Uutinen

”Rakenteiden kuuluisi mahdollistaa tasa-arvoinen kehitys ja rahoitus alalla” - Jenni Koski tekee työtä yhdenvertaisen luovan alan eteen

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus
Audiovisuaalisen alan konkari ja tasa-arvotyön pioneeri Jenni Koski haluaa kentälle yhdenvertaisuutta tukevat rakenteet ja enemmän keskustelua naistekijöiden saavutuksista. Kosken Women in Film and Television Finlandilla koordinoima kansainvälinen Womarts-hanke saa jatkoa, kun hän siirtyi syyskuussa European Women’s Audiovisual Network -organisaation puikkoihin.
EWAn johtaja ja ohjaaja-käsikirjoittaja Jenni Koski.

Vuosia audiovisuaalisen alan tasa-arvon puolesta työtä tehnyt luova tuottaja ja projektipäällikkö Jenni Koski saattoi syksyllä päätökseen työnsä Women in Film and Televison Finlandissa eli WIFT Finlandissa. Siellä hän luotsasi Luova Eurooppa -rahoitteista kansainvälistä ja taiteen rajoja ylittävää Womarts-hanketta projektipäällikkönä. Matka jatkuu uusissa merkeissä, mutta kuitenkin samojen teemojen parissa. Koski ojentaa uuden käyntikorttinsa: Yhdellä puolella lukee EWA Network, eli European Women’s Audiovisual Newtwork. Toisella puolella komeilee Kosken nimi sekä asema organisaatiossa: Executive Director eli johtaja.

 Womarts oli hanke, jossa vetovastuussa oli Auditorio de Galicia. Mukana 9 muuta eri taiteenaloja edustavaa organisaatiota ympäri Eurooppaa. Hankkeessa työskenneltiin naistaiteilijoiden työllisyyden, kansainvälisyyden ja näkyvyyden parantamiseksi taiteen eri aloilla. EWA Network jatkaa Kosken johdolla uuteen hankkeeseen, joka perustuu Womarts-hankkeessa tehtyyn työhön. Tarkoitus on täydentää Womartsin pohjalta tehtyjä toimenpiteitä ja toteuttaa toimijoiden uusia ideoita ja ajatuksia.

Kosken Suomessa luotsaaman Womartsin toiminnan keskiössä oli tukea ja korostaa naispuolisten taiteilijoiden asemaa luovilla aloilla. Kun hanke alkoi, WIFT Finland oli vielä pieni järjestö. Kosken mukaan eurooppalaiseen hankkeeseen mukaan lähtö toi suomalaisyhdistykselle näkyvyyttä ja lujitti sen asemaa kansainvälisissä verkostoissa.

- Womarts oli ensimmäinen kansainvälinen hankkeemme. Yhdistykselle tuli lisää uskottavuutta ja vaikutusvaltaa, kertoo Koski.

Hankkeen onnistumista edesauttoivat hyvät hankekumppanit.

- Kansainvälistä yhteistyötä ei tarvitse pelätä, kunhan rohkeasti artikuloi sen, mitä siltä toivoo. Tätä kautta löytää ne partnerit, jotka haluavat ja voivat tukea prosessia, Koski neuvoo kansainvälistä yhteistyötä kaavailevia yhdistyksiä.

 

Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen elintärkeää

Womarts-hankkeen raameissa työskenneltiin muun muassa uuden tasa-arvoa lisäävän tiedon ja työkalujen luomiseksi, järjestettiin täydennyskoulutusta ja lisättiin taiteilijoiden näkyvyyttä. Hankkeen korkeat osallistujamäärät kertovat sen tarpeellisuudesta. Womartsin kautta WIFT Finland järjesti Suomessa ja Islannissa täydennyskoulutuksia, joihin osallistui satoja ihmisiä. Lisäksi WIFT Finlandin fasilitoimaa mentorointitoimintaa pystyttiin hankkeen puitteissa tarjoamaan enemmän ja useammalle taiteilijalle. Keskiössä on se, että kaikki toiminta, kuten täydennyskoulutukset ja kehitystyö, tapahtuvat tekijöiden lähtökohdista.

- Jos haluaa tuoda alalle muutosta, sen on tapahduttava kentällä toimivien tekijöiden ehdoilla.

Toiminta eri luovien alojen kanssa oli Koskesta hedelmällistä ja hyödyllistä. Yhteistyötä tehtiin esimerkiksi sarjakuvataiteilijoiden ja muusikoiden kanssa.

