Uutinen

Vaikuttamisrauha-hanke rakentaa turvallista keskustelukulttuuria nuorille — Politiikkaviikolla se laskeutuu Suomen kouluihin

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Vaikutusohjelmat Digitaalisuus Hyvinvointi Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus
Kärjistynyt poliittinen keskusteluilmapiiri ja vihapuheen mahdollisuus saavat nuoret jättäytymään entistä enemmän yhteiskunnallisen keskustelun ja poliittisen vaikuttamisen ulkopuolelle. Tilastokeskuksen (2020) mukaan jopa 64 % 16–24-vuotiaista nuorista on törmännyt netissä sisältöön, jossa hyökätään ihmisryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä vastaan. Allianssi ry vastaa tarpeeseen luoda turvallista osallistumisoikeutta Vaikuttamisrauha-hankkeen avulla.
Vain_E+nuoriso_Sera Savolainen
Sera Savolainen työskentelee nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi.

Erasmus+-ohjelman kautta EU-rahoitusta saava Vaikuttamisrauha-hanke starttaa Politiikkaviikon yhteydessä 1.–7. marraskuuta 2021. Se on hanke, jonka tavoitteena on edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria ja antaa nuorille mahdollisuus tutustua poliittiseen vaikuttamiseen. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Sera Savolainen.

Sydämen palo vihapuheen vastaista työtä kohtaan sai Savolaisen hakemaan Allianssin työpaikkaa. Hän aloitti Vaikuttamisrauha-hankkeen projektikoordinaattorina syyskuun puolivälissä. Allianssilla työskentely ei ole Savolaiselle uutta, sillä hän työskenteli vaalisomettajana järjestölle jo vuonna 2019. Lisäksi hän on työskennellyt Eurooppanuorissa valtakunnallisen Eurooppatiedotus-hankkeen parissa, joten kokemusta ja tuntemusta nuorisojärjestöistä Savolaiselta löytyy.

Tärkeintä on osallistaa erilaisia ihmisiä, jotta saadaan mahdollisimman laaja näkemys siitä, miten tähän asiaan kannattaa vaikuttaa ja miten vaikuttamisrauha voidaan saavuttaa.

Savolainen on innoissaan hankkeen tulevaisuudesta ja toiveikas sen mahdollisuuksista luoda pysyvää muutosta vaikuttamisen kulttuuriin. Samankaltaisia hankkeita ei ole Suomessa ollut aiemmin. Siksi Savolainen arvioi Vaikuttamisrauhan olevan omiaan herättämään keskustelua aiheesta erilaisten päättäjien tahoilla ja johtamaan konkreettisiin muutoksiin vihapuheen estämiseksi.

– Toivon, että esimerkiksi jossain vaiheessa nousisi keskusteluun se, millaiset lakimuutokset olisivat tarpeen, jotta lainsäädäntö vastaisi nettiaikaa, Savolainen sanoo.

 

Nuoret kaiken toiminnan pohjana

Vaikuttamisrauhan toiminnan pohjana ovat luonnollisesti nuoret. Se on nuorten oma viestintä- ja vaikuttamiskampanja, jossa nuoret pääsevät itse rakentamaan viestintästrategiaa. Tällä tavalla mahdollistetaan nuorten näköinen ja saavutettava kampanja.  

– Nuoret tietävät miten nuorille kannattaa viestiä, Savolainen kiteyttää.

Politiikkaviikoilla kampanja laskeutuu kouluihin, jolloin vaikuttamisrauhan teemoja käsitellään oppilaiden ja opiskelijoiden toimesta ympäri Suomea. Politiikkaviikot ja sitä kautta Vaikuttamisrauha-hanke tulevat näkymään Allianssin sosiaalisen median kanavilla. Savolainen on innoissaan siitä, että politiikkaviikko tuo puoluepolitiikkaa lähemmäksi nuoria.

– Kaikki puolueet tuodaan yhdellä viivalla kouluihin.

Politiikkaviikon jälkeen Vaikuttamisrauha-hankkeen tiimoilta toteutetaan useita nuoria osallistavia tapahtumia, joiden teemat ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin.

Yhteistyökumppaneita on runsas lista: mukana ovat Hyvin sanottu -kampanja, Kirkon ulkomaanavun Changemaker-hanke, Kehittämiskeskus Opinkirjo sekä Demarinuoret, Demariopiskelijat SONK, KD-Nuoret, Keskustanuoret, Keskustaopiskelijat, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta, Kokoomusnuoret, RKP Nuoret - Svensk Ungdom, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto. Hankkeen toimiin sitoutuneet järjestöt vievät Vaikuttamisrauhan toimintatapoja eteenpäin omissa yhteisöissään ja lisäävät keskustelua esimerkiksi erilaisten päättäjätahojen piirissä.

Yhteistyökumppanien ja -tahojen moninaisuus auttaa kartoittamaan, millaista vihapuhetta erilaiset tahot kokevat. Savolainen havainnollistaa tätä huomauttamalla, että esimerkiksi vasemmistolainen ja kristillisdemokraattinen nuori kokevat erilaisia vihapuheen muotoja. Ero voi olla iso mutta itse vihapuhe on kummassakin tapauksessa yhtä vakava asia.

– Erilaisissa järjestöissä on taustaltaan hyvin erityyppisiä nuoria. Tärkeintä on osallistaa erilaisia ihmisiä, jotta saadaan mahdollisimman laaja näkemys siitä, miten tähän asiaan kannattaa vaikuttaa ja miten vaikuttamisrauha voidaan saavuttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtaja Henni Axelin kannustaa hakemaan Erasmus+ -rahoitusta nuorten osallistumisen vahvistamiseksi ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

– Nuorilla on oikeus sukupuoleen ja taustaan katsomatta osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja keskusteluihin ilman pelkoa häirinnästä. Vaikuttamisrauha on teko paremmin toimivan demokratian puolesta.

Erasmus+-rahoituksella voi edistää nuorten osallisuutta niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Uusi ohjelmakausi tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja paremman tulevaisuuden rakentamiseen.

 

Teksti: Saara Lappalainen