Uutinen

Opetushallitus selvittää ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Opetus ja ohjaus Oppilas- ja opiskelijahuolto
Opetushallitus toteuttaa ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvityksen osana Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa. Selvityksen keskeisenä tehtävänä on saada kokonaiskäsitys ammatillisen koulutuksen asuntoloiden tilasta. Selvitys toteutetaan elokuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen asuntola Inarijärven rannalta
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen asuntola Inarijärven rannalla ja asuntolaohjaaja Virpi Valle-Perätalo. Kuvituskuva.

Selvityksen keskeisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kolme sähköisesti toteutettua kyselyä asuntoloiden ylläpitäjille, asuntolaohjaajille sekä asuntolassa asuville opiskelijoille. Kyselyt toteutetaan syksyn 2021 aikana. Selvitystyö painottuu asuntolarakennusten tarkastelun lisäksi niiden käyttäjien kokemuksiin siitä, miten asuntolassa asuminen on tukenut opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Selvityksen tekee FCG Konsultointi Oy. Selvityksen loppuraportti julkaistaan toukokuussa 2022.

Vuonna 2018 valtioneuvosto käynnisti Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman kehittääkseen julkisen rakennuskannan kuntoa ja vähentääkseen sisäilmasta oireilevien määrää. Ohjelman tarkoituksena on vakiinnuttaa kiinteistönpidon toimintatapa, jossa säännöllisesti arvioidaan rakennusten kuntoa, sopivuutta käyttötarkoitukseensa sekä kuullaan käyttäjien kokemuksia.

Lisätietoa

yli-insinööri Arto Pekkala arto.pekkala [at] oph.fi