Uutinen

Solidaarisuus valtaa alaa uusien toimijoiden, moninaisten nuorten ryhmien ja hankekonkarien johdolla

Ajankohtaista Nuorisotyö Kansalaistoiminta EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus
Päättyneen vuoden viimeisellä Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakukierroksella hanketukia myönnettiin reilun puolen miljoonan verran. Edunsaajiin lukeutui myös uusia lupaavia toimijoita. Solidaarisuusprojekteissa moninaiset nuorten ryhmät tarttuivat yhtä moninaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.
Suomen Merimieskirkko on Euroopan solidaarisuusjoukkojen uusi edunsaaja. Kuvassa Oulun merimieskirkon vapaaehtoinen laivakäynnillä.
Suomen Merimieskirkko on Euroopan solidaarisuusjoukkojen uusi edunsaaja. Kuvassa Oulun merimieskirkon vapaaehtoinen laivakäynnillä.

1. lokakuuta päättyneellä, vuoden 2020 ja koko ohjelmakauden viimeisellä Euroopan solidaarisuusjoukkojen hakukierroksella myönnettiin reilun puolen miljoonan edestä rahoitusta solidaarisempien ja kansainvälisempien yhteisöjen rakentamiseen.

Useimpia hakijoita odotti ilouutinen; läpimenoaste ylsi peräti 81 prosenttiin, kun 26 hakemuksesta hyväksyttiin 21. Näistä 5 oli vapaaehtoispalveluhankkeita ja 16 nuorten solidaarisuusprojekteja. 
Kenties osin koronatilanteen tuoman epävarmuuden seurauksena nousussa oli myös kotikansainvälisyys, joka solidaarisuusprojekteissa on tavanomaista, mutta näkyi nyt myös vapaaehtoishankkeissa kotimaan sisäisten toimintojen hyödyntämisenä.

Vapaaehtoishankkeilla kansainvälisyyttä kyläyhteisöön ja kotoutumista turvapaikanhakijoille

Nuorisokeskus Villa Elban ja Maailmanvaihto ry:n kaltaisten konkaritoimijoiden rinnalle tuettujen vapaaehtoishankkeiden joukkoon kurkotti pari uutta mielenkiintoista toimijaa.

Nouseva Rannikkoseutu ry toimii koordinoivana organisaationa hankkeessa, jossa vastaanottava organisaatio on Markkuun seudun kyläyhdistys ry Tyrnävältä. Kyseessä on paitsi ensimmäinen solidaarisuusjoukkojen laatumerkin saanut kyläyhdistys myös valtakunnallisen vuoden 2020 kylän tittelin haltija.

Markkuu Nature Activity Camp -hanke tuo kesällä 10 eurooppalaista nuorta kolmeksi viikoksi Markkuun kylälle kunnostamaan virkistyskäyttöalueita sekä järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia ja lasten kesätoimintaa.

– Haluamme kokeilla uusia asioita kylällämme ja tarjota kyläläisille kokemuksia. Alueella asuu paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa ulkomaille. Niinpä ajattelimme tuoda kansainvälisyyttä kyläläisten kotinurkille. Uuden edessä tunnelmat ovat jännittyneet mutta positiivisella tavalla; uskomme että hanke tuo uutta väriä ja uusia ideoita kyläyhdistyksen toimintaan sekä positiivista twistiä Markkuun meininkiin. Tuntuu tosi hienolta, että meidät on hyväksytty mukaan joukkoon edistämään solidaarisuutta käytännön keinoin, iloitsevat kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marika Laurila ja sihteeri Riina Rahkila

Alueella asuu paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa ulkomaille. Niinpä ajattelimme tuoda kansainvälisyyttä kyläläisten kotinurkille.

Suomen Merimieskirkko ry puolestaan pani vireille yhteistyön Luonan ylläpitämän vastaanottokeskuksen kanssa jo varhaisessa vaiheessa kuultuaan solidaarisuusjoukkojen ja kotimaassa tapahtuvien toimintojen tarjoamista mahdollisuuksista.

Merimieskirkossa tunnistettiin, että turvapaikanhakijanuorten osallisuuskokemus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan saattaa jäädä heikoksi, mikäli elämä keskittyy vastaanottokeskuksiin ja siellä annettuun kotoutuskoulutukseen. Niinpä hankkeessa 14 maahanmuuttajanuorelle tarjotaan mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä vuoden ajan jossakin merimieskirkon Suomen toimipaikoista.

– Nuoret saavat tukea ohjaajalta, muilta vapaaehtoisilta sekä yhteistyöverkostoltamme. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi nuori oppii kielitaitoa, elämänhallintataitoja sekä työelämätaitoja asiakkaita palvellessaan. Häntä tuetaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja samalla kulttuurintuntemus ja ystävyyssuhteet lisääntyvät. Näin hankkeemme edistää nuorten turvapaikanhakijoiden kotoutumista, summaa vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Sanna Puumalainen.

Laaja hanke kahmi kiitettävien pisteiden lisäksi good practice -maininnan.

Solidaarisuusprojekteissa moninaisuus ilahduttaa niin teemoissa kuin toimijoissakin

Solidaarisuusjoukkojen ytimessä on sosiaalinen inkluusio ja tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet. Kun tutustuu tuettuihin solidaarisuusprojekteihin, on ohjelman perusajatuksen toteutumiseen helppo luottaa.
Yhdessä solidaarisuusprojektissa esimerkiksi Oulun invalidiyhdistyksen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten ryhmä toimii ”rohkeuden lähettiläinä” ja vammaisten asumispalveluyksikön nuorten toimintamahdollisuuksien tukijoina.

Toisessa Trans ry:n nuoret järjestävät teematyöpajojen sarjan tarjotakseen toisille transnuorille työkaluja ja osaamista ihmisoikeustyöhön, ja kolmannessa Animalian nuorten ryhmä pistää pystyyn ensimmäisen suomenkielisen eläinoikeuspodcastin. 

Oulussa Pohjois-Suomen Somalinuoret ry:n nuoret järjestävät liikunta- ja kulttuuritapahtumia sekä kerhotoimintaa alueen maahanmuuttajataustaisille nuorille, kun taas Nuorten Suomi ry:n nuoret tuottavat suomalaista yhteiskuntaa ja siinä vaikuttamista käsitteleviä sarjakuvia, joita maahanmuuttajanuorten on suunniteltu kääntävän osaamilleen kielille.

Eikä edellinen listaus kata kuin vasta noin kolmasosan hakukierroksella hanketuen varmistaneista nuorten projekteista.

 

Teksti: Laura Mettälä