiedoilla voi olla oikeudellista merkitystä riippumatta siitä, mitä kautta tieto on kerätty. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että omat toimintaprosessit ja toiminnanohjausjärjestelmät takaavat valtionosuusrahoituksessa käytettävien tietojen oikeellisuuden ja tietojen siirtymisen automaattisten rajapintojen kautta. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tulee aina myös valtionosuusrahoituspäätöksen saatuaan tarkastaa, että päätöksen laskennassa käytetyt tiedot vastaavat opetuksen järjestäjän toimintatietoja.

Rahoituksen oikaisu tehtävä oikaisuaikana

Vuoden 2021 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen valtionosuusrahoituspäätöksen oikaisuaika päättyi 23.4.2021. Oikaisuajan päättymisen jälkeen tulleita valtionosuusrahoitusta korottavia oikaisuvaatimuksia ei huomioida rahoituksessa. Jos opetuksen järjestäjä on saanut perusteettomasti valtionosuutta, on opetus- ja kulttuuriministeriön määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 62 §:n nojalla.

Oikaisupäätösten yksityiskohtaisemmat laskelmat Opetushallituksen sivuilla

Päätökset oikaisuvaatimuksiin on tehty kahdessa erässä. Ensimmäiset päätökset postitettiin toukokuussa ja toinen erä postitettiin 11.8.2021. Päätöksellä myönnettyä valtionosuutta/rahoitusta yksityiskohtaisesti avaavat laskelmat (VOS ja CL) löytyvät rahoituksen saajittain Opetushallituksen valtionosuuksien sivuilta: https://vos.oph.fi/rap/

Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta rahoitettavan esi- ja perusopetustoiminnan valtionosuuden ja rahoituksen saajakohtaiset kertojamäärät vuonna 2021 on päivitetty oikaisupäätöksien mukaisiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportointisivuille: https://vos.oph.fi/rap/vos/v21/v05sm6s21.html

Vuoden 2022 valtionosuusrahoituksen laskennan KOSKI-poiminnat

Esi- ja perusopetuksen osalta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen laskennassa siirryttiin KOSKI-tietovarannon tietojen käyttämiseen syksyllä 2020 ja lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennassa siirrytään KOSKI-tietojen käyttöön vuonna 2021. Esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vuoden 2022 valtionosuusrahoituksen laskennan KOSKI-poiminnoista tiedotetaan tarkemmin erikseen.