Uutinen

Osaamiskuvauksia kestävän kehityksen ja talousosaamisen vahvistamiseen

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osaamistavoitteisiin on laadittu osaamispolut kestävän kehityksen ja talousosaamisen vahvistamiseen. Koulutuksen järjestäjät voivat käyttää kuvauksia sellaisenaan tai muokata niitä edelleen koulutustarjonnakseen.
Kuvituskuvassa kolikoita lasipurkissa, rahojen keskeltä kasvaa verso

Kestävä kehitys ja talousosaaminen ovat tärkeitä taitoja jo nyt ja niiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Maapallon rajoissa toimiminen, kiertotalouden liiketoiminta, yhteiskunnassa vaikuttamisen taidot ja luonnontieteen soveltaminen käytännön ratkaisuihin ovat esimerkkejä kestävän kehityksen osaamisista. Oman talouden hallinta, riskien hallinta, säästäminen ja sijoittaminen sekä vaurastuminen ja verotukseen liittyvät asiat ovat keskeistä talousosaamista. Kestävä kehitys ja talous liittyvät myös toisiinsa, sillä ilman kestävää tulevaisuutta ei ole myöskään talouskasvua, ja parhaimmillaan kestävillä ratkaisuilla vahvistetaan taloudellista toimintaa pitkällä tähtäimellä.

 

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin (35 osaamispistettä) sisältyy 9 osaamispisteen verran valinnaisia osaamistavoitteita. Nämä valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa esimerkkinä olevia tai muita koulutuksen järjestäjän muotoilemia osaamistavoitteita, jotka tukevat yhteisten tutkinnon osien ja näiden osa-alueiden tavoitteita.

Laaditut kestävän kehityksen ja talousosaamisen valinnaiset osaamistavoitteet ovat esimerkkejä, joita voi hyödyntää sellaisenaan tai edelleen kehittää niitä paikallisiin tarpeisiin soveltuvaksi. Tavoite on, että laaditut kuvaukset tukevat paikallista koulutuksen tarjontaa, jotta näistä teemoista kiinnostuneet opiskelijat voivat suunnata entistä enemmän opintojaan kestävään kehitykseen tai talousosaamiseen. Valinnaiset osaamistavoitteet on julkaistu ePerusteiden kohdassa Ohjeet ja materiaalit.

 

Käytännön tukea toimeenpanoon

Järjestimme 25.3.2021 webinaarin, jossa julkaistiin yhdessä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa laaditut osaamiskuvaukset. Tilaisuudessa pohdittiin, miten kestävän kehityksen ja talousosaamisen oppimispolkua voidaan markkinoida, millaisia taitoja ne edellyttävät opettajilta sekä millaista tukimateriaalia opetukseen on tarjolla. Laaditut osaamiskuvaukset herättivät runsaasti kiinnostusta ja tulevaisuudessa vastaavanlaisia osaamispolkuja voidaan laatia myös muista tärkeistä teemoista.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Opetushallituksessa opetusneuvos Anne Liimatainen (kestävä kehitys) ja opetusneuvos Tuija Laukkanen (talous) sähköpostiosoitteessa ammatillinenkoulutus [at] oph.fi.