Uutinen

Pitkään jatkunut vapaaehtoistyö Suomen luonnonsuojeluliitossa edistää uusiutuvan energian käyttöä Euroopassa

Kokemuksia Erasmus+ EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot
Vuodesta 2012 lähtien Suomen luonnonsuojeluliitossa on työskennellyt yhteensä 60 nuorta vapaaehtoista eri puolilta Eurooppaa. Vapaaehtoisten avulla on tehty pitkäjänteistä ilmastotyötä ja edistetty EKOenergia-ympäristömerkin kansainvälistymistä. Pitkään jatkunut toiminta on YK:n tunnustamaa ja tuo uusiutuvaa energiaa myös työyhteisöön.
Nuoria lipun kanssa

Luonnonsuojeluliiton ohjelmapäällikkö Steven Vanholme saapui Suomeen vuonna 2011 Belgiasta, jossa hän oli työskennellyt paikallisissa ympäristöjärjestöissä. Aluksi Vanholmen tehtävänä oli miettiä, mitä Norppaenergia-merkillä voisi tehdä.

Merkkiä – ja uusiutuvan energian ilosanomaa – päätettiin lähteä viemään kansainvälisille markkinoille, ja vuonna 2013 nimi muutettiin EKOenergiaksi.

Nykyään EKOenergia on kansainvälinen energian ympäristömerkki, jota Suomen luonnonsuojeluliitto ylläpitää 34 muun eurooppalaisen ympäristöjärjestön kanssa. EKOenergia-merkillä varustettu sähkö tai kaasu on kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa. Merkki auttaa kuluttajia tekemään valintoja, joilla on konkreettisia ympäristövaikutuksia. Yrityksille se on keino viestiä toiminnan vastuullisuudesta.

Vanholmella on vahva usko ympäristömerkkiin.

– Ympäristömerkki on hyvä viestintäkeino. Se ei ole vain ympäristömerkki sähkölle tai energialle, vaan se on merkki siitä, millaisen maailman me haluamme, Vanholme sanoo.

Vapaaehtoiset viestivät uusiutuvasta energiasta ja EKOenergia-ympäristömerkistä

Kun Vanholme vuonna 2011 saapui Suomeen, hänellä oli valtavasti ideoita, mutta ei budjettia niiden toteuttamiseen. Sitten espanjalainen nuori otti yhteyttä ja kertoi haluavansa tulla Suomeen vapaaehtoistöihin Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (nykyään Euroopan solidaarisuusjoukot) kautta. Kokemus oli kaikin puolin positiivinen, ja vapaaehtoinen avasi kaivatun väylän Eurooppaan, joten kokeilua päätettiin jatkaa.

Luonnonsuojeluliiton vapaaehtoisten tehtävänä on välittää tietoa ilmastonmuutoksesta ja uusiutuvasta energiasta sekä kasvattaa EKOenergia-merkin tunnettuutta. Käytännön työtehtävät muotoutuvat vapaaehtoisten omien kiinnostuksenkohteiden ja taitojen mukaan. 

Vapaaehtoiset muun muassa kirjoittavat ja kääntävät artikkeleita, ylläpitävät Ekoenergy-Instagram-tiliä, tekevät videoita, suunnittelevat ja toteuttavat viestintäkampanjoita, vastailevat kuluttajien ja yritysten tiedusteluihin sekä seuraavat uusiutuvasta energiasta käytävää keskustelua meillä ja muualla.

EKOenergian uudistuneet verkkosivut ovat kokonaan vapaaehtoisten käsialaa ja he ovat perustaneet EKOenergy ecolabel -YouTube-kanavan, jolla julkaistaan videoita useilla eurooppalaisilla kielillä. Vapaaehtoiset ovat myös luoneet kontakteja järjestöihin, energiayhtiöihin, aktivisteihin ja muihin sidosryhmiin.

YK:lta ja EU:lta kiitosta EKOenergialle

Vanholme kertoo, että EKOenergia-merkki itsessään on konkreettinen tulos vapaaehtoisten työstä.

– Aina, kun EKOenergia on käytössä tai mainitaan, se on meidän ansiotamme.

Vanholme kertoo tuoreimmasta konkreettisesta tuloksesta ylpeyttä äänessään:

– YK on juuri julkaissut raportin, johon on listattu 16 erittäin hyvää esimerkkiä kestävän kehityksen edistämiseksi. EKOenergia on yksi niistä! Kun merkittävä asiantuntijaorganisaatio sanoo, että EKOenergian tekemä työ on hyödyllistä, se jos mikä on konkreettinen tulos.

