Tiedote

Varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen muodot määritellään aiempaa tarkemmin – varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitetty versio lausunnoille

Ajankohtaista Varhaiskasvatus
Päivitetyissä perusteissa lapselle annettava tuki määritellään aiempaa tarkemmin. Kolmiportaisen tuen mallin tarkoituksena on varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa kehityksen ja oppimisen tuen myös varhaiskasvatuksessa. Perusteet päivitetään varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä.
Rakentelua esiopetuksessa

Uudistetun lain varhaiskasvatuksesta on määrä tulla voimaan 1.8.2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivityksessä täsmennetään perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaamaan uutta lakia. Suurimmat muutokset liittyvät lapselle tarjottavaan kehityksen ja oppimisen tukeen.

Lapsilla on jo ennen päivitystä ollut oikeus tukeen, mutta lakimuutoksen myötä perusteisiin määritellään entistä tarkemmin kolmiportaisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Tavoitteena on, että lapset kaikkialla Suomessa ovat tasa-arvoisessa asemassa. Kolmiportaisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella.

Tukimuotojen tarkempaa määrittelyä on toivottu varhaiskasvatuksessa toimivien keskuudessa siitä saakka kun ensimmäiset velvoittavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin vuonna 2016.

– Nyt tehtävät määrittelyt luovat selkeämmät pelisäännöt siitä, miten tulee toimia. Tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen henkilöstölle kaivattua selkänojaa hoitaa työtään hyvin ja antaa lapsille heidän tarvitsemaansa tukea, sanoo opetusneuvos Heidi Sairanen.

Tuen antaminen aiempaa velvoittavampaa

Moni kunta on jo järjestänyt lapsen tuen kolmiportaisen tuen mallin mukaan. Uuden lain ja perusteiden myötä tätä edellytetään kaikilta kunnilta. Myös inkluusioperiaatteen toteuttamista varhaiskasvatuksessa, eli sitä että kaikki lapset voivat täysimääräisesti osallistua varhaiskasvatukseen omista lähtökodistaan käsin, tarkennetaan. Aiemmasta poiketen myös yksityisille varhaiskasvatuksen järjestäjille tulee laissa velvoite tuen tarjoamiseen.

Uudistus tuo pitkään kaivattuja muutoksia varhaiskasvatuksen menetelmiin ja työtapoihin. Lapselle tulee muun muassa oikeus varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiin apuvälineisiin ja uudistus näkyy myös jokaiselle lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lapsen kannalta on myös tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Kuntien kannalta uutta on, että erityisestä tuesta tehdään jatkossa valituskelpoinen hallintopäätös.

– Päivityksen keskiössä on lapsen etu ja oikeus saada juuri tälle lapselle oikea-aikaista ja riittävän vahvaa tukea. Tuen asioita pohdittaessa on lapsen ja huoltajan kuuleminen ja arvostava kohtaaminen entistä tärkeämpää, opetusneuvos Kati Costiander toteaa.

Uusien perusteiden mukaan toimitaan elokuusta 2022 lähtien

Opetushallitus on jo kuullut varhaiskasvatuksen järjestäjiä, yksityisiä palveluntuottajia ja eri sidosryhmiä perusteiden sekä paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanon kehittämistarpeista. Nyt perusteiden luonnos avataan avoimesti kommentoitavaksi lausuntopalvelu.fi-palveluun.

Lausuntokierroksen jälkeen perusteet viimeistellään, ja valmiit perusteet on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2022. Tämän jälkeen varhaiskasvatuksen järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien tulee päivittää omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Päivitetyt paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2022.

Opetushallitus tukee paikallisten suunnitelmien uudistamisessa tarjoamalla tukimateriaaleja ja koulutusta.

Lisätietoa

Opetusneuvos Kati Costiander, kati.costiander [at] oph.fi (kati[dot]costiander[at]oph[dot]fi), 029 5331526

Opetusneuvos Heidi Sairanen, heidi.sairanen [at] oph.fi (heidi[dot]sairanen[at]oph[dot]fi), 029 5331426

Opetusneuvos Charlotta Rehn, charlotta.rehn [at] oph.fi (charlotta[dot]rehn[at]oph[dot]fi), 029 5331231 (ruotsiksi)