Uutinen

Uusi normaali haastaa – ennakoinnista avaimia menestykseen

Koulutus ja tutkinnot Ennakointi Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Oppimateriaali
Työelämän tulevaisuus - millaisella osaamisella eteenpäin? Tätä kysymystä pohdittiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian järjestämässä webinaarissa. Webinaari toteutettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa laadunhallinnan hankekokonaisuutta, jossa ennakointiyhteistyö on yhtenä keinona koulutuksen jatkuvassa parantamisessa.
Kuvituskuvassa nainen katsoo puhelintaan

”Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen.”

”Muutos ei tule enää koskaan olemaan niin hidasta kuin se on nyt.”

 

Vanhat hokemat ovat konkretisoituneet kuluneen vuoden aikana. Vaikka tulevaisuuden muutoksia ei pystyttäisi aina hallitsemaan, valmiuksia yllättävien muutosten kohtaamiseen tarvitaan. Korona-aika on kiihdyttänyt murrosta työn sisällöissä, työn tekemisen tavoissa ja työurien kulussa. Olennainen kysymys on, miten varmistamme osaamisen, että menestymme työelämässä myös tulevaisuudessa.  

Marraskuussa noin 150 osalloistujaa eri kouluasteilta ja työelämästä kokoontui yhteen ennakoinnin merkeissä Työelämän tulevaisuus - millaisella osaamisella eteenpäin? -webinaariin. Webinaarin toteutti Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella.   

 

Uudessa tilanteessa vaaditaan uutta osaamista

Webinaariin osallistuneet korostivat digitaitojen merkitystä poikkeustilanteissa selviytymisessä. Tärkeänä pidettiin myös itseohjautuvuutta, itsensä johtamista, epävarmuuden sietokykyä sekä joustavuus ja sopeutumiskykyä. Monella toimialalla vuorovaikutustaidot nähtiin erityisen tarpeellisena silloin, kun toimitaan poikkeavissa olosuhteissa.   

Etätyöskentely lisääntynee myös tulevaisuudessa, ja etätyön edellyttämää osaamista tulisi vahvistaa. Lisäksi tilaisuuteen osallistujat korostivat turvallisuusosaamista niin kyberturvallisuuden, huoltovarmuuden kuin tietoverkkojen luotettavuuden varmistamisessa. Myös yksittäisiin toimialoihin liittyviä osaamistarpeita tunnistettiin. Esimerkiksi lähimatkailua tulisi osata tuotteistaa, liiketoimintaosaamista verkkokaupassa lisätä ja opetuksen uusia menetelmiä kehittää. Moni webinaarissa tehdyistä oivalluksista liittyi muutosjoustavuuteen. Maailman muuttuessa kannustettiin rohkeuteen, yhteistyöhön sekä oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.    

 

Tapauskertomuksia työelämästä

Webinaarin parasta antia olivat tapauskertomukset poikkeusoloista ja muutoksesta selviämisestä. Tarinoissa nousi esiin sekä yksilöiden että organisaatioiden osaaminen, asenne ja resilienssi, jota pandemian aikana on tarvittu. Kertomuksissa

  • Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja Miika Lipiäinen korosti innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä yritystoiminnan luotsaamisessa vaikeina aikoina
  • jyväkyläläinen kukkakauppias Minna Rintala esitteli, miten hän uudisti rohkeasti liiketoimintansa
  • luovien alojen monialayrittäjä ja Alva-yhtiöiden brändiasiantuntija Tomi Tuuliranta kuvasi, miten työelämän rakenteet muuttuvat ja jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa   
  • Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen viesti muutoksesta mahdollisuutena ja loi uskoa selvitä haasteellisessa tilanteessa
  • yliopisto-opiskelija ja Keski-Suomen tulevaisuusryhmän jäsen Juho Neuvonen pohti työelämässä tarvittavaa osaamista.

 

Opetushallituksen hankkeilla edistetään ennakointikyvykkyyttä

Opetushallitus rahoittaa 13:a ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa toteuttavaa hanketta. Hankeverkostoissa on mukana 98 koulutuksen järjestäjää. Toimintaa varten on varattu neljä miljoonaa euroa valtionavustuksia.

Hankkeissa edistetään ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanoa. Laatustrategiassa linjataan, että koulutuksen järjestäjät kehittävät laatujärjestelmiään siten, että ne mahdollistavat nopean reagoinnin, ennakoinnin ja tulevaisuuteen suuntautumisen sekä muutostilanteissa johtamisen. Koulutuksen järjestäjät tarvitsevat ennakointiyhteistyötä vastatessaan systemaattisesti ja ennakoivasti toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin.

 

Kokemuksia laatustrategian toimeenpanosta – osallistu tilaisuuksiin

Vuoden 2021 aikana tarjoutuu useita mahdollisuuksia jakaa kokemuksia siitä, miten ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa toteutetaan. Opetushallitus ja laadunhallinnan valtionavustushankkeet järjestävät erilaisia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus kuulla laatustrategia hankkeista, jakaa kokemuksia laatustrategian toteuttamisesta sekä osallistua kehittämistyöhön. 

 

Lisätietoja

  • Opetushallituksen rahoittamista laatustrategiahankkeista lisätietoja voi pyytää yli-insinööri Inga Sihvolta, inga.sihvo [at] oph.fi
  • Lisätietoja toteuteusta webinaarista voi pyytää kehittämisasiantuntija Merja Salmiselta Gradiasta, merja.salminen [at] gradia.fi