Uutinen

Youth Against Drugs ja Kuusamon kaupunki ovat tyytyväisiä nuorisovaihtohankkeen virtuaalitoteutukseen

Kokemuksia Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Koronavirustilanne
Erasmus+ -nuorisovaihtohankkeen voi toteuttaa osittain tai kokonaan virtuaalisesti. Tämä koskee jo rahoitettuja nuorisovaihtohankkeita, joiden fyysinen vaihtojakso on peruuntunut koronan takia. YAD Youth Against Drygs ry ja Kuusamon kaupunki kokeilivat nuorisovaihdon virtuaalista toteutusta ja kannustavat muitakin harkitsemaan virtuaalista toteutusvaihtoehtoa.
Nuorisovaihtoon osallistuneita nuoria Zoomissa ja vaeltamassa Närängän erämaatilalle.
Kuusamon kaupungin ja Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivangin yhteisen hyvinvointiteemaisen nuorisovaihtohankkeen nuoria retkellä Närängän erämaatilalle sekä Zoom-puhelussa.

Vielä viime keväänä YAD:illa ja Kuusamon kaupungilla oli suuria suunnitelmia nuorisovaihtohankkeiden parissa. Kuusamolaisten nuorten piti lähteä Turkin Afyonkarahisariin tutustumaan paikallisiin nuoriin, ja YAD:in oli tarkoitus ottaa Jyväskylässä vastaan kyproslainen nuorten ryhmä. Sitten tuli korona, joka sotki suunnitelmat.

YAD:in Mental Health Youth X change -hankkeen teemana on mielenterveys. Tavoitteena oli tutkia mielenterveyttä eri kulttuurien näkökulmasta: mitä mielenterveydestä pitää tietää, miten hyvää mielenterveyttä voi ylläpitää tai mistä voi saada apua, jos mielenterveys pettää. Teemaa oli tarkoitus tarkastella muun muassa tarinateatterin ja asiantuntijavierailujen avulla.

Kuusamon kaupungin ja Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivangin yhteistyöhanke Supporting healthy lifestyle: eat, sleep, exercise and socialize käsittelee hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Teemaan oli tarkoitus tutustua yhdessä turkkilaisen kumppaniorganisaation nuorten kanssa muun muassa liikunnallisten aktiviteettien, kulttuuri-iltojen, ruuanlaiton ja muun yhteisen tekemisen kautta. 

Kuusamo-Ruka-alueen nuoret valmistautuivat lähtemään Turkkiin maaliskuussa 2020, mutta ensin matka siirtyi lokakuulle, ja kun sekin peruuntui, alettiin etenemiseen etsiä virtuaalisia vaihtoehtoja. Fyysinen vaihto on edelleen kalenterissa toukokuulle, mutta tämänhetkisen tiedon valossa sen toteutuminen näyttää epävarmalta. 

“Parempi tehdä jotain kuin ei tehdä mitään”

Kuusamon ja Oivangin porukka päätti hakea virtuaalitoteutusta heti kun vaihtoehto tuli tarjolle.

– Se oli järkipäätös. Olimme tehneet jo paljon, laatineet suunnitelmia, järjestäneet säännöllisesti kerhoja. Oli epätodennäköistä, että pääsisimme matkustamaan, joten oli parempi, että jatketaan yhdessä tekemistä mieluummin kuin ei tehdä mitään. Muuten tehty työ olisi mennyt hukkaan, toteaa Oivangin Panu Päivärinta.

YAD:in hankekoordinaattori Sami Sorjonen kertoo, että myös heille virtuaaliratkaisu oli lopulta ainoa oikea.

– Kun saimme tiedon, että hankkeen muuntaminen virtuaaliseksi on mahdollista, heitimme pallon nuorille ja annoimme heidän päättää. Eihän se ollut ihan sitä mitä nuoret olisivat halunneet, mutta totesimme yhdessä, että kokeillaan. Ja jatketaan sitten vaikka samalla porukalla ja haetaan fyysiseen vaihtoon, kun tilanne paranee.

Oli tärkeää jatkaa hanketta virtuaalisena, jotta nuoret saavat koulun ulkopuolisia kokemuksia ja sosiaalista kanssakäymistä – vaikka se onkin ollut vain omalla porukalla.

YAD:issa myös hankeaikataulu vaikutti päätökseen.

– Nuorilla alkoi olla muita suunnitelmia, opiskeluja ja töitä, joten halusimme saada homman pakettiin vuoden loppuun mennessä.

Kuusamon kaupungin Heidi Verkama lisää, että tärkeitä hanketavoitteita on toteutunut myös virtuaalivaihdossa.

