Uutinen

TFK-ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella rahoituksen sai 27 koulutusyhteistyöhanketta

Ohjelmat Korkeakoulutus Team Finland Knowledge Kansainvälistyminen
TFK-ohjelman ensimmäinen rahoituskierros ja sen kohdemaat Venäjä, Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Singapore, Thaimaa ja Vietnam herättivät laajaa kiinnostusta korkeakouluissa.
Opetushallitus myönsi rahoitusta yhteensä 1 522 606 euroa 27 hankkeelle. Yksittäisten hankkeiden saama hanketuki vaihtelee 31 200 ja 72 000 euron välillä ja hankekausi on 1.8.2021-31.12.2023.
Aasia-kartta

Hakemuksia saapui yhteensä 92 kappaletta ja tukea haettiin yhteensä 6 231 965 euroa. Hakemuksia tuli tasaväkisesti niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista. Yliopistojen koordinoimia hankehakemuksia saapui 48 kappaletta ja ammattikorkeakoulujen 44 kappaletta. Kaikkiaan hankehakemuksissa oli mukana 32 suomalaista korkeakoulua, joista 10 yliopistoja ja 22 ammattikorkeakouluja. Suurimmasta osasta korkeakouluja jätettiin hakukierrokselle useampi hakemus.

TFK-ohjelman haetut ja rahoitetut hankkeet kohdemaittain vuonna 2021

Eniten hakemuksia (34 kpl) kohdistui Venäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Seuraavaksi eniten hakemuksia kohdistui Kiinaan (22 kpl) ja loput kohdistuivat Kaakkois-Aasiaan (21 kpl) ja Intiaan (15 kpl). Alakohtaisesti eniten hankehakemuksia kohdistui kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikan alalle, toiseksi eniten kauppatieteisiin ja kolmanneksi eniten tietojenkäsittelytieteeseen.

Rahoitetuissa hankkeissa hyödynnetään virtuaalisuutta, edistetään kestävää kehitystä ja kehitetään nuorten taitoja työelämän tarpeisiin

Haku oli avoin kaikille eri koulutusaloille sekä tutkintotasoille. Hankkeiden ensisijainen valintaperuste oli hakemuksen laatu. Valituissa hankkeissa on edustettuna muun muassa sosiaali- ja käyttäytymistieteet, opettajankoulutus ja kasvatusala, tietojenkäsittelytiede, ympäristönsuojelu, biotieteet, sekä humanistiset tieteet. Hankkeita valittiin Venäjälle (11kpl), Kiinaan (6kpl), Intiaan (4kpl), Indonesiaan (3kpl), Singaporeen (1kpl) ja Vietnamiin (2kpl). Hankkeissa näkyy muun muassa teknologian ja virtuaalisuuden hyödyntäminen ja kehittäminen eri aloilla, kestävyyden edistäminen, yhteiskunnallisten ongelmien ja haasteiden ratkominen, ja nuorten taitojen kehittäminen työelämän tarpeisiin. Hankkeissa pyritään myös parantamaan opetuksen laatua yhteistyön vahvistamisella ja samalla lisäämään Suomen tunnettuutta ja vetovoimaa maailmalla. Hankkeissa painottuu molemminpuolinen oppiminen kumppanimaiden ja korkeakoulujen välillä.  

Rahoitetuissa hankkeissa on mukana 6 suomalaista ammattikorkeakoulua ja 9 yliopistoa sekä ja 53 kohdemaiden korkeakoulua.  

Valtaosassa hankkeita yhdistellään useita toimintoja: yhteisten kurssien ja kurssimoduulien suunnittelua, virtuaalisen opetuksen kehittämistä ja toteutusta sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuutta Suomen ja kohdemaan välillä. Useisiin hankkeisiin sisältyy myös työelämäyhteistyötä ja opetussuunnitelmayhteistyötä.

Yhteistyömuotoja TFK-ohjelman 2021 hankkeissa on seuraavasti edustettuina: Liikkuvuutta 25 hankkeessa, Yhteisten kurssien ja kurssimoduulien suunnittelua 25 hankkeessa, virtuaalisen opetuksen kehittämistä ja toteutusta 19, työelämäyhteistyötä 7:ssä, opetussuunnitelmayhteistyötä 8, yhteis- ja kaksoistutkintoja 3 hankkeessa. Yleisimpiä koulutusaloja on sosiaali- ja käyttäytymistieteet 5kpl, opettajankoulutus ja kasvatustiede 5kpl, tietojenkäsittelytiede 5kpl, kaupp ja hallinto 4kpl ja humanistiset alat 4kpl

TFK-ohjelman seuraava haku aukeaa syksyllä 2021

Team Finland Knowledge -ohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK -verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä muotoilla yhteistyöhön uudenlaisia toimintamalleja. Ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyötä yhteistyö- ja liikkuvuushankkeiden kautta.

TFK-ohjelmaan voivat osallistua kaikki korkeakoulut Suomesta sekä korkeakoulut ohjelman kohdealueilta ja -maista, jotka ovat Kiina, Intia, Venäjä, Eteläinen Afrikka, Kaakkois-Aasia ja Latinalainen Amerikka.

Ohjelman seuraavalla hakukierroksella vuonna 2022 yhteistyötä rahoitetaan Eteläisen Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kanssa. Hakukierros aukeaa syksyn 2021 aikana.