Uutinen

Tervetuloa viettämään Lapsen oikeuksien viikkoa!

Opettajat ja kasvattajat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Vuoden 2021 Lapsen oikeuksien viestinnän teema on lapsen oikeus hyvään kohteluun. Viikkoa vietetään 15.–21.11.2021.
Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Myös Suomen perustuslaissa on erikseen mainittu, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä.

Tämä tarkoittaa, että jokainen lapsi on oikeutettu suojeluun laiminlyöntiä, ruumiillista ja henkistä väkivaltaa, riistoa, syrjintää ja epäinhimillistä kohtelua vastaan. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen ja myös oikeus saada osakseen ymmärtämystä ja hellyyttä. Kyse ei siis ole vain kaltoinkohtelun kiellosta, vaan velvoitteesta kohdella lapsia hyvin.

Viranomaisilla on velvollisuus toimia syrjintää vastaan ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Joskus tämä tarkoittaa jonkin ryhmän positiivista erityiskohtelua, jos ryhmän oikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti muiden kanssa. Lapsen oikeuksien komitea on todennut yleiskommentissaan nro 5 (englanniksi YK:n sivuilla), että syrjimättömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun valtiot tekevät lapsia koskevia kansallisia strategioita ja suunnitelmia.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen edellyttää myös, että lasten kokemukset otetaan vakavasti. Lapsi, jonka mielipiteistä ja näkemyksistä aikuiset ovat arjessa kiinnostuneita, rohkenee todennäköisemmin myös kertoa, jos häntä kohdellaan huonosti. Hyvä kohtelu ja lasten osallisuus nivoutuvat siis tiiviisti yhteen.

Tutustu viikon materiaaleihin

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on, että lapset ja nuoret sekä kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstö tuntevat Lapsen oikeuksien sopimuksen paremmin ja soveltavat sopimuksen velvoitteita koulun arjessa ja kasvatuskäytännöissä.

Materiaalit kouluille, vapaa-aikaan ja varhaiskasvatukseen 2021 on nyt julkaistu. Käy tutustumassa sivuihin ja ilmoittaudu mukaan Lapsen oikeuksien viikolle.

OSallistu somessa: #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä #OikeusHyväänKohteluun #LapsenOikeudet