Uutinen

Opiskelijavaihto avaa Euroopan myös perheelliselle

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle
Miikka Kurunlahti ja Vappu Väisänen oppivat Erasmus+ -vaihtojaksojensa aikana, että perheen kanssa pärjää ulkomailla yhtä hyvin kuin kotonakin.
Lapsia leikkimässä

Kun Miikka Kurunlahti perheineen saapui pohjoissaksalaiseen Nordenin pikkukaupunkiin helmikuussa 2015, häntä jännitti hiukan, olisiko Airbnb:n kautta vuokrattu talo oikeasti olemassa. Takana oli aamuyöllä alkanut juna- ja lentomatka Oulusta, ja nyt oltiin jo illassa.

Onneksi paikka löytyi ja avaimet saatiin kouraan, ja niin perhe asettui taloksi. Asunto olikin ainoa asia, joka Miikkaa oli huolettanut, sillä muuten hän kokee saaneensa riittävästi tukea opiskelupaikan valintaan ja neljän kuukauden vaihtojakson järjestelyihin. Omassa oppilaitoksessa häntä neuvoi liikkuvuuspalveluiden yksikkö ja kallisarvoista kokemustietoa hän sai aiemmin samassa korkeakoulussa opiskelleilta opiskelijoilta.

Parin ensimmäisen viikon aikana kotikaupunki tuli tutuksi, ruokakaupat ja leikkipaikat löytyivät, ja sitten alkoivat Miikan opinnot läheisessä Emdenin kaupungissa sijaitsevassa teknisessä oppilaitoksessa. Miikka valitsi ohjelmaansa saksaa, englantia ja projektihallintaa, sillä hän kaipasi vahvistusta kielitaitoonsa.

Opiskelua kansainvälisessä ryhmässä

Vappu Väisänen valmistui vuonna 2020 luokanopettajaksi taide- ja taitopainotteiselta linjalta Oulun yliopistosta, ja muistelee mielellään kevään 2016 vaihtojaksoaan Wienin Pädagogische Hochschulessa.

- Se oli hyvin silmiä avaava kokemus. Pääsin vertaamaan koulutusjärjestelmiä Euroopan maissa ja näkemään miten opettajiin suhtaudutaan eri kulttuureissa, Vappu kertoo.

Vappu valitsi opiskelupaikaksi Wienin, koska sai siellä suorittaa tutkintoonsa sopivia opintoja. Myös suurkaupungin kulttuuritarjonta houkutteli. Kun Vapun äiti oli valmis lähtemään mukaan huolehtimaan Vapun kaksivuotiaasta pojasta, päätös oli selvä.

Sekä Miikka että Vappu suorittivat kurssejaan pääosin vaihto-opiskelijoista koostuneessa kansainvälisessä ryhmässä. Vappu pääsi myös opetusharjoitteluun paikalliselle koululle opettamaan alakouluikäisille­­ lapsille englantia englanniksi.

Miikka koki kurssit itselleen hyödyllisinä, mutta Vappu on opetuksen tason suhteen kriittisempi.

- Kurssien taso oli vaihteleva. Jotkut opettajat eivät juuri olleet miettineet pedagogista näkökulmaa. Toisaalta osa opettajista keskittyi kulttuurin tuntemuksen edistämiseen eri Euroopan maiden välillä, joka oli hieno asia.

Vapulle tuli myös yllätyksenä, että etukäteen sovittuja kursseja ei ollutkaan mahdollista suorittaa, vaan hänelle tarjottiin vaihto-opiskelijoille suunnattua kokonaisuutta ilman räätälöintiä.

Käteen jäi kielitaitoa ja uusia näkökulmia omaan alaan   

Nyt viisi vuotta Saksassa opiskelun jälkeen Miikka pitää kielitaitoa vaihtojakson merkittävimpänä antina. Työelämässä erityisesti englannintaidolle on ollut paljon käyttöä.

- Lähdin reissuun juuri siksi, että kielet olivat olleet minulle hankalia ja halusin laittaa itseni tilanteeseen, jossa minun on pakko puhua. Emdenissä ymmärsin, etteivät muutkaan puhu täydellisesti ja tärkeintä on vain saada viestinsä läpi.

Vappu toteaa, että jälkikäteen ajateltuna hänelle on ollut tärkeintä perspektiivin saaminen omaan alaansa.  

