Uutinen

Tilastointipäivien 20.9.2021 ja 20.1.2021 tiedot ja perustietoraportit ovat valmistuneet

Palvelut Valtionosuudet

Esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan syksyn tilastointipäivän 20.9.2021 sekä lukiokoulutuksen syksyn tilastointipäivän 20.9.2021 ja kevään 20.1.2021 tilastointipäivän perustietoraportit ovat valmistuneet ja julkaistu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportointisivustolla saajakohtaisilla sivuilla kohdassa opiskelijamääräraportit https://vos.oph.fi/rap/saaja.html

Esi- ja perusopetuksen perustietoraporttien oppilas- ja suoritemäärät on poimittu KOSKI-tietovarannosta lukuun ottamatta perusopetukseen valmistavaa opetusta, jonka tiedot ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ilmoittaneet Opetushallituksen syksyn 2021 perustietokyselyssä. KOSKI-tietojen osalta perustietoraporttien tiedot ovat siten kuin ne ovat olleet siirrettynä tai tallennettuna KOSKI-tietovarantoon 30.9.2021 mennessä.

Kaikki esi- ja perusopetuksen perustietoraporteilla olevat virheelliset oppilas- ja suoritemäärät on korjattava sekä KOSKI-tietovarantoon että ilmoitettava Opetushallituksen valtionosuuksille VOS-tietojen korjauslomakkeella. VOS-tietojen korjauslomakepyynnöt tulee lähettää osoitteella valtionosuudet [at] oph.fi.

Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan Opetushallituksen perustietokyselyssä ilmoitettuja tietoja korjataan ilmoittamalla korjatut tiedot valtionosuudensaajan nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittamalla tilastointipäivän 20.9.2021 lomakkeella, joka lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen valtionosuudet [at] oph.fi.

Lukiokoulutuksen syksyn tilastointipäivän 20.9.2021 ja kevään tilastointipäivän 20.1.2021 tiedot on poimittu KOSKI-tietovarannosta.

Raporteilla näkyvät lukiokoulutuksen opiskelijamäärät ja aineopiskelun kurssimäärät ovat valtionosuusrahoituksen perusteeksi laskettavat suoritemäärät. Lukuihin eivät sisälly ne suoritteet, jotka ovat poissuljettu valtionosuusrahoituksesta siitä syystä, että ko. opiskelijoilla on aiemmin alkanut opiskeluoikeus toisessa oppilaitoksessa tai koulutusmuodossa.

Mikäli lukiokoulutuksen järjestäjä huomaa virheen tiedoissaan, tulee tiedot korjata KOSKI-tietovarantoon. Lukiokoulutuksen korjauksista ei tarvitse erikseen ilmoittaa Opetushallituksen valtionosuuksiin.

Kaikki syksyn 2021 perustietoraportit