Uutinen

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuspäätökset 2021 sekä esi-ja perusopetuksen yksikköhinnat 2021 postitettu 15.1.2021

Palvelut Valtionosuudet

Seuraavat päätökset on postitettu 15.1.2021 (liitteenä):

 

-Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2021

-Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29§:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2021

-Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2021

 

Päätösten liiteraportit löytyvät myös osoitteesta:

 

https://vos.oph.fi/rap/   (sarakkeista rahoitus ja yksikköhinnat 2021)

 

Oikaisuaika näihin päätöksiin on 23.4.2021 saakka, jolloin oikaisuvaatimusten tulee olla Opetushallituksen kirjaamossa klo 16:15 mennessä.