Uutinen

Porin nuorisopalveluissa hälvennetään ennakkoluuloja kansainvälisten vapaaehtoistyöntekijöiden avulla

Kokemuksia Nuorisotyö Kansalaistoiminta EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Kulttuurinen moninaisuus Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus
Porin kaupungin nuorisopalveluissa on todettu, että kansainvälinen nuorisotoiminta voi olla osa arkea myös omassa kaupungissa ja omalla nuorisotilalla. Kulttuurien välisen kohtaamisen ja kansainvälisen toiminnan tärkeyttä on tuotu esiin vapaaehtoistyöhankkeiden avulla, joiden tavoitteena on luoda positiivista kansainvälistä ilmapiiriä, kannustaa nuoria tutustumaan muihin kulttuureihin sekä houkutella maahanmuuttajataustaisia nuoria mukaan toimintaan.
Porilaisia nuoria ryhmäkuvassa kesken lumileikkien.
Porilaiset nuoret ja vapaaehtoinen lumileikeissä.

– Haluamme auttaa nuoria näkemään, että uudet kulttuurit, ihmiset, tavat ja kielet ovat kiinnostava, positiivinen asia eikä pelottava, epäilyttävä asia, kertoo Riikka Kataja, Porin Porin nuorisopalveluiden kansainvälisestä toiminnasta vastaava nuorisotyöntekijä ja vapaaehtoistyöhankkeiden koordinaattori.

Vapaaehtoistyöhanke International Youth Houses tuo Poriin nuoria eri puolilta Eurooppaa

Porissa on ollut vapaaehtoisia Espanjasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Bulgariasta, Slovakiasta, Ukrainasta ja Turkista.

– Olemme yrittäneet saada vapaaehtoisia kauempaa kuin Euroopasta, jotta saisimme vielä enemmän kontrastia kulttuurien välisiin kohtaamisiin. Näin tapahtuu enemmän oppimista ja mahdollisuuksia yhteisymmärrykseen, Kataja kertoo ja jatkaa, että he toivoisivat enemmän maahanmuuttaja-, turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisia nuoria mukaan toimintaan.
– Vapaaehtoistyöntekijät ovat tasoittamassa tietä maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotta näiden ei tarvitse olla ensimmäisiä, jotka näyttävät erilaiselta tai puhuvat eri kieltä. Mutta toivoisimme löytävämme joukkoomme vapaaehtoisen, joka tulee lähempää porilaisten maahanmuuttajanuorten lähtömaita.

Vapaaehtoiset työskentelevät nuoriso-ohjaajien apuna

Porin nuorisopalvelut on vastaanottanut eurooppalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä jo vuodesta 2014 alkaen. Vapaaehtoisia on aina kaksi kerrallaan, ja he työskentelevät nuoriso-ohjaajien apuna vuoden ajan. Vapaaehtoisten työtehtävät muotoutuvat kunkin omien taitojen ja kiinnostuksenkohteiden mukaan. Osa on innostunut nuorisotiloista ja nuorten kanssa toimimisesta, toiset ovat olleet enemmän mukana tapahtumissa tai somesisältöjen tuotannossa.

– Olemme halunneet tarjota mahdollisuuden kokeilla kaikkea mahdollista, jotta he näkevät, millaista suomalainen nuorisotyö on koko laajuudessaan. He ehkä haluavat suunnata nuorisotyöhön omassa maassaan – tai sitten he näkevät, että tätä he eivät ainakaan halua tehdä. On upea nähdä kuinka nuoret vapaaehtoistyöntekijät kasvavat ja oppivat valtavasti, myös itsestään, vapaaehtoisjakson aikana.

Tukea vapaaehtoisille työssä ja vapaa-ajalla

Vapaaehtoistyöntekijät ovat keskeisessä roolissa Porin nuorisopalveluiden toiminnassa, ja heitä tuetaan monin tavoin koko vapaaehtoistyöjakson ajan. Kataja toimii paitsi vapaaehtoistyöhankkeiden koordinaattorina myös vapaaehtoisten mentorina koko vapaaehtoisjaksoon liittyvissä asioissa. 

– Vaikka olen vapaaehtoisten ensisijainen tuki ja turva täällä työpaikalla, pidämme vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolta koko työyhteisön voimin. Joskus olen pelkästään “pomo”, joskus äiti tai isosisko ja huolien kuuntelija, mutta kaikki me nuorisotyöntekijät tarjotaan tukeamme ja osallistumme heidän ohjaukseensa omalta osaltamme, Kataja muotoilee. 
 
