Uutinen

Osaamista kestävän elämäntavan edistämiseen kansainvälisten koulutusten avulla

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle
SKEY:n eli Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:n kaksi vuotta kestäneen Erasmus+ -hankkeen tavoitteena oli lisätä kouluttajien osaamista eri puolella Eurooppaa järjestettävien kurssien avulla ja tukea kouluttajaverkoston kehittymistä. Onnistuneet kansainväliset kokemukset ovat saaneet SKEY:n lähtemään mukaan uusiin kansainvälisiin hankkeisiin.
Vuohi pöydällä

SKEY tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa sekä tukea ekokyliä ja muita kestävään elämäntapaan ja ympäristöystävälliseen elämään pyrkiviä yhteisöjä. Vuonna 2013 SKEY haki Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta Kestävän elämäntavan kouluttajaverkosto -hankkeelleen, jonka tavoitteena oli SKEY:n kouluttajien osaamisen vahvistaminen ja kouluttajaverkoston kehittäminen.

Hankkeelle myönnettiin rahoitus kahdeksi vuodeksi. Rahoituksen avulla 17 verkoston toimintaan sitoutunutta henkilöä pääsi osallistumaan kurssimuotoisille liikkuvuusjaksoille sekä työn varjostamiseen ympäri Eurooppaa.

- Koska tavoitteenamme on edistää kestävyyttä, kysymme aina, miten osallistujat aikovat matkustaa kohteeseensa ja pyrimme kannustamaan maata pitkin matkustamiseen, SKEY:n aktiivi ja Kestävän elämäntavan kouluttajaverkoston ajankohtaistamisen parissa työskentelevä Suvi Tiihonen kertoo.

Tiihonen kokee, että hankkeen kautta saadut opit kestävän elämäntavan edistämiseksi ovat olleet niin tärkeitä, että matkustaminen on kannattanut.

Kestävän elämäntavan laaja-alaista oppimista

SKEY:n mukaan kestävään elämäntapaan kuuluu neljä eri osa-aluetta: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja maailmankuvallinen. Ekologisen kestävyyden ytimessä on kysymys siitä, kuinka käyttää luonnonresursseja niin, että ne tukevat ihmisen, monimuotoisen luonnon ja koko planeetan hyvinvointia ja monimuotoisuutta. Taloudellinen kestävyys vastaa kysymykseen siitä, millä tavalla yhteisön talous pidetään tasapainossa.  Sosiaalisella kestävällä elämäntavalla tarkoitetaan esimerkiksi tapoja, joilla yhteisö tekee päätöksiä sekä keinoja, joilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Maailmankuvalliseen kestävään elämäntapaan kuuluvat muun muassa juhlat, joita yhteisöissä vietetään sekä yhteisön suhde erilaisiin katsomuksiin. 

Kestävän elämäntavan kouluttajaverkosto -hankkeessa lähdettiin hakemaan oppeja kaikkia näitä osa-alueita koskien. Kurssit, joille liikkuvuusjaksoille osallistuneet osallistuivat, käsittelivät muun muassa erilaisia rakennustapoja, demokratiaa ja kestävää pankkitoimintaa.

Liikkuvuusjaksot järjestettiin kestävän elämäntavan kouluttajayhteisöissä kuten Findhornissa Skotlannissa, Damanhurissa Italiassa, ZEGG:ssa Saksassa ja Ecodharmassa Espanjassa.

Hankkeen tuloksena syntyi kouluttajaverkosto

Jotta kurssien aikana opitut asiat saataisiin mahdollisimman monen tietoon, luotiin kouluttajaverkosto, jonka avulla oppeja pyritään levittämään. SKEY:n verkkosivuille on koottu lista liikkuvuusjaksoille osallistuneista sekä kestävän elämäntavan alueista, joista he tarjoavat koulutusta. Koulutuksista kiinnostuneet voivat olla suoraan yhteydessä kouluttajiin.

SKEY:n mukaan sana ”koulutus” käsitetään kuitenkin kouluttajaverkostossa väljästi. Sillä tarkoitetaan kurssimuotoisen koulutuksen lisäksi esimerkiksi myös ryhmien fasilitointia sekä talkoiden ja muun toiminnan avulla tapahtuvaa oppimista ja opettamista.

