Uutinen

Uusi eurooppalainen Bauhaus toteutusvaiheessa, myös rahoitusta jaossa eri ohjelmien kautta

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Euroopan komissio hyväksyi syyskuussa Uusi eurooppalainen Bauhaus -tiedonannon, jossa esitellään aloitteen suuntaviivat sekä sitä edistävät politiikkatoimet ja rahoitusmahdollisuudet. Molempia on luvassa vuosina 2021-2022. Komissio järjestää infotilaisuuksia rahoitusmahdollisuuksista marras-joulukuussa.
Uusi eurooppalainen Bauhaus toteutusvaiheessa

Uusi eurooppalainen Bauhaus on Euroopan komission monialainen aloite, jonka tavoitteena on löytää kestäviä ja esteettisiä ratkaisuja jokapäiväisiin haasteisiin. Tarkoituksena on puhaltaa EU:n vihreän kehityksen ohjelma eloon ja tuoda se lähemmäs kansalaisia kutsuvalla, innovatiivisella ja osallistavalla tavalla. Sen keskeisiä arvoja ovatkin kestävyys, osallistavuus ja esteettisyys.

Aloite käynnistyi vuonna 2020 yhteissuunnitteluvaiheella, jossa eurooppalaisia osallistettiin yhteiseen keskusteluun ja ideointiin. Organisaatioiden oli myös mahdollista hakea mukaan hankkeen virallisiksi kumppaneiksi. Suomalaisia  kumppaneita ovat tällä hetkellä Aalto-yliopisto, ACCAC Finland, Metropolia sekä taide-, muotoilu- ja mediaopetusta tarjoavien korkeakoulujen verkosto Cumulus. Kumppanihaku on avoinna läpi toteutusvaiheen, eli uusia kumppaneita mahtuu yhä mukaan.

Nyt käynnissä on syyskuun tiedonannon linjauksiin pohjautuva toteutusvaihe, jossa edetään käytännön toimenpiteisiin ja rahoitushakuihin.  EU:n ohjelmista osoitetaan vuosina 2021–2022 rahoitusta aloitteeseen liittyville hankkeille mm. Horisontti Euroopan, Life-ohjelman ja Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Myös Erasmus+:n ja eTwinningin alla tullaan julkaisemaan vuonna 2022 siihen liittyviä hakuja. Uusi eurooppalainen Bauhaus näkyy myös monien muiden EU:n ohjelmien, kuten Luovan Euroopan, painopisteissä tulevilla hakukierroksilla. 

Uusiin politiikkatoimiin kuuluu New European Bauhaus Lab -laboratorio. Kyseessä on ajatus- ja toimintahautomo, jonka tarkoituksena on kehittää ja testata välineitä, ratkaisuja ja poliittisia toimia helpottamaan muutosta kentällä. Kevään aikana luvassa on myös mm. Uusi eurooppalainen Bauhaus -festivaali ja Uusi eurooppalainen Bauhaus -kilpailun 2. haku.

Euroopan komission sivuilta löydät linkkejä aloitteen sisältöihin sekä siihen liittyviin tilaisuuksiin. Komissio järjestää marras-joulukuussa mm. kaksi infotilaisuutta Uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin liittyvistä rahoitushauista. Linkit näihin löydät alta.

Osallistumismahdollisuuksia on monia, liity mukaan!