Uutinen

Tarkastelussa globaalivastuullisten akateemisten kumppanuuksien hyvät käytännöt

Kehittäminen Korkeakoulutus Kansainvälistyminen
Opetushallituksen ja yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPIDin yhteistyön tuloksena laadittu selvitys “Benchmarking study: Responsible Funding programmes for Global South partnerships in higher education and research” on nyt julkaistu. Selvitys esittelee ja analysoi vertaismaiden hyviä käytäntöjä globaalivastuullisten akateemisten kumppanuuksien tukemiseksi.
Karttapallo

Selvitys tarkastelee yhteensä 12 organisaation yli 30 ohjelmaa viidessä maassa: Belgia, Saksa, Alankomaat, Norja ja Ruotsi. Selvityksessä analysoidaan sekä tutkimusyhteistyön ja tutkimuskapasiteetin vahvistamisen instrumentteja että korkeakoulu- ja kapasiteetinvahvistamisen instrumentteja, mukaan lukien myös liikkuvuuden tukiohjelmia ja apurahajärjestelmiä. Raportti korostaa inspiroivia esimerkkejä eri ohjelmista ja tulokset muodostavat valikoiman hyviä käytäntöjä ja trendejä, jotka on kategorisoitu neljän ohjelmasuunnittelussa huomioitavan teeman alle:

  • Politiikkakoherenssi, yhteisrahoitus ja kansallinen koordinaatio
  • Kumppanimaiden valikointi, tarveperustaisten yhteistyöstrategioiden laatiminen ja vastavuoroisuus
  • Ohjelman toiminnot, fokus ja laajuus
  • Kestävyyden, vaikuttavuuden ja sektorienvälisen yhteistyön vahvistaminen

Vertaisanalyysi toteutettiin OKM:n KV-foorumin Globaalivastuullisen rahoitusohjelman alaryhmän toimeksiantona ja se keskittyi ohjelmiin, jotka voivat tarjota konkreettista vertaisoppimista ja inspiraatiota tulevan rahoitusaloitteen kehittämisen tueksi. Raportin tuloksia voi hyödyntää myös muiden vastuullista globaalia akateemista yhteistyötä tavoittelevien rahoitusohjelmien suunnittelussa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.