- Haluamme yhteiset prosessit, jotka mahdollistavat tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin Euroopassa. Se hyödyttää kaikkia, Koski toteaa.

Eurooppalainen ja kansainvälinen yhteistyö ovat Koskelle tärkeäitä, koska ne lisäävät verkostoitumismahdollisuuksia, sidosryhmätyötä ja kollektiivisuutta. Nämä ovat hänelle asioita, joita tulee viedä jatkossakin eteenpäin. Koski antaa konkreettisen esimerkin ja kertoo auttaneensa liettualaisia kollegoita, kun nämä pohtivat WIFT-yhdistyksen perustamista Liettuaan. Koski ja WIFT-verkosto tukivat ja neuvoivat liettualaisia kollegoita, jotka päätyivät perustamaan yhdistyksen maahan. Verkostoituminen, kontaktit ja rohkaisu kokeneemmilta toimijoilta olivat ensisijaisen tärkeitä yhdistyksen syntymisen ja toiminnan menestymisen kannata.

"Haluamme yhteiset prosessit, jotka mahdollistavat tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toimintakulttuurin Euroopassa. Se hyödyttää kaikkia."

­- Emme voi eristäytyä muista vaan meidän tulee laajentua, tukea muita ja tehdä yhteistyötä.

Kosken ja hankkeen tavoite on tukea muita organisaatioita Euroopan tasolla, jotta kaikki muutkin saisivat hyötyä hankkeesta saaduista tuloksista. Koski maalailee esimerkiksi mahdollisuutta konsultoinnista ja tasa-arvoa tukevasta materiaalipankista, joka mahdollistaisi hankkeesta tuodun hyvän viemisen yhteiseen käyttöön.

 

Toiminnalla kohti tasa-arvoista kenttää

Vaikka sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja diversiteetistä käydään vilkasta keskustelua, Koski kertoo, että konkreettiset ja erityisesti rakenteelliset muutokset tilanteen korjaamiseksi ovat jääneet vähälle. Muun muassa Tilastokeskuksen vuoden 2019 työelämätutkimuksen ja WIFT Finlandin Action! -hankkeen kyselyn mukaan suomalainen audiovisuaalinen kenttä on epätasa-arvoinen. Naiset työllistyvät heikommin, ovat huonommin palkattuja, saavat vähemmän rahoitusta ja etenevät urallaan hitaammin kuin mieskollegat.

- Rakenteiden kuuluisi mahdollistaa tasa-arvoinen kehitys ja rahoitus alalla.

Epäkohdista kommunikoinnin rinnalle Koski haluaa myös nostaa keskusteluun positiivisia esimerkkejä uraauurtavista naisista luovilla aloilla. Jos asioita haluaa muuttaa ja tehdä aktiivista muutostyötä, tulee tuoda esiin onnistumisia ja naistaiteilijoiden saavutuksia.

- Kyse ei ole siitä, etteikö heitä olisi vaan siitä, että heitä ei ole tuotu esiin, tietää Koski.

Pandemia on kurittanut jo entisestään niukkarahoitteista ja kilpailullista alaa. Koski tietää, että tilanne vaatii toimintakentän rajauksista ja resurssien puutteesta pitkään kärsineiden toimijoiden tukemista. Myös tasa-arvoa vahvistavan toiminnan vakiintuminen ja rahoitusmahdollisuuksien lisääntyminen ja säännöllistäminen ovat tärkeää. Koski toivoo alalle ja lainsäädäntöön puhumisen sijaan konkreettisia toimia, kuten sukupuolikiintiöitä, toimijoiden vastuullistamista ja ”benchmarkkaamista”, eli oman toiminnan tarkastelua ja vertaamista alan parhaana nähtyyn käytäntöön. Omassa työssään Koski toimiikin arvojensa ja konkreettisen tekemisen kautta, vaikka se toisinaan tarkoittaisikin vastavirtaan uimista.

- En halua olla ainoastaan puhumassa vaan tekemässä. Otetaan joku tavoite, mennään sitä kohti, arvioidaan, miten se onnistui, muutetaan kun pitää muuttaa. Muutosta ei tapahdu ilman tekemistä, Koski toteaa.

-En tee tätä itselleni. Haluan kokea, että alalla, jossa toimin, tapahtuu muutosta ja että menemme yhdessä kohti sitä muutosta.

 

Teksti: Saara Lappalainen