Uutinen

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaamiselle työkaluja

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Opettajat ja kasvattajat
Lapsiin ja nuoriin kohdistuu monenlaista sukupuolistunutta väkivaltaa. Uusi opetus- ja kasvatusalalla työskenteleville suunniteltu verkkokoulutus auttaa tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään väkivaltaa sekä puuttumaan siihen.
Tyttö istuu portailla, ihmisiä kulkee ohi

Miten kohdata nuori, joka kokee sukupuolen ilmaisuun pohjautuvaa syrjintää? Miten puuttua tilanteeseen, jossa oppilaasta levitellään loukkaavia kuvia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa? Entä miten ottaa puheeksi nuoren kohtaama seksuaaliväkivalta?

Sukupuolistunut väkivalta on ilmiönä heikosti tunnettu. Kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien ammattilaisten aiheen tiedostaminen on keskeistä väkivallan ja sen seurausten tunnistamisessa. Nyt aiheesta on tehty uusi verkkokoulutus.

– Sukupuolistuneen väkivallan torjumiseen liittyvä syrjimättömyyden periaate kuuluu keskeisesti koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön, koulukohtaisiin suunnitelmiin oppilaiden ja opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja koulujen päivittäiseen toimintakulttuuriin, Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä sanoo.

Uudesta verkkokoulutuksesta työkaluja väkivallan ehkäisyyn

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulutus on tutkimustietoon pohjautuva verkkokoulutuspaketti. Se on suunnattu opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville tai opiskeleville. Koulutuksen kohderyhmänä on erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella työskentelevät ammattilaiset. Koulutuksessa ilmiötä tarkastellaan kokijan, tekijän ja sivustaseuraajan näkökulmasta.

Koulutus tarjoaa välinteitä väkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Se tuo tietoa sukupuolittuneen väkivallan lisäksi sukupuolistereotypioista ja väkivallan dynamiikasta ja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä. Koulutus auttaa edistämään väkivallatonta vuorovaikutusta ja kohtaamaan lapsia ja nuoria sukupuolitietoisesti. Koulutuksen voi suorittaa omatoimisesti tai ohjatusti, yksin tai ryhmässä. Lopuksi on myös mahdollisuus suorittaa tentti. Koulutus julkaistaan 11.11., ja se on tulossa myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi.

Koulutus on järjestetty osana ERASE GBV -hanketta, jota koordinoi Tampereen yliopisto. Hankkeessa on tutkittu sukupuolistunutta väkivaltaa ja eettisesti kestävää toimijuutta kouluissa ja kasvatusalalla Suomessa, Kroatiassa ja Espanjassa.

Seminaari juhlistaa verkkokoulutusta

Marraskuun 11. päivä järjestetään seminaari, jossa juhlistetaan verkkokoulutuksen julkaisemista. Ohjelmassa on keskustelua ja kiinnostavia puheenvuoroja muun muassa opetusministeri Li Anderssonilta ja Opetushallituksen pääjohtajalta Minna Kelhältä. Luvassa myös lyhytelokuva Pysäkki ja paneelikeskustelu. Hybridinä järjestettävä seminaari on maksuton ja avoin kaikille teemasta kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan 8.11. mennessä.