Kataja tapaa vapaaehtoisia säännöllisesti kasvotusten tai etänä ja viestittelee heidän kanssaan WhatsAppilla. Yhdessä käydään läpi kuulumisia ja työhön liittyviä asioita. 

– Miksi he ovat täällä, mikä on projektin punainen lanka, mikä heidän tavoitteensa on, mitä heille kuuluu, miltä heistä tuntuu. Mikä menee päin mäntyä, mikä menee hyvin ja mikä kaikki siihen vaikuttaa. Se on sellaista työnohjauksellista mentorointia, Kataja kertoo.

Yritän täällä meidän kaupungillakin kannustaa, että muutkin hallinnonalat ottaisivat eurooppalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Kyllä tämä on tosi tärkeä ja antoisa osa nuorisotyötä, liputan täysiä sen puolesta!

Vapaaehtoisten ei myöskään tarvitse murehtia käytännön asioista vieraassa maassa. Heille järjestetään vuokra-asunto, pyörät ja bussikortit sekä kielenopetusta. Heille tarjotaan harrastus, esimerkiksi urheiluseuran tai kansalaisopiston kautta. Jokaisella vapaaehtoisella on myös käytettävissään vapaa-ajan mentori, jonka tehtävänä on auttaa löytämään myös muuta elämää työn ulkopuolelta. Osa vapaaehtoisista on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta, osa on luonut itse omat verkostonsa ja ystäväpiirinsä.

– Meillä vapaaehtoiset otetaan mukaan kaikkiin työpaikan juttuihin. Pyritään siihen, että he ovat työyhteisön täysivaltaisia jäseniä. 

Kun Katajalta kysyy, suosittelisiko hän vapaaehtoistyöhankkeita muille, silmiin syttyy innostuksen kipinä.

– Ehdottomasti suosittelisin, ja suosittelen aina kun jonkun kanssa puhun! Yritän täällä meidän kaupungillakin kannustaa, että muutkin hallinnonalat ottaisivat eurooppalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Kyllä tämä on tosi tärkeä ja antoisa osa nuorisotyötä, liputan täysiä sen puolesta!

Pienin askelin kohti muutosta

Kataja kertoo, että ilmapiiri ja asenteet muuttuvat pikkuhiljaa. Osa porilaisista nuorista ei ole uskaltanut olla tekemisissä vapaaehtoisten kanssa heikon kielitaidon tai ennakkoluulojen takia, mutta heidänkin kanssaan on otettu pieniä edistysaskelia. Toiset nuoret taas oikein innostuvat kansainvälisyydestä, he haluavat matkustaa tai opiskella englantia.

– Meidän pidempään mukana olleet nuoret odottavat aina innoissaan, keitä ne ovat ne uudet vapaaehtoiset: mistä maasta he tulevat, mitä kieltä puhuvat, millaista ruokaa siellä syödään. Ruoka on aina tosi tärkeää, ja meillä kokkaillaan paljon yhdessä. Hyvät yhteydet muodostuvat ruuan ympärille.

Riikka Katajan vinkit muille vapaaehtoisia vastaanottaville:

●    Varaa riittävästi aikaa hankkeen kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, hakemuksen tekemiseen, vapaaehtoisten perehdyttämiseen, mentorointiin ja raportointiin.
●    Hyödynnä Opetushallituksen järjestämiä maksuttomia koulutuksia.
●    Liity vertaisverkostoihin.
●    Varaa työarjessa aikaa sille, että asiat käydään vapaaehtoisten kanssa läpi englanniksi. Tällöin vapaaehtoistyöntekijästä on eniten apua ja työ on myös hänelle mielekkäämpää.
●    Englantia ei tarvitse osata täydellisesti! Ihmiset kyllä ymmärtävät asiayhteydestä ja eleistä ja toiminnasta.
●    Uskalla antaa vapaaehtoisille vastuuta ja ota heidät aidosti mukaan toimintaan. Tällöin heissä syttyy kipinä ja kaikki osapuolet hyötyvät. 
●    Jos epäröit, vieraile muissa organisaatioissa, joissa on käynnissä vapaaehtoistyöhankkeita. Heitä saa myös hyviä vinkkejä.
 

Teksti Arna Grym.