Uutinen

Pehmeillä arvoilla kohti parempaa tulevaisuutta

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
From ME to WE -hankkeen tärkeänä lähtökohtana oli solidaarisuuden vahvistaminen. Pehmeitä arvoja tukemalla parannettiin nuorten itsetuntoa, lisättiin opettajien voimaantumista ja edistettiin verkostoitumista.
Ryhmäkuva ulkona talvella

From ME to We -hanketta koordinoi Pietarsaaren lukio, jolla on yli kymmenen vuoden ajalta kokemusta Erasmus+ -hankkeista.

Hankkeen koordinaattorina toiminut äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tiina Stara kertoo, että aiemmin tehdyn kansainvälisen yhteistyön ansiosta heillä oli kontakteja pariin tuttuun kouluun. Yhteisten verkostojen avulla From ME to WE -ryhmään löydettiin sopivasti täydentäviä partnereita lisää.

– Yhdessä seurasimme silloista pakolaisaallon jälkeistä yhteiskunnallista keskustelua, jossa Euroopan unionin tärkeä perusarvo, solidaarisuus, unohtui usein.

Lisäksi opettajat kantoivat huolta nuorten keskuudessa lisääntyneestä huonosta itsetunnosta.

– Samaan aikaan vielä meidän opettajien kuormittuminen työssä oli kasvanut, Stara lisää.

Hyvinvoiva yksilö auttaa muita

Ennen koronaepidemiaa From ME to WE -hankkeessa ehdittiin toteuttamaan seitsemän noin viikon mittaista vierailua eri maiden oppilaitoksiin. Niissä oli mukana yhteensä 180 oppilasta ja opettajaa eri kouluista.

Hankkeessa oli tarkoituksena saada aikaan muutos pehmeitä arvoja korostamalla. Tästä syystä muun muassa voimaantuminen, verkostoituminen ja positiivisuuteen keskittyminen nousivat keskiöön.

Pehmeisiin arvoihin syvennyttiin eri tasoilla.

– Loimme opettajien kesken kansainvälisiä verkostoja inspiraatioksi sekä järjestimme pyöreän pöydän keskusteluja. Niihin osallistui oppilaita, opettajia, rehtoreita ja koulutoimenjohtajia.

Oppilaat toteuttivat parityönä voimaanuttavan valokuvaprojektin, jossa toinen parista oli kuvaaja, toinen teoksen päähenkilö. Kuvaajan tehtävänä oli pohtia esimerkiksi, mitkä asiat kuvattavassa parissa olivat ainutlaatuisia. Kuvattavana olevan puolestaan piti miettiä, millaisia puolia itsestään hän halusi tehdä näkyväksi. Sen jälkeen rooleja vaihdettiin.

Kiusaamista oppilaat ja opettajat ratkoivat yhdessä Against bullying –stopmotion-videoiden avulla. Oppilaat kuvasivat videot itse ja jakoivat ne muiden katsottaviksi hankkeen nettisivuilla. Lisäksi oppilaat kirjoittivat pehmeisiin arvoihin liittyviä blogikirjoituksia hankkeen nettisivuille.

– Järjestimme myös yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa hyväntekeväisyysprojektin, Stara kertoo.

Pehmeitä arvoja osataan nyt sanottaa paremmin

Huoltajat sitoutettiin projektiin muun muassa lähettämällä kotiin kysely, jossa vanhempia pyydettiin kertomaan lastensa vahvuuksista.

93 prosenttia hankkeeseen osallistuneiden lasten vanhemmista oli sitä mieltä, että heidän lapsensa itsetunto oli vahvistunut. Lähes jokaisen vastaajan mielestä oman lapsen kulttuurituntemus oli yleisesti lisääntynyt hankkeen ansiosta.

Oppilaiden esiintymistaidot, organisointitaidot, digitaaliset taidot ja kielitaito vahvistuivat. Taitojen vahvistumisen myötä oppilaat alkoivat hankkeen edetessä hoitamaan yhä enemmän asioita oma-aloitteisesti.

– Matkoilta tuli takaisin tänne Pietarsaareen varsinaisia maailmannaisia ja -miehiä.

Hankkeen koordinaattori kiittelee mukana olleiden opettajien hyvää työmotivaatiota tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Osaamme nykyään sanoittaa paremmin pehmeitä arvoja ja niiden merkitystä sekä ottaa ne osaksi opetusta kaikissa aineissa. Hankkeen myötä koulussamme on tullut luontevaksi keskittyä opiskelijoiden ja opettajien vahvuuksiin, huomata hyvä.

Muun muassa tätä kautta hanke hyödytti koulun kaikkia oppilaita, ei vain ulkomaanjaksoihin osallistuneita. Hanke lisäsi myös yhteistyötä oppilaiden parissa, opettajien keskuudessa sekä opettajan ja oppilaiden välillä.

– Rehtorit ja koulutoimenjohtajat puolestaan huomasivat, kuinka kansainvälinen yhteistyö on nykykoulussa ensiarvoisen tärkeää, Stara lisää.

Nykyään Pietarsaaren lukiossa juhlitaan esimerkiksi Eurooppa-päivää, ja oppilaat vaalivat hankkeen aikana syntyneitä kansainvälisiä ystävyyssuhteita.

Hankekoordinaattorin vinkkejä Erasmus+ -hanketta harkitseville

  1. Suunnittele hankkeen arviointi vahvaksi ja monipuoliseksi.
  2. Ryhmäytä hyvin hankkeessa mukana olevat oppilaat.
  3. Laadi etukäteen ”How to handle conflict situation” -dokumentti.
  4. Kirjaa kaikki päätökset.
  5. Sano hyvä palaute ääneen, kannusta ja tue.

From ME to WE - Networks for Empowering Teachers and Students

  • Hanketyyppi: Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle, strateginen kumppanuushanke
  • Koordinaattori: Pietarsaaren lukio
  • Hankeaika: 9/2017–8/2020
  • Kumppanimaat: Espanja, Kroatia, Puola, Italia ja Saksa
  • Rahoitus: 169 664 €

Kirjoittaja: Tiina Katriina Tikkanen