Uutinen

Uusi Luova Eurooppa -ohjelma julkaistu, haut auki kesäkuussa

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Luova Eurooppa on Euroopan unionin kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalialan rahoitusohjelma vuosille 2021-2027. Se tarjoaa kulttuurin, av-alan ja luovien alojen organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ohjelman toimilla edistetään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta sekä medialukutaitoa. Sen kokonaisbudjetti on 2,44 miljardia euroa.
Kollaasimaisessa kuvassa on neljä henkilöä erilaisen luovan tiominnan parissa.

Luova Eurooppa 2021-2027 -ohjelma hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 20.5. ja lanseerattiin Euroopan komission toimesta 26.5. Ohjelman perustana oleva ohjelma-asetus julkaistaan lähipäivinä EU:n virallisessa lehdessä. Tämän jälkeen Euroopan komissio avaa ohjelman ensimmäiset rahoitushaut.

Kolmella toimintalohkolla on omat kohderyhmänsä

Luova Eurooppa -ohjelmassa on kolme toimintalohkoa, joiden kautta se tarjoaa rahoitusta luovien alojen toimijoille Euroopassa:

  • Kulttuurin alaohjelma kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön toimijoille
  • Median alaohjelma av-sektorin toimijoille elokuva-, tv- ja peliteollisuuden parissa
  • Monialainen toimintalinja luovien alojen rajat ylittäviin hankkeisiin ja uutismedialle.

Rahoituksesta 33 % on varattu Kulttuurin alaohjelmalle, 58 % Median alaohjelmalle ja enintään 9 % Monialaiselle toimintalinjalle.

Ohjelman painotuksissa korostuvat erityisesti kestävyys, digitaalisuus, inkluusio, sukupuolten värinen tasa-arvo ja alan kilpailukyvyn vahvistaminen.

Kulttuurin alaohjelma tarjoaa rahoitusta taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökentän yhteistyöhön

Kulttuurin alaohjelman rahoitus on suunnattu kulttuurialoille ja hakijoina voivat toimia kaikki kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperintöalan organisaatiot.

Ohjelmassa on joukko kaikille kulttuurialoille suunnattuja rahoitusmuotoja, joissa järjestetään avoin hakukierros joko vuosittain tai harvemmin. Näitä rahoitusmuotoja ovat

  • Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet
  • Eurooppalaiset verkostot
  • Eurooppalaiset foorumit.

Lisäksi ohjelma tarjoaa täydentävää ja kohdennetumpaa rahoitusta muutamille aloille.  Näitä rahoitusmuotoja ovat

  • Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden levityshankkeet
  • Yhteistyöhankkeet kirja-alalla, musiikkisektorilla sekä arkkitehtuurin tai kulttuuriperinnön aloilla.

Vuonna 2022 on suunniteltu käynnistyväksi taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuustukiohjelma.

Uuden ohjelman verkkosivut julkaistaan pian ja neuvontatilaisuuksia järjestetään kesäkuussa

Euroopan komission uutisesta ja sen yhteydessä julkaistusta vuoden 2021 työsuunnitelmasta (Work Programme 2021) saat lisätietoja ohjelman sisällöistä.

Opetushallitus toimii Suomessa Kulttuurin alaohjelman yhteyspisteenä. Meiltä saat lisätietoa ohjelmasta sekä apua niin hankkeen suunnitteluun kuin rahoituksen hakemiseen. Julkaisemme ohjelmaa koskevat tarkemmat tiedot pian verkkosivuillamme.

Luova Eurooppa 2021-2027 -ohjelman ensimmäiset haut avataan kesäkuussa. Järjestämme Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteessä uusiin hakuihin valmentavia tilaisuuksia. Julkaisemme näistä lisätietoja, kun hakuaikataulut selviävät.