– Meillä on täällä pohjoisessa pitkät välimatkat, ja toimintaa ja harrastuksia on aika vähän. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli, että saadaan nuorille yhteistoimintaa ja arkeen uusia virikkeitä. Siitäkin näkökulmasta oli tärkeää jatkaa hanketta virtuaalisena, jotta nuoret ovat saaneet koulun ulkopuolisia kokemuksia ja sosiaalista kanssakäymistä – vaikka se onkin ollut vain omalla porukalla.

Zoom-tapaamisia, ruuanlaittoa, etäjoogaa ja videotervehdyksiä

Kuusamon hankkeessa on järjestetty Zoom-tapaamisia, joissa on käsitelty samoja aiheita kuin fyysisessä vaihdossa olisi käsitelty: hyvinvointia, liikuntaa, lepoa, ruokaa, kulttuuria ja nuorten elämään tutustumista. Suomessa nuoret ovat saaneet kokoontua keskenään, ja yksi hankkeen kohokohdista onkin ollut yön yli retki Närängän erämaatilalle, jossa vaellettiin, tehtiin yhdessä ruokaa ja toteutetiin ryhmätehtäviä hankkeen teemoista. Seuraavan yöretken ohjelmassa oli liikunnan lisäksi myös turkkilainen ilta, jossa nuoret kokkasivat turkkilaista ruokaa, katsoivat turkkilaisen elokuvan ja kyselivät asioita turkkilaisilta nuorilta, jotka olivat mukana videoyhteyden välityksellä esittelemässä kulttuuriaan.

– Turkkilaisilla kumppaneillamme on enemmän haasteita, sillä heillä on lockdown ja he joutuvat jatkuvasti tapaamaan virtuaalisesti myös keskenään, Päivärinta kertoo.

Turkkilaiset nuoret järjestävät Suomi-illan heti kun tilanne sallii kokoontumisen. Suomalaiset nuoret ovat valmistelleen esityksen turkkilaisille, lähettäneet heille suomalaisia reseptejä ja ehdottaneet suomalaisia elokuvia. Suomi-illassa nuoret tapaavat taas toisensa videon välityksellä.

YAD:in hankkeessa lähes kaikki alkuperäiset suunnitelmat pystyttiin muuttamaan virtuaalimuotoon. Mielenterveysteemaa käsiteltiin eri näkökulmista ja eri menetelmin Zoom-tapaamisissa. Aluksi tutustuttiin: nuorille annettiin kynät ja paperia ja he saivat esitellä itsensä. Myth or truth -pienryhmätehtävässä esitettiin väitteitä mielenterveydestä ja keskusteltiin, olivatko ne totta vai tarua ja onko tässä maakohtaisia eroja. Etäjooga toteutettiin siten, että jokainen teki saman joogaharjoituksen videon mukaan, ja jälkeenpäin siitä keskusteltiin hankkeen Facebook-ryhmässä. Local realities -välitehtävässä nuoret valmistelivat esityksiä siitä miten mielenterveys nähdään kummassakin maassa ja miten mielenterveyspalveluiden pariin on mahdollista päästä Suomessa ja Kyproksella.

– Local realities -tehtävä oli aika hevi setti. Siinä toteutui yksi hankkeen iso tavoite, että ymmärretään, millainen todellisuus molemmissa maissa on, Sorjonen kertoo.

YAD:in hanke on jo päättynyt, mutta Kuusamon hanke jatkuu vielä toukokuulle. Helmikuussa nuoret kokoontuivat suunnittelemaan tulevaa kevättä. Tapaamisessa valmisteltiin tulevaa kulttuuri-iltaa, kohotettiin ryhmähenkeä ja pelattiin suomalaisia ulkopelejä.

– Meillä on haaveissa tehdä keväällä pieni erämaaretki, jos koronarajoitukset sallivat. Mennään metsään, tehdään itse ruokaa, vaelletaan. Nuoret tykkäävät sellaisesta, että joutuvat vähän koettelemaan itseään. Se ovat isoja elämyksiä, isoja kasvunpaikkoja, Verkama kertoo.

Päivärinta jatkaa, että ajatuksissa on myös tuoda kotikansainvälisyys osaksi hanketta.

– Olemme miettineet, että voisimme syventyä turkkilaiseen kulttuuriin esimerkiksi tapaamalla kyseisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä täällä Suomessa. Tämä on suunnitteilla, katsotaan miten se saadaan toteutumaan.

Työkaluja Zoomista Facebookiin ja WhatsAppista Discordiin

Kummastakin hankkeesta kerrotaan, että tärkein työkalu on ollut Zoom, jossa on tavattu niin informatiivisen ohjelman kuin ryhmätöidenkin merkeissä.

