Tiedote

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä entistä useampi pääsi nopeasti jatko-opintojen pariin

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen Opiskelijavalinnat
Kunnissa oppivelvollisten ohjaaminen on sujunut pääosin hyvin, arvioi Opetushallitus.
Ryhmä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työskentelee korkean pöydän ääressä

Aiempaa useampi perusopetuksen keväällä päättänyt nuori näyttää päässeen jatko-opintojen pariin tänä syksynä. Kun vuoden 2020 marraskuussa ilman opiskelupaikkaa oli 2708 keväällä perusopetuksen päättänyttä nuorta, tämän vuoden marraskuussa opiskelupaikka puuttui vain 664 keväällä perusopetuksen päättäneeltä. Kunnittain ilman opiskelupaikka olevien määrät ovat todella pieniä. Noin 215 kunnassa vailla opiskelupaikkaa on yksi tai ei yhtään nuorta. 

Vailla opiskelupaikkaa olevien osalta luvut elävät jatkuvasti, ja näissä luvuissa näkyvät myös opiskelupaikkaa tai koulutusta vaihtavat. Tällä hetkellä tiedossa on, että 1761 toisen asteen opiskelun aloittanutta nuorta on vaihtanut alaa tai opiskelupaikkaa syksyn aikana. Oppivelvollisuuslain muutoksen myötä oppilaitoksissa ja kunnissa on nyt velvollisuus auttaa näitä kaikki nuoria uuden opiskelupaikan saamisessa. Tämä työ jatkuu, kunnes oppivelvollinen täyttää 18 vuotta.

Muutoksena aiempaan myös kansanopistot tarjoavat nyt koulutusta oppivelvollisille. Kaikkiaan 31 kansanopistoa järjestää oppivelvollisille suunnattua koulutusta, jonka kesto on enintään yksi lukuvuosi. Näissä koulutuksissa opiskelee noin 530 opiskelijaa. Paikallisesti opistot voivat olla merkittäviä kouluttajia: enimmillään yhdessä opistossa opiskelee jopa yli 140 opiskelijaa. 

Uudistuksen toimeenpano sujunut olosuhteisiin nähden hyvin

Opetushallituksen arvion mukaan kunnat ja koulutuksen järjestäjät ovat pääsääntöisesti onnistuneet hyvin laajemman oppivelvollisuuden tuomissa uusissa tehtävissä. Käytännöt vaihtelevat paljon kunnittain, osittain hyvin erilaisista olosuhteista johtuen. Esimeriksi vailla opiskelupaikkaa olevien osalta pienissä kunnissa saatetaan puhua muutamien nuorten ohjaamisesta, suurimmissa kymmenien. 

– Uudistus toteutettiin nopealla aikataululla ja siihen nähden on arvioitava, että kunnissa on onnistuttu hyvin. Osasta kuntia on kuitenkin kuulunut viestiä, että uudistuksen toteuttamiseen varatut resurssit ovat olleet liian vähäiset. Onkin tärkeää, että työhön löytyy paikallisella tasolla riittävästi resursseja niin perusopetuksessa, toisella asteella kuin myös muilla kunnan toimijoilla, sanoo johtaja Kurt Torsell Opetushallituksesta.

Tällä hetkellä suunnitellaan tukitoimia keväälle ja ylipäätään oppivelvollisuuden laajentamisen jatkotoimia. 

– Nyt kuunnellaan kokemuksia ja toimintaa kehitetään niiden perusteella niin paikallisesti kuin myös valtakunnallisten ohjeiden ja suositusten osalta. Samalla myös opettajien ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen on välttämätöntä, Kurt Torsell sanoo.

Ensimmäisenä syksynä käytännöt vielä hakevat paikkaansa ja monen muutoksen osalta on liian varhaista arvioida vaikutuksia ja käytäntöjen toimivuutta. Tilannetta seurataan opetus- ja kulttuuriministeriön seurantasuunnitelman mukaisesti.

Yhteishaku uudistuu keväällä 2022

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä on uusittu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakumenettelyjä ja opiskelijavalintaa. Kevään 2022 yhteishaussa hakija voi hakea yhdellä hakulomakkeella ammatillisiin perustutkintoihin, lukioihin, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, TUVA-koulutukseen, TELMA-koulutukseen ja kansanopistojen oppivelvolliselle tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille. 

Hakumenettelyjen ohella myös valintaperusteita ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on uudistettu palvelemaan paremmin oppivelvollisen hakijan valintaa koulutukseen. 

Yhteishaussa mukana oleva koulutustarjonta on julkaistu ja sitä voi tarkastella Opintopolku.fi -palvelussa. Kevään yhteishaku järjestetään 22.2.-22.3.2022.

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus alkaa syksyllä 2022

1.8.2022 alkaen uusi tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus korvaa aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA). TUVA-koulutus on suunnattu sekä perusopetuksen päättäville nuorille että valmentavaa koulutusta tarvitseville aikuisille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

TUVA-koulutuksessa opiskelija voi oppia tarvitsemiaan taitoja jatkaakseen opintoja lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija voi myös tutustua eri koulutusaloihin ja etsiä itselleen suuntaa jatko-opintoihin ja uravalintaan. Koulutuksen aikana opiskelija voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, sekä suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. 

Lisätietoa:

Johtaja Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi (kurt[dot]torsell[at]oph[dot]fi), +358 29 5331887

Asiantuntija Satu Hornborg, satu.hornborg [at] oph.fi (satu[dot]hornborg[at]oph[dot]fi), +358 29 5331314 (Yhteishaku-uudistus)