Uutinen

Valtionosuusrahoituksen saajien vuoden 2022 yksikköhinnat ja rahoituksen perusteeksi päätetyt suoritemäärät

Palvelut Valtionosuudet Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaiset vuoden 2022 yksikköhintaraportit ja valtionosuuden perusteena olevien suoritteiden määräpäätösraportit ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilla osoitteessa https://www.oph.fi/fi/palvelut/yksikkohinnat-2022

Ammatillisen koulutuksen raportit julkaistaan myöhemmin joulukuun aikana. Esi- ja perusopetuksen raportit julkaistaan viimeistään tammikuun alkupuolella, kun valtiovarainministeriö on vahvistanut vuoden 2022 kotikuntakorvauksen perusosan.