Uutinen

Uusi työelämätoimikuntien toimikausi käynnistyi

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Työelämätoimikunnat
Tammikuun alussa käynnistyi työelämätoimikuntien uusi kolmivuotinen toimikausi. Opetushallitus asetti 37 työelämätoimikuntaa ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen tueksi. Toimikunnat varmistavat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatua ja ovat Opetushallituksen kumppanina kehittämässä ammatillisten tutkintojen perusteita.
Kuvituskuvassa ryhmätyötilanne

Opetushallitus asetti uudelle kolmivuotiskaudelle 37 työelämätoimikuntaa. 1.1.2021 alkaen toimikunnissa työskentelee 303 jäsentä, joista reilut puolet, 55 prosenttia, oli mukana jo edellisellä toimikaudella. Uusien jäsenten toivotaan tuovan mukanaan tuoreita ideoita ja lisäävän toimikuntien tunnettuutta omissa verkostoissaan.

Johtaja Anni Miettunen toivottaa onnea ja menestystä työelämätoimikuntien jäsenille arvokkaassa laadunvarmistustyössään näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin parissa.

Jäsenet edustavat toimikunnassa työnantajia, työntekijöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja opetusalaa. Opetushallitus asetti toimikunnat työelämän järjestöjen jäsenehdokkaiden ja avoimen haun kautta tulleiden jäsenhakemusten pohjalta. Toimikuntien toimiala kattaa laajasti osaamista alan eri tehtävistä. Laaja-alaisuus on otettu huomioon toimikuntien kokoonpanoissa.

Työelämätoimikunnilla tärkeä rooli laatutyössä

Työelämätoimikunnat osallistuvat omassa roolissaan näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadunvarmistukseen. Toimikunnat kokoavat vuosittain tilannekuvan, jossa peilataan toimikunnan laadunvarmistustehtävässään tekemiä havaintoja valtakunnalliseen seuranta-, arviointi- ja palautetietoon. Tilannekuvat tarjoavat koulutuksen järjestäjille tarpeellista tietopohjaa, työelämän näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä laatutyöhön.

Ammatillisen osaamisen yksikön päällikkö Kati Louneman mukaan alkavalla toimikaudella on tavoitteena vahvistaa toimikuntien ja koulutuksen järjestäjien välistä vuoropuhelua. Laatutyö on jatkuvaa parantamista, jossa koulutuksen järjestäjien kannattaa hyödyntää työelämätoimikuntien työ näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin asiantuntijoina.

Työelämätoimikunnan tehtävät

Työelämätoimikunnat varmistavat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatua sekä osallistuvat ammatillisten tutkintojen kehittämiseen yhteistyössä Opetushallituksen kumppanina. Työelämätoimikunnat käsittelevät myös opiskelijan arviointia koskevat oikaisupyynnöt.