Uutinen

Tekeillä oleva verkkosivusto auttaa kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaisessa työssä

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Ensi vuonna julkaistava verkkosivusto tarjoaa kattavasti tietoa ja työkaluja kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
Oppilaita oppitunnilla

Vuoden 2022 lopussa julkaistava verkkosivusto auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään lasten ja nuorten kohtaamaa kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa. Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle, huoltajille sekä lapsille ja nuorille tarkoitettuja ohjeita ja muuta syventävää tietoa kootaan ensimmäistä kertaa näin kattavasti yhteen paikkaan.  

Sivusto kokoaa jo olemassa olevia materiaaleja ja malleja sekä tietoa lapsille ja nuorille suunnatuista palveluista verkossa. Lisäksi luvassa on uusia käytännön ohjeita ja tukimateriaalia ehkäisevään työhön sekä puuttumiseen lapsille ja nuorille haitallisiin tilanteisiin.

Kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, väkivalta, vihapuhe ja syrjintä vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten arjen hyvinvointiin. Erityinen huoli on haavoittuvassa asemassa olevista lapsista ja nuorista. Siksi tarvitaan helposti saatavilla olevaa tietoa ja malleja, miten näihin tilanteisiin puututaan ja miten niitä ennaltaehkäistään päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lapsen ja nuoren hätää ei voida ohittaa. On varmistettava, että meillä on keinoja, joilla voidaan puuttua näihin haastaviin tilanteisiin. Ennaltaehkäisevää työtä on erityisesti vahvistettava. Siinä keskeistä on välittävä toimintakulttuuri sekä kotien kanssa tehtävä yhteistyö, erityisasiantuntija Riina Länsikallio sanoo.

Hyvä kohtelu on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus

Opetushallituksen verkkosivusto on osa hallinnonalojen yhteistä kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaista toimenpideohjelmaa, jonka työtä ohjaa hallitusohjelman kirjaus siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja syrjimättömyyteen. Sivusto on myös yksi kansallisen lapsistrategian toimenpidesuunnitelman toimenpiteistä.

Materiaalien kehittämisessä osallistetaan lapsia, nuoria sekä järjestöjä, vanhempia ja muita lasten läheisiä sekä kasvatus- ja koulutusalan henkilöstöä. Lokakuussa 2021 järjestettiin ensimmäiset tapaamiset vanhempien ja opiskelijajärjestöjen kanssa ja keväällä 2022 kerätään näkemyksiä lisää lapsilta ja nuorilta.

Opetushallitus on jo aiemmin julkaissut oppaat kiusaamisen vastaiseen työhön ja seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn kouluissa ja oppilaitoksissa.

Saadun palautteen perusteella on arvioitu, että tarvitsemme täsmällisempiä ohjeita esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen, lukioon, esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä vähemmistöt huomioivaan työhön, toteaa erityisasiantuntija Riina Länsikallio.

Lisätietoa
Riina Länsikallio, riina.lansikallio [at] oph.fi