Uutinen

Tutustu vuosina 2014-2020 rahoitettuihin Erasmus+ -hankkeisiin

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Kansainvälistyminen
Kiinnostaako sinua tietää, minkä verran Erasmus+ -rahoitusta kuntaasi on tullut? Tai millaisia Erasmus+ -hankkeita alueesi koulut ovat toteuttaneet? Nyt voit tarkastella näitä tietoja yhdestä paikasta, sillä vuosina 2014-2020 rahoitettujen Erasmus+ -hankkeiden tiedot ja myönnetty rahoitus on koottu Opetushallituksen verkkosivuille.
Ympyräkaavio, jossa kuvataan vuosina 2014-2020 Suomessa myönnetty Erasmus+ -rahoituksen määrä

Erasmus+ -hankkeet visualisoituina -sivu luo kokonaiskuvan EU:n rahoittamien, Suomessa myönnettyjen Erasmus+ -ohjelman avustusten jakautumisesta. 

Visualisoinnista löydät kaikkien koulutussektorien eli varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja lukioiden, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja aikuiskoulutuksen hankkeet sekä nuorisoalan hankkeet. Mukana ovat oppimiseen liittyvä liikkuvuus (KA1), strategiset kumppanuushankkeet (KA2) sekä nuorisoalan politiikan uudistamisen tuen hankkeet (KA3).

Tiedot löytyvät sivulta visualisoidussa muodossa. Voit tarkastella tietoja pylväskuvioina, karttoina ja taulukkoina.

Kokonaisuudessaan vuosina 2014-2020 on Suomessa myönnetty Erasmus+ -rahoitusta yli 245 miljoonaa euroa. Lisäksi Euroopan komissio on jakanut rahoitusta suoraan tietyille toimintotyypeille. Näihin hankkeisiin on osallistunut myös monia suomalaisia organisaatioita. Tämä komission myöntämä rahoitus suomalaisille toimijoille ei näy visualisointitiedoissa.  


Näin käytät visualisointisivua

Visualisoinnista löytyy monenlaista tietoa. Voit hakea tietoja esimerkiksi organisaation, kunnan, maakunnan, toimintotyypin, sektorin, myöntövuoden tai teeman mukaan. 

- Voit hakea vaikkapa kaikki kestävää kehitystä edistäneet hankkeet, nuorisoalan aktiivista kansalaisuutta tukeneet hankkeet tai vuonna 2016 rahoitetut korkeakoulutuksen hankkeet, Erasmus+ -ohjelman vaikuttavuusasioista vastaava opetusneuvos Anita Varsa sanoo.

- Karttojen avulla voit tarkastella myönnettyjen avustusten lukumäärää, euromääriä sekä euro/asukas eri alueilla, mikä kiinnostanee kuntapäättäjiä. Visualisoinnista käy ilmi, että esimerkiksi Suomen maakunnista Pohjois-Savoon on myönnetty eniten Erasmus+ -rahoitusta/asukas Suomessa. 

Karttakuva Suomesta, johon on värein merkitty saatu Erasmus+ -avustuksen määrä maakunnittain
Nämä tiedot saat näkyviin visualisoinnin Kartta-osiosta valitsemalla kartan yksiköksi ”€/asukas” ja Kartta-kohdassa ”Maakunta”. Klikkaamalla eri maakuntia saat listan kyseisellä alueella toteutuneista hankkeista. Hankkeiden nimeä klikkaamalla puolestaan pääset hankkeen tarkempiin tietoihin.

Taulukoista ja kartoista on mahdollista edetä yksittäisen hankkeen Erasmus+ -hanketietokannasta löytyviin tietoihin, joten voit halutessasi tutustua tarkemmin tietyn hankkeen sisältöön tai mukana olleisiin organisaatioihin. 

Visualisointisivu toimii parhaiten tietokoneella. Sivulta suodattamasi tiedot voit ladata itsellesi kuvina, pdf-dokumentteina, Excel-tiedostoina tai vektorikuvina. Sivu löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi. Kielen voi vaihtaa sivun oikeasta yläkulmasta. 

- Visualisointisivu on tehty asiakkaitamme varten, joten hae tietoa ja kokeile suodattimia rohkeasti!, Varsa kannustaa.