Uutinen

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita Euroopassa, New skills for VET teachers – hankkeen partnerioppilaitoksissa

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Kuinka opetus- ja ohjaushenkilöstöä tuettiin Covid19-vuonna Hollannissa, Iso-Britanniassa ja Suomessa? New skills for VET teachers - hanke järjesti marraskuussa 2020 miniwebinaarin, jotta pääsimme vaihtamaan kokemuksia haastavasta vuodesta. Lähtökohta oli kaikilla sama eli viruksen pakottama äkillinen siirtyminen etäopetukseen, mutta olivatko myös ratkaisut samoja? Keskustelussa nousi vahvasti esiin pedagogisen osaamisen korostaminen ja tukeminen.
Kuvassa NSVETT1-hanketoimijat Teams-kokouksessa

Asiantuntijaryhmiä, webinaareja ja työpajoja

Hankkeen partnerioppilaitoksissa perustettiin vuoden 2020 aikana erilaisia asiantuntijaryhmiä, jotka tukevat henkilöstöä verkko-opetuksen käytännöissä ja suunnittelussa. Ryhmät pitävät webinaareja ja verkkotyöpajoja eri aiheista, tarjoavat ohjausta ja neuvontaa opetus- ja ohjaushenkilöstölleSouth Eastern Regional College Pohjois-Irlannista (SERC) on kerännyt henkilöstön itsepalveluportaaliin myös erilaisen verkko-opetuksen tuen ja mentoroinnin tilausmahdollisuuden. SERC tarjoaa lähes päivittäin henkilöstölle tilaisuuksia osallistua ja oppia: Moodle Mondays – focus on blended learning. Teams Tuesdays – collaboration, assessment & feedback. Webinar Wednesdays – sharing good practice. One Minute CPD (continuous professional development) – microlearning. He ovat myös järjestäneet toisen oppilaitoksen kanssa yhteisiä henkilöstön kehittämiswebinaareja, joista osallistujat ovat saaneet erinomaisen verkkopedagogisen mallin.

Myös Koulutuskeskus Salpaus järjesti Teamsin ja Moodlen käyttöön perehdyttäviä työpajoja keväällä päivittäin. Syksyllä kerran kuussa on järjestetty Teamsissa pedagogisia iltapäiviä, joissa henkilöstö voi tuoda esiin hyviä käytäntöjä. Esiin on noussut tarve tukea verkkopedagogiikan osaamista ja verkkototeutussuunnitelmien tekemistä.
Hamk, ammatillinen opettajakorkeakoulu esitteli hyvät käytäntönsä HAMK Design Factory – oppimisympäristöstä, jossa hyödynnetään esimerkiksi VR-teknologiaa.

Glasgow Kelvin College Skotlannista määritteli organisaationsa opetus- ja ohjaushenkilöstön verkko-osaamisen perustason. Perusosaamista tuettiin monin tavoin. Lisäksi havaittiin, että organisaatiossa oli kyllä aiemminkin koulutettu henkilöstöä digityökalujen käyttöön, mutta ei juurikaan niiden pedagogiseen käyttöön.

Albedan edustajat Hollannista nostivat esiin sen, että erilaiset verkko- ja lähiopetuksen hybridimallit tulevat olemaan toimintatapoja jatkossakin. Opettajien on käytettävä aikaa verkossa tapahtuvan opetuksen ja oppimisen suunnitteluun. Tässä nousee verkkopedagogiikan osaaminen vahvasti esiin. “Easy for the teacher can be difficult for the student. Easy for the student can be a bit more difficult for the teacher.”

Ytimessä pedagoginen osaaminen

New skills for VET teachers – hanke lähti liikkeelle tarpeesta ja halusta selvittää, minkälaisia taitoja opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on tulevaisuudessa oltava, jotta pystymme vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Ja kuinka voimme parhaiten tukea henkilöstöämme niiden taitojen hankkimisessa. Pääsimme tässä työssä alkuun, vaikka ensimmäinen LTT-työpaja pitikin aivan yllättäen järjestää hybridipajana maaliskuussa 2020. Vuosi 2020 toi tarkasteluumme uuden näkökulman – tai oikeastaan palautti meidät ammatillisen koulutuksen juurille ja ytimeen: pedagogiikkaan.

Lisätietoja  hankkeen koordinaattorilta: Sannakaisa Raatikainen, Koulutuskeskus Salpaus

Teksti: Sannakaisa Raatikainen, Koulutuskeskus Salpaus