Uutinen

Vastaa kyselyyn! – millaista koulutusta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristökestävyyden edistämiseksi tarvitaan?

Ohjelmat Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Vapaa sivistystyö Nuorisotyö Erasmus+ Ilmasto Opettajat ja kasvattajat
Pyöräilijät

Ilmastonmuutoksen hidastaminen sekä vihreän ja kestävän maailman rakentaminen edellyttävät monenlaisia toimia, joiden toteuttamisessa koulutuksella on keskeinen rooli. Mutta miten oppilaat, opiskelijat, muut kansalaiset ja paikallisyhteisöt voisivat parhaiten oppia sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitaan kestävämpään elinympäristöön siirtymisessä? 

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan suosituksia ympäristön kestävyyttä edistävän koulutuksen kehittämiseksi. Komissio haluaa kuulla kansalaisten, opettajien, tutkijoiden, valtionhallinnon ja kansalaisjärjestöjen ideoita ja näkemyksiä aiheesta.

Kyselyssä voit kertoa, miten ihmisiä voidaan mielestäsi parhaiten kannustaa toimimaan ympäristön hyväksi. Entä mitä oppilaitosten olisi tehtävä, jotta niiden toiminta olisi ympäristön kannalta kestävämpää? 

Ideoita toivotaan sekä yksityishenkilöiltä että organisaatioilta. Mikäli kiinnostuit, löydät lisätietoa ja linkin kyselyyn komission sivuilta. Kuuleminen päättyy 24.9.2021.

Kysely liittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yhdessä rakennamme vihreää ja kestävää Eurooppaa ja maailmaa.

Tutustu myös Opetushallituksen julkaisemaan Kestävän tulevaisuuden oppaaseen.