Uutinen

Tartuntatautilain muutos tuo velvoitteita myös varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koronavirus
Tartuntatautilakiin on lisätty uusia toimivaltuuksia ja toimenpiteitä, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen. Toimenpiteet ovat pääosin tuttuja voimassa jo olleesta suosituksesta, mutta laki tekee niistä huolehtimisen velvoittavaksi.
Tyttö nostaa saippuavaahdossa olevaa peukaloa

Eduskunta hyväksyi 19.2.2021 lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Laki (147/2021) tuli voimaan 22.2.2021. Lakiin sisältyvä väliaikainen 58 c §, jossa säädetään toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi, asettaa velvoitteita myös varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille kaikilla koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa. Pykälä on voimassa 30.6.2021 saakka.

Pykälän mukaan toiminnan järjestäjien on huolehdittava, että toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja että heille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Käytössä olevien tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään. Lisäksi pykälän mukaan tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee järjestää osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.

Tähän asti varhaiskasvatuksessa sekä opetuksessa ja koulutuksessa käytettävien tilojen käytöstä ja hygieniasta on ollut voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön 4.8.2020 antamat suositukset. Suositukset sisältävät pääosin uuteen säännökseen kirjatut vastaavat toimenpiteet ja ovat monilta osin säännöstä täsmällisemmät, mutta uusi laki tekee toimenpiteistä huolehtimisen velvoittavaksi. Suositusten tarkistamisesta päätetään myöhemmin. 

Opetushallitus muuttaa tarvittavilta osin omaa tukimateriaaliansa.