Uutinen

Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden ammatillisen koulutuksen yhteistyöhankkeet valittu - virtuaalinen yhteistyö vahvistuu

Kehittäminen Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Rahoitus
Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden tämän ohjelmakauden ensimmäinen hakuaika päättyi toukokuussa 2021 ja hakemuksia jätettiin ammatillisen koulutuksen sektorille Suomessa 32. Hakemuksista 29 oli kumppanuushankkeita ja kolme pienimuotoisia kumppanuushankkeita, jotka olivat nyt ensimmäistä kertaa haettavana. Rahoitusta haettiin noin seitsemän miljoonaa euroa. Haettujen kumppanuushankkeiden budjettien vaihteluväli oli noin 100 000 – 360 000 euroa, eli kumppanuushankkeet voivat olla hyvin eri laajuisia tavoitteiltaan ja toiminnoiltaan. Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa haettiin kevään haussa ainoastaan 60 000 euron suuruisia hankkeita.
Lasipurkki, jossa on kolikoita ja taimi.

Tämän vuoden haussa yhteistyöhankkeille suunnattu budjetti oli poikkeuksellisen suuri ja siten myös rahoitettavien hankkeiden määrä nousi ennätyksellisen suureksi. Rahoitusta myönnettiin 19:lle hankkeelle lähes neljä miljoonaa euroa. Hankkeista 16 on kumppanuushankkeita ja kolme pienimuotoisia kumppanuushankkeita. Näiden lisäksi suomalaisia ammatillisen koulutuksen partnereita on mukana sekä muista maista että muilta sektoreilta rahoitetuissa yhteistyöhankkeissa.  

Ohjelman horisontaalisista painopisteistä digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyvät teemat näkyivät hankkeissa vahvimmin. Koronapandemian aikana vahvistunut digitaalinen osaaminen ja kokemukset virtuaalisesta kansainvälisestä yhteistyöstä alkavat näkyä myös hankkeiden toiminnassa: osa hankkeen toiminnoista kuten hanketapaamisista ja työpajoista on suunniteltu alusta lähtien virtuaalisesti toteuttavaksi. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia vahvistaa osallisuutta ja kotikansainvälisyyttä hankkeissa.

Rohkeasti mukaan yhteistyöhankkeisiin

Erasmus+ -ohjelman tavoitteena on tulevina vuosina saada yhä laajempi joukko ammatillisen koulutuksen toimijoita hyödyntämään yhteistyöhankkeiden mahdollisuuksia, ja sitä kautta laajentaa ja vahvistaa kansainvälisen toiminnan muotoja oppilaitoksissa. Erityisesti pienimuotoiset kumppanuushankkeet on kohdennettu ammatillisen koulutuksen toimijoille, joilla on kenties pitkään ollut liikkuvuushankkeita, mutta joilla on vähemmän kokemusta kansainvälisistä yhteistyöhankkeista. Yhteistyöhankkeiden avulla on mahdollisuus syventää kansainvälistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa, vahvistaa opettajien kansainvälisyysosaamista ja kehittää ruohonjuuritason tarpeista nousevaa toimintaa esimerkiksi eri alojen osalta. Kannustamme oppilaitoksia hyödyntämään pienimuotoisia kumppanuushankkeita, jotka ovat kevyitä hakea ja hallinnoida.

Marraskuussa päättyneessä pienimuotoisten kumppanuushankkeiden toisessa haussa jätettiin seitsemän hakemusta, joiden rahoituspäätökset pyritään saamaan ennen joulua.

Vuoden 2022 näkymät yhteistyöhankkeille

Uusi ohjelma tarjoaa ammatillisen koulutuksen toimijoille entistä monipuolisempia yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyöhankkeiden lisäksi esimerkiksi ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt (Centres of Vocational Excellence) ovat herättäneet valtavasti kiinnostusta Euroopassa. Syyskuussa päättyneessä haussa Suomesta jätettiin seitsemän hakemusta ja kaiken kaikkiaan hakemuksissa on mukana yli 70 suomalaista organisaatiota. Komissio vastaa hakemusten arvioinnista ja valinnasta.

CoVE-hankkeiden lisäksi kannattaa tutustua myös esimerkiksi seuraaviin toimintoihin, jotka ovat tulossa hakuun ensi vuonna: innovaatioyhteenliittymät alakohtaisen osaamisen kehittämiseen (Alliances for Innovation), tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet (Forward-looking projects), kapasiteetinvahvistamishankkeet yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa (Capacity Building in the field for Vocational Education and Training). Toimintoja ja yhteistyömahdollisuuksia on tarjolla nyt enemmän kuin aikaisemmin ja organisaatioiden on hyvä miettiä myös strategisesti, millaisiin toimintoihin lähdetään mukaan ja millaisia kumppanuuksia ja verkostoja eri toimintojen toteuttaminen vaatii.

Teksti: Hannele Nevalampi