Uutinen

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otetaan käyttöön 1.7.2021 alkaen

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen
Opetushallitus lähettää kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella työpaikkaohjaajakyselyn. Kysely toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämän lisäksi oppilaitos kysyy työpaikan edustajalta palautetta kaksi kertaa vuodessa.
Opettaja ja kaksi opiskelijaa ammatillisen oppilaitoksen herkkupuodin kassalla.

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään ensimmäisen kerran 16.7.2021 kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, ja joiden opiskelijoiden työpaikkajaksoja on päättynyt ajalla 1.7.-15.7.2021. Tämän jälkeen kyselyt lähtevät 2 viikon sykleissä työpaikoille, joissa opiskelija on sinä aikana päättänyt työpaikkajaksonsa.

Laadukas ammatillinen koulutus tuottaa vahvan pohjan työelämässä toimimiseen ja ammatillisten valmiuksien kehittämiseen läpi työuran. Yhteistyöllä ammatillisten oppilaitosten kanssa kehitetään osaamista, jolla parannetaan alan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, ja luodaan mahdollisuuksia työelämässä oppimiseen. Työpaikoilla käytännön työtehtävissä opitaan ammatillisen osaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, joiden merkitys korostuu työelämän muutoksissa.  

– Työelämältä saatu palaute on tärkeä tieto sekä ammatillisen koulutusjärjestelmän että koulutuksen järjestäjien oman toiminnan asiakaslähtöisyyden ja laadun seurantaan. Siksi haluamme kuulla työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajilta kokemuksia ohjaustyöstä ja yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa. Arvostamme suuresti sitä, että työpaikat ohjaavat koulutussopimus- ja oppisopimusopiskelijoita, sanoo opetusneuvos Riikka Vacker.

 

Palautekyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan

Kyselyllä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa. Kyselyn lähettää Opetushallitus ja vastaaminen vie vastuulliselta työpaikkaohjaajalta aikaa noin 5 minuuttia.

Kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen: toiminnan asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen. Vastauksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen ja osana oppilaitoksen rahoitusta. Palautetulokset raportoidaan anonyymissä tilastomuodossa opetushallinnon vipunen.fi -tilastopalvelussa. Työpaikkakohtaisia tuloksia hyödyntää oppilaitos.

Työpaikkaohjaajakyselyn lisäksi Työpaikan edustajalta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa. Kyselyn lähettää oppilaitos.

Lisätiedot

  • Opetushallitus, opetusneuvos Riikka Vacker, ammatillinenkoulutus (at) oph.fi
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Kari Korhonen, kari.korhonen (at) minedu.fi