Uutinen

Opetushallituksen materiaalit tukevat koronatilanteessa myös syyslukukaudella 2021

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Koronavirus
Lukuvuosi 2021–2022 käynnistyy lähtökohtaisesti lähiopetuksessa, jossa keskeistä on turvallisen arjen varmistaminen. Samalla on tärkeää kartoittaa, millaisia toimenpiteitä tarvitaan mahdollisesti syntyneiden oppimisen ja hyvinvoinnin vajeiden korjaamiseksi. Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä koulutuksen järjestäjien on valitettavasti edelleen myös varauduttava siihen, että koronan vuoksi poikkeuksellisiin järjestelyihin voidaan vielä joutua turvautumaan. Tukimateriaalimme tukevat järjestäjiä niin epidemian jatkumiseen varautumisessa kuin koronatilanteesta palautumisessa.
Pojat tietokoneella

Pandemia on vaikuttanut väistämättä lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden elämään, oppimiseen ja hyvinvointiin. Koronatilanne on vaihdellut alueellisesti paljon. Varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin palaavat voivat olla hyvin erilaisissa tilanteissa: osa on saanut käydä koulua ja opiskella pääosin lähiopetuksessa, osa on joutunut olemaan pitkään etäopetuksessa tai poissa varhaiskasvatuksesta. 

Paluu varhaiskasvatuksen ja lähiopetuksen tuttuihin arkisiin rutiineihin ja vuorovaikutussuhteisiin on eheyttävää ja psykologisen turvallisuuden kokemusta vahvistavaa. Samanaikaisesti on lähiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa myös syytä kiinnittää erityistä huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin. Terveysturvallisuutta koskevat suositukset ovat pitkälti samoja kuin aikaisemmin,  esimerkiksi hyvästä hygieniasta ja ilmanvaihdosta huolehtiminen, turhien lähikontaktien välttäminen, tilojen järjestäminen mahdollisimman väljästi sekä kasvomaskien käyttö terveysviranomaisten suositusten mukaisesti. Terveysturvallisuusmääräyksistä ja -suosituksista vastaavat paikallisten ja alueellisten terveysviranomaisten lisäksi esimerkiksi THL ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaan koronarokotetta tarjotaan Suomessa tällä hetkellä kaikille 12 vuotta täyttäneille alueellisten aikataulujen mukaisesti. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Rokotusten järjestämisestä ja tiedottamisesta vastaavat kuntien terveysviranomaiset. Myös kouluterveydenhuollon osallistumisesta rokottamiseen päätetään kunnissa. Rokotuksia on hyvä käsitellä yleisellä tasolla myös perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijoiden opetuksessa rokotusten kohderyhmään kuuluvien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille ja opiskelijoille tietoa rokotuksista ja niiden merkityksestä ihmisen terveydelle.

Poikkeuksellisen ajan jälkeen on myös kartoitettava ja alettava paikata havaittua oppimis- ja hyvinvointivajetta heti, kun se on mahdollista. Samalla on huolehdittava kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Verkkosivuillamme julkaistu materiaali tukee myös paikallista koronatilanteesta palautumisen suunnittelua erillisin tukimateriaalein.

Opetushallitus toivottaa hyvää alkanutta lukuvuotta ja turvallisen arjen rakentamista varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin! Kannustamme pitämään huolta niin lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kuin henkilöstön hyvinvoinnista ja auttamaan tukea tarvitsevia.

Terveysturvallisuus kasvatuksessa ja lähiopetuksessa syksyllä 2021

Alla oleva perustuu päivitettyihin OKM:n ja THL:n suosituksiin ja toimii muistilistana varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisessä syksyllä 2021:

 • Ei tulla oireisena paikalle. Oireisena koronatestaus
 • Ulkomaan matkan jälkeen riskimaasta saavuttaessa omaehtoinen karanteeni ennen koronatestituloksen saamista ennen 2006 syntyneille sekä 2006 ja sen jälkeen syntyneille, jos perheen aikuiset odottavat koronatestitulosta
 • Vältetään suoraa kosketusta
 • Varhaiskasvatuksen ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään, jos mahdollista
 • Perusopetuksessa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan, jos mahdollista
 • Toisella asteella turvaväli yli 2 metriä aina kun mahdollista
 • Toiminnan rytmittäminen ja porrastaminen sekä ulkotilojen hyödyntäminen
 • Ruokailun hygieniajärjestelyt
 • Ulkopuolisten alueella oleskelun rajoitukset
 • Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry toimipaikasta toiseen
 • Käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan ja siivousta tehostetaan
 • Tilojen ilmanvaihto järjestetään
 • Maskien käytöstä huolehditaan
 • Oppilaille ja opiskelijoille annetaan tietoa rokotuksista.
Voit ladata tämän listan pdf-tiedostona tämän uutisen lopun liitteistä.

Tukimateriaalit kasvatus- ja koulutusasteittain

Alta löydät kootusti linkit ajantasaisiin tukimateriaaleihimme sekä kesällä järjestettyjen webinaariemme tallenteisiin ja esitysaineistoihin. Myös neuvontaosoitteemme info [at] oph.fi palvelee normaalisti koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä, kouluja, oppilaitoksia ja varhaiskasvatuksen toimijoita koronaan liittyvissä kysymyksissä.

Löydät nämä tukimateriaalit, kaikkien koulutusasteiden muut yhteiset tukimateriaalit, tietoa koronan vaikutuksista valtionavustuksiin ja kansainvälisiin ohjelmiin sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin myös koronaohjeet yhteen kokoavalta sivultamme oph.fi/korona.

Varhaiskasvatus

Esiopetus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Ammatillinen koulutus

Aikuisten perusopetus

Taiteen perusopetus

Vapaa sivistystyö

Vaikka  alkavaa lukuvuotta värittää edelleen korona, on koulutusta myös kehitetty. Voit tutustua ajankohtaisiin muutoksiin ja uudistuksiin Opetushallituksen 5.8.2021 järjestetyn medialle suunnatun infotilaisuuden aineistoissa.

Lisätietoja