Tiedote

Uudet opiskelijat valittu ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen sekä perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen Opiskelijavalinnat
Kevään hauissa perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haki 78 297 hakijaa, joista 69 490 sai opiskelupaikan. Perusopetuksen päättävistä 99 % haki koulutukseen. Heistä 95 % sai opiskelupaikan.
Tytöt halaavat käytävällä

Tänä vuonna haut ja valinnat toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikissa valtakunnallisissa hauissa samassa aikataulussa. Uudistus liittyy oppivelvollisuusiän laajentumisen yhteydessä voimaan tulleeseen hakuvelvoitteeseen. 

Oppivelvollisilla oli ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. Hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen koski käytännössä tänä keväänä perusopetuksen päättäneitä nuoria (pääosin vuonna 2005 vuonna syntyneet).  

Jos perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen opinto-ohjaajat antavat oppivelvolliselle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä tämän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy nuoren asuinkunnalle.

65 970 sai paikan ammatillisesta koulutuksesta tai lukiokoulutuksesta 

Kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki 74 490 hakijaa, joista noin 89 % eli 65 970 sai opiskelupaikan (viime vuonna 90 %). Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 39 310 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 33 690.  Lukiokoulutukseen haki tänä keväänä 35 130 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 32 270. Ruotsinkielisiin koulutuksiin hyväksyttiin 3 300 hakijaa. 

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa haki 59 800 perusopetuksen päättävää, joista 55 630 sai paikan. Heistä hyväksyttiin 24 430 (44 %) ammatilliseen koulutukseen ja 31 220 (56 %) lukiokoulutukseen. Viime vuonna hyväksytyt jakautuivat samassa suhteessa ammatillisen ja lukiokoulutuksen välillä. 

Erityisoppilaitoksista opiskelupaikan sai 2 020, perusopetuksen jälkeisestä valmistavasta koulutuksesta 4 190

Erityisoppilaitosten haussa oli mahdollista hakea vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen. Erityisoppilaitosten haussa oli kaikkiaan 3 660 hakijaa, joista 2 020 sai opiskelupaikan.

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa haettavina olivat paikat kymppiluokalle, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen ja maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (LUVA). Haussa oli kaikkiaan 5 100 hakijaa, joista 4 190 sai opiskelupaikan.

Hakijat saavat tiedon sähköpostitse tai kirjeitse

Oppilaitokset julkaisevat kevään yhteishaun tulokset 17.6. alkaen. Kaikki sähköpostiosoitteen antaneet hakijat saavat sähköpostilla tiedon opiskelijavalinnan tilanteesta sekä linkin opiskelupaikan vastaanottamiseen. Jos hakija ei ole antanut sähköpostiosoitettaan, hän saa tiedon opiskelijavalinnasta kirjeitse. Ilman opiskelupaikkaa jääneet saavat sähköpostin lisäksi kirjepostissa tiedon yhteishakutuloksista ja muista mahdollisuuksista saada opiskelupaikka.

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 1.7. Oppilaitosten hyväksymiskirjeissä on tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyen. 

Vapaaksi jääneille opiskelupaikoille on hakuja käynnissä 

Nyt valitsematta jäänyt voi tulla valituksi varasijalta vielä kesän aikana. Tämän lisäksi oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja muun muassa täyttääkseen valtakunnallisissa hauissa vapaiksi jääneitä paikkoja. Lisäksi oppivelvolliset voivat hakea esimerkiksi kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuun vapaan sivistystyön koulutukseen. Tietoa koulutustarjonnasta ja hakuohjeita löytyy oppilaitosten verkkosivuilta, Opintopolusta ja kansanopistot.fi -sivulta.

Lisätietoja

Asiantuntija Satu Hornborg, puh. 029 533 1314, satu.hornborg [at] oph.fi