Kuusamon hankkeessa on lisäksi tehty videotervehdyksiä puolin ja toisin sekä päivitetty kuulumisia hankkeen Instagram-tilille. Keväällä on suunnitelmissa tutustua ja ottaa käyttöön uusia työkaluja, jos resurssit sallivat ja tilanne vaatii. Verkama kertoo, että tilanne on ollut haastava, sillä Turkissa lapset ovat hyvin kuormittuneita vallitsevasta tilanteesta.

– Heidän elämä on aika rajoittunutta tällä hetkellä. Meillä on ollut johtoajatuksena, että ei tehdä asioita liian vaikeasti. Instagramissa voi seurata tilannetta omien kykyjensä mukaan.

YAD:in hankkeessa kanavia oli mietitty yhdessä nuorten kanssa: Facebook-ryhmä, WhatsApp-ryhmiä, Discord-serveri ja erilaisia kanavia sen alla, YouTube, Instagram. Suunnittelussa käytettiin Googlen Jamboardia, joka on digitaalinen kirjoitustaulu, ja hankkeelle perustettiin myös blogi YAD:in blogin alle. 

– Meillä oli aktiivisia nuoria, jotka ovat käyttäneet Discordia, ja sinne syntyi kaikenlaista. Esimerkiksi lemmikkien kuvia ja maisemakuvia Suomesta ja Kyprokselta, Sorjonen kertoo.

Virtuaalikumppanuus on sujunut mallikkaasti

Yhteistyö kumppaniorganisaatioiden kanssa sujui kummassakin hankkeessa hyvin.

– On ollut kiva nähdä, että vaikka kumppanilla on kuormitusta ja lockdownin takia haastava tilanne, heillä on ollut halu jatkaa yhteistä tekemistä, Päivärinta kiittelee.

Sekä Verkama että Sorjonen uskovat, että virtuaalinen kumppanuus on ollut siksi helpompaa, että valmistelutapaaminen ehdittiin pitää kasvokkain. 

– Kasvokkain tapaamisen voimaa ei voi aliarvioida. Me ehdimme tavata hankekumppanin kanssa, hioa ohjelmaa ja todeta olevamme samalla sivulla ja samaa mieltä. Sen ansiosta tuntui varmalta lähteä toteuttamaan virtuaalihanketta. Ilman tätä vierailua virtuaalitoteutus olisi saattanut jäädä tekemättä, Verkama pohtii. 

Virtuaalivaihto on hyvä vaihtoehtoehto

Verkama ja Päivärinta pohtivat, että puhtaasti oman nuorisotyön kannalta virtuaalihanke on ollut jopa hyödyllisempi kuin perinteinen nuorisovaihtohanke.
 
– Virtuaalitoteutus on tuonut ehkä jopa enemmän hyvinvointia ja yhteistä vastuunottoa meidän porukalle, sillä tämä on ollut pitkäkestoisempi ja olemme toteuttaneet hankkeen sisältöä intensiivisemmin täällä kotipaikkakunnalla. Voisin kuvitella, että tekisimme uudelleenkin tällaisen hankkeen, että olemme etäältä kansainvälisiä, Verkama pohtii.

Myös Sorjonen on tyytyväinen virtuaalivaihtoon.

– Kannustan, että kannattaa ottaa tämä ainakin vaihtoehdoksi. Aina on uusia ohjelmahakuja, joissa voi sitten tehdä sen fyysisen nuorisovaihdon, kun tilanne on parempi. Mikäs sen parempaa kuin että nuoret tuntevat toisiaan jo etukäteen virtuaalivaihdon kautta. 

Vaikka matkojen peruuntuminen oli nuorille aluksi suuri pettymys niin Kuusamon seudulla kuin Jyväskylässäkin, jäi pettymys pian taka-alalle, kun virtuaalihanketta lähdettiin toteuttamaan. 

Kuusamossa elätellään vielä toiveita, että toukokuun vaihtojakso voisi toteutua, ja YAD:in päättyneen hankkeen nuoret ajattelevat, että he tapaisivat vielä. Suunnitelmissa on toteuttaa toinen nuorisovaihtohanke, jossa voitaisiin tehdä fyysinen nuorisovaihto.

 

Teksti: Arna Grym

 

Jos organisaatiosi on kiinnostunut muuttamaan vaihtonsa virtuaaliseksi, ota yhteyttä ohjelma-asiantuntija Paavo Pyykköseen: 
paavo.pyykkonen [at] oph.fi
029 533 8547