Järjestön osaamisen vahvistamisen lisäksi Tiihosen mukaan hanke vaikutti positiivisesti myös osallistujien henkilökohtaiseen elämään.

- Opintomatka oli elämässäni näköalapaikka. Sen avulla aukesi huikea, loputtomien mahdollisuuksien näköala, kertoo Selma Kilpi Erasmus-ohjelman 30-vuotiasta taivalta juhlistavassa videossa.

Kilpi vietti liikkuvuusjaksonsa heinäkuussa 2015 Skotlannissa Findhornin ekokylässä ja opiskeli siellä syvädemokratiaa. Kurssin aikana osallistujat tarjosivat toisilleen myös erilaisia rauhoittumis- ja meditaatiomahdollisuuksia. Kilpi osallistui aktiviteettien järjestämiseen ja opetti kansainväliselle ryhmälle Tulen synty -runoelmaa runonlaulumeditaation muodossa. Toiminta sujui niin hyvin, että Kilpi on liikkuvuusjaksonsa jälkeen kiertänyt ympäri Suomea ja pitänyt useita runonlaulumeditaatiotyöpajoja.

Kansainvälisen yhteistyön avulla hankitaan lisää osaamista

Nyt, neljä vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, kouluttajaverkosto on yhä toiminnassa. Tiihosen mukaan tällä hetkellä yritetään koota osaajia entistä enemmän yhteen ja saada piilossa olevaa osaamista näkyväksi. Tavoitteena on myös tuoda esille järjestön asiantuntijaroolia ja välittää tietoa kestävästä elämäntavasta järjestön ulkopuolelle ja uusille aiheesta kiinnostuneille toimijoille.

Hankkeen päätyttyä SKEY:n kansainvälinen toiminta ei myöskään ole loppunut. SKEY on hakenut oppeja ja osaamista erilaisista kansainvälisistä projekteista ja konferensseista kuten Euroopan ekokyläverkosto GEN Europen vuosittaisista konferensseista.

Käynnissä on myös uusi Erasmus+ -hanke, jossa SKEY on mukana. Community Learning Incubator Programme for Sustainability eli CLIPS2 -hanke on GEN Europen hallinnoima strateginen kumppanuushanke, jonka tavoitteena on kouluttaa fasilitoijia ja kehittää menetelmiä, joiden avulla tuetaan kestävän elämäntavan yhteisöaloitteita.

Hyvien kansainvälisten kokemusten pohjalta Tiihonen haluaa kannustaa muitakin osallistumaan Erasmus+ -hankkeisiin. Hänen mukaansa hankkeisiin osallistuminen ei ole niin byrokraattista ja jähmeää kuin oletetaan. Erasmus+ -ohjelma luo myös hyvät taloudelliset mahdollisuudet osallistua laadukkaille kursseille.

- Hankkeet ovat silmiä avaavia prosesseja, Tiihonen iloitsee.

SKEY:n vinkit Erasmus+ -toimintaa harkitseville:

  • Lähde mukaan! Erasmus+ -hankkeiden kautta on mahdollista lähteä hakemaan ulkomailta sellaista osaamista, jota ei Suomesta vielä löydä, ja näin ollen hanke voi olla hyvinkin merkittävä esimerkiksi yksilöiden erikoistuessa johonkin tiettyyn aihealueeseen. 
  • Hakemista ei kannata pelätä. Stereotyyppinen leima EU-hankkeiden monimutkaisuudesta ei pidä paikkansa, joskin kaikkeen hakemiseen liittyy jonkin verran kirjallista työtä. 
  • Selkeytä tavoitteet. Hakemuksen kirjoittaminen voi myös auttaa hakijaa käsittelemään omia tavoitteitaan, tarpeitaan ja toiveitaan tulevan suhteen.

Kestävän elämäntavan kouluttajaverkosto

  • Hanketyyppi: Erasmus+ aikuiskoulutukselle, liikkuvuushanke
  • Koordinaattori: Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry (SKEY)
  • Hankeaika: 7/2014–6/2016
  • Kumppanimaat: liikkuvuusjaksoja mm. Skotlannissa, Italiassa, Saksassa, ja Espanjassa
  • Rahoitus: 30839 €

Kirjoittaja: Alma Smolander