Uutinen

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteet lausuntokierrokselle

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen Opetussuunnitelma
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus uudistuu ja uusien koulutuksen perusteiden mukainen koulutus alkaa 1.8.2022. Nyt on mahdollisuus antaa lausunto valmisteilla olevista perusteista.
Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) hyväksyttiin osana oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää lakia joulukuussa 2020. Uusien koulutuksen perusteiden mukainen koulutus alkaa 1.8.2022.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu valmentavaa koulutusta tarvitseville oppivelvollisuusikäisille sekä muille toisen asteen opintoja suunnitteleville. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella toisen asteen koulutuksessa.  

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteiden luonnoksesta pyydetään lausuntoja lausuntopalvelu.fi:ssä 1.2.-1.3.2021.  

Perusteet on valmisteltu asiantuntijaverkoston kanssa

Opetushallitus on laatinut luonnoksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteista yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa. Syys-lokakuussa 2020 Opetushallitus järjesti viisi TUVA-perusteisiin liittyvää webinaaria, joihin osallistui yhteensä 500 koulutusalan toimijaa. Samaan aikaan perusteluonnos oli nähtävillä Opetushallituksen verkkosivuilla, ja sitä kommentoi yhteensä 50 tahoa. Opetushallitus muokkasi perusteluonnosta saatujen kommenttien perusteella, ja päivitetty perusteluonnos on nyt lausuntokierroksella. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi:ssä 1.2.-1.3.2021. 

TUVA-koulutuksen perusteet tulevat voimaan 1.8.2022, jolloin uusi koulutus alkaa. Koulutuksen perusteet antavat oppilaitoksille kehyksen koulutuksen toteutukselle ja koulutuksen järjestäjät tekevät paikalliset suunnitelmat koulutuksen toteuttamisesta. Paikallisessa suunnitelmassa kuvataan tarkemmat opetuksen ja ohjauksen tavoitteet ja sisällöt sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.   

TUVA-perusteita työstetään edelleen lausuntopalautteen perusteella. Valmiit perusteet julkaistaan kevään 2021 aikana, ja koulutuksen järjestäjät voivat tehdä paikallisia toteutussuunnitelmia lukuvuoden 2021–2022 aikana.  

Lisätietoa

Opetusneuvos Kaisa Räty, etunimi.sukunimi [at] oph.fi 
Opetusneuvos Riia Palmqvist, etunimi.sukunimi [at] oph.fi 
Opetusneuvos Katri Kuukka, etunimi.sukunimi [at] oph.fi