Uutinen

Vammaisten itsemääräämisoikeuksien ja osallisuuden edistäminen aiempaa vahvemmin esillä alan koulutuksessa

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Terveys- ja hyvinvointialat
Vammaisalan lisä- ja täydennyskoulutustarpeisiin vastataan uudella ammattitutkinnolla. Uusi vammaisalan ammattitutkinto edistää muun muassa vammaispalvelujen säädösten toimeenpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Alan toimijoiden kanssa yhdessä laaditut uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2021.
Kuvituskuvassa henkilökohtainen avustaja auttaa nuorta pyörätuolissa

Vammaisalan ammattitutkinto lisättiin toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintorakenneasetukseen vuonna 2020. Uusi tutkinto otetaan käyttöönoton 1.8.2021 ja samanaikaisesti tutkintorakenteesta poistuu nykyinen kehitysvamma-alan ammattitutkinto. Nyt Opetushallitus on yhdessä alan toimijoiden kanssa laatinut vammaisalan ammattitutkinnon perusteet, joiden pohjalta koulutusta jatkossa järjestetään. Perusteita ovat olleet tekemässä vammaisjärjestöjen lisäksi alan työelämäjärjestöt ja koulutuksen järjestäjät.    

 

Henkilökohtaisen avustamisen osaaminen vahvistuu

Vammaisalan ammattitutkinnossa vahvistuu osaaminen, jota työelämässä tarvitaan henkilökohtaisen avustajan tai palvelujen tuottamisen tehtävissä. Henkilökohtaisen avun osaamisalalla korostuvat nykyistä vahvemmin muun muassa henkilökohtaista apua saavan itsemääräämisoikeus, yksityisyyden suoja ja vaitiolovelvollisuus. Uudistuksilla edistetään vammaispalvelulain (380/1987) ja YK:n yleissopimuksessa todettuja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Osaamisalan suorittaneet voivat työskennellä vammaispalvelulailla säädellyssä palvelujärjestelmässä henkilökohtaisina avustajina.

Uudistuksen myötä henkilökohtaisen avun osaamista siirtyy vammaisalan ammattitutkintoon puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta.

Vammaisalan ammattitutkinnon voi suorittaa myös kehitysvamma-alan osaamisalalta. Tutkintorakenteesta poistuvan kehitysvamma-alan ammattitutkinnon tutkinnon osia on päivitetty, ja tutkinnon osat muodostavat jatkossa osaamisalan. Muun muassa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja turvallisuuta edistävää osaamista on tutkinnon osissa vahvistettu. Kehitysvamma-alan osaamisalan suorittanut voi työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa kehitysvammaiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai muuten käyttävät erilaisia palveluja.

 

Perusteet otetaan käyttöön 1.8.2021

Vammaisalan ammattitutkinnon uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2021. Vielä kevään 2021 ajan tutkintorakenteessa olevan kehitysvamma-alan ammattitutkinnon voi suorittaa loppuun tällä hetkellä voimassa olevilla tutkinnon perusteilla 31.7.2025 asti.  

Opetushallitus päivittää ammatillisten tutkintojen perusteita joustavasti siten, että ne vastaavat työelämän osaamistarpeisiin. ”Yhteistyö alan toimijoiden kanssa vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden tiimoilta jatkunee jo syksyllä 2021. Silloin on odotettavissa vammaispalveluja koskevan lainsäädännön muutoksia, jotka on syytä ottaa huomioon tutkinnon perusteissa”, toteaa opetusneuvos Markku Kokkonen, joka Opetushallituksessa vastasi perusteiden valmisteluprosessista.

Vammaisalan ammattitutkinnon uusien tutkinnon perusteiden käyttöönottoa tuetaan. Opetushallitus järjestää 29.4.2021 koulutuksen järjestäjille ja opettajille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden uudistuneista tutkinnon perusteista.  

 

Lisätietoa

Lisätietoa vammaisalan ammattitutkinnon perusteista voi pyytää sähköpostitse Opetushallituksesta osoitteesta ammatillinenkoulutus [at] oph.fi