Uutinen

Opetushallitus edistää opintosuoritustietojen liikkuvuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa

Ajankohtaista Korkeakoulutus Kansainvälistyminen
Opintosuoritusten sähköiseen siirtoon on keksitty ratkaisu, joka helpottaa opiskelijan liikkuvuutta korkeakoulujen välillä. Parhaimmillaan tulevaisuudessa opintosuoritustieto liikkuu opiskelijan mukana silloin, kun hän tahtoo, ja opintosuoritustietoihin pääsee käsiksi myös jälkikäteen.
Ihminen kävelee jalkakäytävällä auringon paisteessa, Ruotsin ja Norjan rajan yli.

Opintosuoritustietoja voidaan siirtää EMREX-palvelun avulla koneluettavassa muodossa korkeakoulujen ja muiden tiedonhyödyntäjien välillä kansallisesti ja eri maiden välillä. Esimerkiksi Norjassa EMREXin avulla siirretään tietoja laajemmin kuin korkeakoulujen tai oppilaitosten välillä. Opiskelija voi siirtää tietojaan mahdollisille työnantajille työnhakuvaiheessa ja suunnitelmissa on mahdollistaa esimerkiksi ammattilupatietojen välittäminen rakennustyömaille tai taksilupatietojen siirtäminen.

EMREX-palveluun siirretään dataa tällä hetkellä verkostoon kuuluvasta seitsemästä maasta: Alankomaat, Kroatia, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa ja Suomi. Lisäksi datan hyödyntäjiä on huomattavasti enemmän.

– Opintosuoritusten rekisteröiminen hyväksilukuprosessin kautta eri korkeakoulujen välillä vaatii tietojen siirtoa, joka tällä hetkellä tehdään manuaalisesti. EMREX-opintosuoritusten sähköisen siirron ratkaisu poistaa tarpeen paperien käsittelylle ja nopeuttaa opintosuoritusten hyväksiluvun prosessia, kertoo kehityspäällikkö Jukka Kohtanen CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksesta.

Parhaimmillaan tulevaisuudessa opintosuoritustieto liikkuu opiskelijan mukana silloin, kun hän tahtoo, ja opintosuoritustietoihin pääsee käsiksi myös jälkikäteen. Jo tällä hetkellä EMREX-palvelu tarjoaa tälle tavoitetilalle hyvän lähtökohdan.

– Koska opiskelijat käynnistävät opintosuoritustietojensa siirron korkeakoulusta toiseen itse, ei tietojen siirto vaadi erillisiä sopimuksia korkeakoulujen tai muiden toimijoiden välillä ja opiskelija määrää itse omien tietojensa siirtämisestä, Kohtanen täsmentää.

Opetushallitus edistää opintosuoritustietojen liikkuvuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa osana Digi- ja väestötietoviraston vetämää ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaa hanketta. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja malleja rajat ylittävän arjen helpottamiseksi digitalisaation ja tiedonvaihdon avulla.

– Opetushallituksen vastuulla olevan Opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan ja Baltiaan -työpaketin lähtökohtana on laajentaa EMREX-palvelu koskemaan opintosuoritus- ja tutkintotietojen kuvailutietoja sekä toisen asteen opintosuoritustietoja nykyistä laajemmin. Koska kuvailutietojen luonne ja laajuus ovat monitulkintaisia, on hankkeessa muodostettavan työryhmän yhtenä tehtävänä määritellä yhteinen käsitys asiasta. Lisäksi tavoitteena on saada muita työpaketin osallistujamaita mukaan EMREX-verkostoon, kertoo projektipäällikkö Riikka Rissanen Opetushallituksesta.

 

Lisätietoja:

EMREX: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy, kehityspäällikkö Jukka Kohtanen, etunimi.sukunimi[at]csc.fi

Opiskelu toisessa Pohjoismaassa tai Baltiassa -työpaketti: Opetushallitus, projektipäällikkö Riikka Rissanen, etunimi.sukunimi[at]oph.fi ja asiantuntija Petteri Pulli, etunimi.sukunimi[at]oph.fi