YK:n raportissa SDG Good Practices – A compilation of Success Stories and lessons learned in SDG implementation on listattu hankkeita, jotka asiantuntijoista koostuva raati on arvioinut ja valinnut yli 700 ehdotuksen joukossa. Valintaperusteina on ollut muun muassa sitoutuminen, luovuus ja kumppanuus.

Myös EU on antanut tunnustusta EKOenergia-ympäristömerkille myöntämällä merkille Euroopan kansalaisen vuoden 2020 palkinnon. Palkinnon perusteluina oli muun muassa, että EKOenergia-ympäristömerkki auttaa lisäämään tietoisuutta luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta energiamarkkinoilla. Se auttaa kuluttajia siirtymään uusiutuvaan energiaan ja myötävaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. 

Pitkäjänteinen vapaaehtoistyö tuo tuloksia

Vuodesta 2012 lähtien Suomen luonnonsuojeluliitossa on ollut yhteensä 60 vapaaehtoista. Hallinnollisesti kyse on yksittäisistä vapaaehtoistyöhankkeista, mutta ketjutettuna niistä muodostuu pitkäaikainen yhteistyöhanke.

– Me olemme onnistuneet ylläpitämään tätä jo kahdeksan vuotta, eli luomaan kestävyyttä myös omassa toiminnassamme.

Vanholme kertoo, että pitkäjänteinen työ alkaa kantaa hedelmää nyt.

– Joka vuosi tapahtuu enemmän pienemmällä työpanoksella. Pitää vain sinnikkäästi jatkaa, koska nyt ihmiset alkavat kuunnella ja viesti alkaa mennä perille. Kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan on kasvussa.

Vapaaehtoiset ovat motivoituneita ja täynnä intoa

Vanholme kertoo, että työ luonnonsuojelujärjestössä on vaikeaa, mutta vapaaehtoisten ansiosta työstä saa jatkuvasti uutta intoa.

– Monet, jotka työskentelevät ympäristön ja ilmastonmuutoksen parissa, palavat loppuun, koska tämä on niin vaikea ala. Työtä on paljon, mutta tuloksia tulee hitaasti. Meillä saa kuitenkin jatkuvasti uutta intoa, sillä vapaaehtoiset tulevat täynnä ideoita ja energiaa. Heidän ansiostaan meillä on mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta.

Vanholme on vakuuttunut, että he eivät saisi samanlaisia tuloksia aikaan vakituisilla työntekijöillä.

– Nuoret eivät tule tänne vain vapaaehtoistöihin. He tulevat meille, koska he nimenomaan etsivät hankkeita, jotka liittyvät ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Heillä on paljon yhteisiä intressejä. He miettivät paljon kierrätystä ja energiankulutusta, monet ovat vegaaneja. He ovat hyvin motivoituneita. He haluavat viettää vuoden ulkomailla ja oppia siitä kokemuksesta. He haluavat saada jotain aikaan.

Vinkkejä uusille hakijoille

Vanholme suosittelee muillekin vapaaehtoisen vastaanottamista. Hän kuitenkin myöntää, että vapaaehtoishanke vaatii aikaa ja panostusta, mutta se palkitsee.

– Kannattaa ainakin harkita! On paljon nuoria, jotka haluavat tehdä jotain hyödyllistä. Monissa työpaikassa on liikaa tekemistä ja liian vähän aikaa, joten kannattaa miettiä, miten vapaaehtoinen voisi auttaa.

Vanholme kuitenkin muistuttaa, että vapaaehtoiset eivät ole työntekijöitä.

– Ota nuori vastaan, kohtaa hänet nuorena ihmisenä, kuuntele, ole läsnä. Pyrkikää yhdessä rakentamaan, saamaan yhdessä jotain aikaan.

  • Suomen luonnonsuojeluliitto on vastaanottanut vuodesta 2012 lähtien kymmeniä vapaaehtoisia useiden hankkeiden kautta.
  • Toimintaa on rahoitettu ensin Erasmus-ohjelman Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) ja vuodesta 2018 lähtien Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta.
  • Vapaaehtoiset ovat tulleet 14 eri maasta muun muassa Saksasta, Ranskan, Italiasta, Espanjasta ja Iso-Britanniasta.
  • Rahoitus: yhteensä 676 771 € vuosina 2012–2020

Kirjoittaja: Arna Grym