Uutinen

”Urheilija nähdään kokonaisvaltaisesti ihmisenä, ei vain urheilijana” - SCORES-hanke valmistaa urheilijoita ja heidän valmentajiaan kaksoisuraan

Kokemuksia Liikunta ja urheilu Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Kansainvälistyminen
Varalan Urheiluopisto ja Tampereen Urheiluakatemia ovat partnerina 2,5 vuotta kestävässä urheilijan kaksoisuraan ja urheilu-uran aikana syntyvään osaamiseen syventyvässä Erasmus+ Sport SCORES -hankkeessa (Developing Skills & Competences resulting in Employability Through Sport in Europe).
Erasmus+ Sport SCORE-hanke

Hankkeen tavoitteena on selvittää työnantajien odotuksia urheilijoita kohtaan; auttaa urheilijoita tunnistamaan ja tuomaan esille uran aikana kehittynyttä osaamistaan sekä vahvistaa valmentajien ja taustajoukkojen kaksoisurataitoja.

Hanke kokoaa yhteen oppilaitosten, urheiluseurojen ja työelämän tahot kuudesta maasta: Espanjasta, Italiasta, Suomesta, Bulgariasta, Belgiasta ja Hollannista. Tampereen Urheiluakatemian kaksoisura- ja huippuvaihevastaava Petteri Luukkainen kertoo hankkeen opettaneen paljon, mutta toisaalta myös suomalaista osaamista on viety eteenpäin.

Hankkeen aikana erityisesti hollantilaisen partnerin (Amsterdam University of Applied Sciences) pieteetillä tekemät taustaselvitykset ja tutkimukset hankkeen teeman ympärillä lämmittivät mieltä. Tulimme hyvin juttuun keskenämme ja hankkeen urheilijan kaksoisuraan keskittynyt pilottikoulutus oli hyvä viedä läpi, kun käytettävä materiaali oli luotettavaa, kehuu Luukkainen.

Meiltä muut partnerit ovat oppineet uutta suomalaisesta urheilijan kaksoisuran mallista ja urheiluakatemiajärjestelmästä. Suomalaista aikatauluissa pysymistä ja luvatusta kiinnipitämistä olen myös vienyt parhaani mukaan eteenpäin, Luukkainen jatkaa.

Luukkainen on saanut solmittua SCORES-hankkeen kautta myös arvokkaita suhteita. Kansainvälisistä kontakteista hän nostaa esille EPSI-järjestön (The European Platform for Sports Innovation), jonka jäseneksi Varalan Urheiluopisto liittyi SCORES-hankkeessakin mukana olleen järjestön toimitusjohtajan kautta.

– Iso anti on ollut tietysti myös tutustua muiden partnerimaiden hankkeessa mukana oleviin ihmisiin ja heidän taustaorganisaatioihinsa. Suurimmassa osassa maita ehdimme jo ennen koronaa vierailla, mutta Bulgarian osalta tapaaminen on vielä tekemättä. Nähtäväksi jää pystytäänkö se toteuttamaan vai ei, pohtii Luukkainen.

Hankkeen suurin konkreettinen anti kuitenkin on ollut urheilijoille ja valmentajille suunnattu urheilijan kaksoisurataitoihin keskittyvä verkko-opinnoista ja muutamista lähijaksoista koostuva koulutuskokonaisuus.

 

Tampereella valmistuivat ensimmäiset kaksoisurakurssin suorittaneet urheilijat ja valmentajat

Viime vuoden lopussa saavutettiin hankkeessa merkittävä etappi, kun 18 pilottikurssin suorittanutta urheilijaa saivat todistukset verkko-opintojen menestyksekkäästä suorittamisesta ensimmäisenä ryhmänä kuuden partnerimaan joukosta. Valmistuneiden urheilijoiden lisäksi todistuksen kurssin suorittamisesta saivat myös ne valmentajat, jotka omalta osaltaan suorittivat valmentajille suunnatut opinnot samaan aikaan urheilijoidensa kanssa.

Viime keväältä koronapandemian vuoksi tälle syksylle lykkääntynyt kurssi vietiin lopulta läpi alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin viidessä viikossa. Kurssi sisälsi verkko-opintojen (laajuus urheilijoilla 45 h ja valmentajilla 30 h) lisäksi kaksi lähitapaamista sekä tänä vuonna Tampereella pidetyn Olympiakomitean valtakunnallisen huippuvaiheen kaksoisurapäivän.

Kurssilla oppimistavat vaihtelivat artikkeleiden lukemisesta, esimerkkivideoiden katsomisesta ja kirjoitustehtävistä ryhmäkeskusteluihin sekä pohdintoihin oman valmentajan, työelämän edustajien, urheilijan kaksoisuran asiantuntijoiden sekä muiden lähipiiriin kuuluvien ihmisten kanssa. Kaikkia tehtäviä läpileikkaavana punaisena lankana kurssilla oli urheilijan holistinen uramalli, jossa urheilija nähdään kokonaisvaltaisesti ihmisenä, ei ainoastaan urheilijana. Toinen osallistujille varmasti tutuksi tullut asia oli jatkuva oman oppimisen reflektointi lukuisten oppimispäiväkirja -tyyppisten tehtävien kautta.

Pilottikurssin jälkeen urheilijoilta ja valmentajilta kerätyn palautteen perusteella kurssille on olemassa selvä tarve myös jatkossa. Opintokokonaisuus tullaankin näkemään Tampereen Urheiluakatemian kaksoisuratuen valikoimassa jatkossa vuosittain.

Loppuun Luukkainen haluaa kannustaa suomalaisia oppilaitoksia ja muita organisaatioita lähtemään rohkeasti mukaan Erasmus+ -hankkeisiin. Yhteistyö kansainvälisten tahojen kanssa antaa mahdollisuuden oppia uutta ja nähdä oma toiminta uusista näkökulmista. Hankkeet tuovat myös luontevan väylän kansainvälistymiseen.

Hankkeen viralliset sivut: http://scoressport.eu/

 

Kuvassa oikealla ensimmäisenä Tampereen Urheiluakatemian kaksoisura- ja huippuvaihevastaava Petteri Luukkainen. (Muut kuvassa vasemmalta oikealle pituushyppääjä Tommi Evilä, pesäpalloilija Mira Kolehmainen, judoka Nina Luukkainen, tutkijat Nina van Huissteden ja Natalie Rothaug, telinevoimistelija Annika Urvikko, jalkapalloilija Mika Lahtinen, seitsenottelija Tiia Hautala ja jääkiekkoilija Atte Pentikäinen).