- Olen kiitollinen, että täällä Suomessa on koulutusjärjestelmä, jossa kaikilla on samat mahdollisuudet. Myös yliopistokoulutus on meillä tehokasta ja kursseilla opitaan keskeisiä asioita.

Harjoittelu avasi Vapulle ikkunan paikallisen koulumaailman käytäntöihin. Tuntien suunnittelu toisesta kulttuurista olevan ihmisen kanssa oli avartavaa, sillä se pakotti keskustelemaan asiat auki ja tekemään kompromisseja.

Miikan ja Vapun mukaan itseluottamus kasvoi kokemuksen myötä ja kansainvälisyydestä tuli heille luontevaa. Myös ystävien saaminen eri maista oli hieno kokemus.

Lapsiperhe-elämää ulkomailla

Erasmus+ -ohjelman laatijat ovat halunneet lisätä eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja varmistaa, että myös perheelliset opiskelijat voivat hankkia kansainvälistä kokemusta.

Vaihtoon lähtevä opiskelija saa erityistä tukea Erasmus+ -apurahan lisäksi, jos hänellä on alaikäisiä lapsia. Tukea voidaan myöntää myös silloin, kun lapsi tai lapset jäävät kotimaahan. Erillisapurahaa haetaan omasta korkeakoulusta vaihtohakemuksen yhteydessä.

Perhetuki oli tärkeää sekä Vapulle että Miikalle, sillä ilman kunnollista taloudellista tukea opiskelijavaihtoon lähtö olisi jäänyt haaveeksi. 

Molemmat kannustavat perheellisiä lähtemään Eurooppaan vaihtoon ja vakuuttavat, että se on ollut elämys koko perheelle.

- Ei se ole sen hankalampaa tai kalliimpaa kuin Suomessakaan, Vappu tiivistää.

- Elämä lapsiperheen kanssa on aika samanlaista Suomessa ja Saksassa, Miikka komppaa. Päiviä rytmittävät kaupassa käynti, ruoan laitto ja lasten hoito, mutta ympäristö on erilainen ja uusia kokemuksia tulee arjessa etsimättä.

Miikalla oli mukanaan vaimo ja yksi- ja kolmevuotiaat lapset, joiden kanssa edelleen katsellaan kuvia ja muistellaan aikaa Saksassa.

- Tämä oli meille kokemus, jonka muistamme aina.

Miikka kehottaa vaihtoon lähteviä perheitä varaamaan aikaa vaihtojakson alkuun ja loppuun, jotta arki ehtii asettua uomiinsa ennen opiskelujen alkua. Kurssien päätyttyä Miikka matkusteli perheensä kanssa Saksassa ja naapurimaissa, ja suosittelee automatkailua muillekin pienten lasten kanssa liikkuville.

Vapun äiti huolehti pojasta päivisin ja lähti välillä tämän kanssa myös reissuun, joten Vappu sai välillä aikaa osallistua vaihto-opiskelijoiden illanviettoihin. Isoäiti oli innoissaan ja nautti Wienin ajasta kovasti.

- Ulkomailla asuminen antaa myös lapselle paljon uusia elämyksiä. Minunkin pojastani tuli avoimempi, vaikka hän ei ollut edes päivähoidossa. Kun hän kävi mummon kanssa leikkipuistossa, hän saattoi alkaa heti leikkiä lapsen kanssa, jonka kanssa ainoa yhteinen sana oli auto. 

  • Hanketyyppi: Erasmus+ korkeakoulutukselle, opiskelijavaihto
  • Koordinaattorit: Oulun ammattikorkeakoulu ja Hochschule Emden/Leer sekä Oulun yliopisto ja Wienin Pädagogische Hochschule
  • Hankeaika: Kevätlukukausi 2015 ja kevätlukukausi 2016
  • Kumppanimaat: Suomi, Saksa ja Itävalta
  • Rahoitus: Vaihtoon lähtevä perheellinen opiskelija voi saada lisätukea Erasmus+ -apurahan lisäksi, jos opiskelijalla on alaikäisiä lapsia. Tukea voidaan myöntää myös silloin, kun lapsi tai lapset jäävät kotimaahan.

Kirjoittaja: Päivi Kärnä