Uutinen

Yritysvierailijat avaavat kansainvälisen näkökulman kauppatieteen opetukseen

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle
Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen laitos alkoi kymmenisen sitten kutsua yritysvierailijoita monipuolistamaan opetusta. Toiminta vakiintui pian ja tuo joka vuosi innostavan lisän opintoihin.
Ryhmäkuva korkeakouluopiskelijoista luokassa

Emeritaprofessoriksi äskettäin siirtynyt Taina Savolainen on ollut edelläkävijä kansainvälisten vierailujen järjestämisessä ja on ollut itsekin useita kertoja ulkomailla opettamassa. Alun perin kontaktit syntyivät tutkimuskonferensseissa.

Erasmus+ -ohjelma mahdollistaa ulkomaisiin korkeakouluihin suuntautuvat opettajavaihdot, jotka perustuvat korkeakoulujen solmimiin kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin. Myös ulkomaisen yrityksen edustaja voidaan kutsua opettamaan suomalaiseen korkeakouluun, ja juuri tätä mahdollisuutta Itä-Suomen yliopistossa on hyödynnetty.

Vierailijoita on käynyt yleensä kaksi vuodessa ja he ovat opettaneet englanninkielisellä kurssilla, jonka teemana on kilpailukyvyn ja aineettoman pääoman johtaminen. Vierailut kestävät kolmesta viiteen päivää. Espanjassa kumppanina on palvelualan yritys ja Saksassa yritysmaailmaan perehtynyt tutkimusorganisaatio.

- Halusimme luoda opiskelijoillemme kansainvälisen opintojakson, ja meillä oli myös tarve pystyä tarjoamaan vaihto-opiskelijoille enemmän englanninkielistä opetusta, kertoo Savolainen.

Kurssi on kiinnostanut sekä suomalaisia kauppatieteen opiskelijoita että vaihto-opiskelijoita koko tiedekunnasta. Mukana on ollut yleensä yli 40 opiskelijaa ja osallistujat ovat olleet antiin tyytyväisiä. Kurssi on tarjonnut sekä tutkimustietoa että käytännön kokemuksia yritysmaailmasta, ja opetuksen ote on ollut konkreettinen ja osallistava. Opetus suunnitellaan yhteistyössä vierailijan kanssa niin, että hänen asiantuntemuksensa täydentää kurssin kokonaisuutta.

- Merkittävintä meille on ollut, että tällä tavoin olemme pystyneet laajentamaan ja monipuolistamaan opetustarjontaa.  Erasmus+ antaa tarvittavan taloudellisen tuen kansainvälisten vierailijoiden kutsumiseen, johon yliopistolla ei muuten olisi varoja.  

Taina Savolaisen mielestä kauppatiede ja johtaminen ovat luonteeltaan kansainvälisiä aloja, ja on tärkeää, että se näkyy jo opetuksessa. Kansainvälisten luennoitsijoiden saaminen kursseille ei kuitenkaan ole ainoa hyöty, joka säännöllisellä opettajavaihdolla on saavutettu. Vierailujen kautta suhteet kumppaniorganisaatioihin ovat tiivistyneet ja siitä on versonut myös uutta tutkimusyhteistyötä.  

Koronaepidemia esti vierailut ja siirsi kurssin verkkoon

Opettajavierailut sujuivat yli kymmenen vuotta jouhevasti ilman suurempia pulmia. Kurssia kehitettiin vuosittain ja se muotoutui vierailijoiden asiantuntemuksen mukaan aina hiukan erilaiseksi. Rahoitus on löytynyt joka vuosi, joten jatkuvuus on säilynyt.

Sitten tuli vuosi 2020 ja koronapandemia. Korkeakouluopetus kaikkialla Euroopassa siirtyi virtuaaliseksi. Jokasyksyistä vierailua ei tällä kertaa voitu toteuttaa ja kurssi päätettiin järjestää verkon kautta.

Suurin haaste oli rakentaa kurssi nopeassa aikataulussa toimivaksi verkkokokonaisuudeksi jopa 40 osallistujalle. Luennot nauhoitettiin ja kurssiaineisto jaettiin osallistujille sähköisesti.  Ryhmäopetukset toteutettiin Zoomin kautta ja niille varattiin esitysten lisäksi aikaa kysymyksiin.

Kokemus oli onnistunut, sillä opiskelijat löysivät kurssin, etäopetus toimi ja ryhmätyöskentelykin onnistui ilman kasvokkaista kontaktia.

Jatkossa vierailijat kuitenkin halutaan edelleen mieluummin kutsua Suomeen ihan oikeasti, sillä aidoilla kohtaamisilla ja läsnäololla on oma merkityksensä. Yhteistyökumppanit ovat halukkaita jatkamaan tulevaisuudessakin, sillä nekin kokevat hyötyvänsä yhteistyöstä korkeakoulun kanssa.

- Töitä kurssit toki aiheuttavat, sillä vierailijoiden isännöinti ja Suomessa oleskelun käytännön järjestelyt vaativat aina jonkin verran aikaa.

Savolainen vinkkaa, että käytännön työn selkiyttämiseksi kannattaa kehittää prosessi vierailijoiden vastaanottoon. Huolehdittavana on monia hallinnollisia ja opetuksen sujuvuuteen liittyviä käytäntöjä, ja vierailijaa on oltava valmis tukemaan pienissäkin asioissa, jotta kokemus on kaikille onnistunut.  

Kauppatieteen lisäksi muutamat muutkin Itä-Suomen yliopiston oppiaineet ovat innostuneet opettajavierailuista. Taina Savolainen kannustaa kiinnostuneita tarttumaan toimeen.

- Jos tiedossa on hyvät yhteistyökumppanit, niin kannattaa ilman muuta käyttää hyväkseen Erasmus+ -ohjelman tarjoamia resursseja.

Kumppaneita on Savolaisen mukaan helpointa löytää tutkimustoiminnan ja konferenssien kautta, mutta tarvittaessa heitä voi etsiä myös omien ja kollegojen verkostojen kautta kyselemällä.

  • Hanketyyppi: Erasmus+ korkeakoulutukselle, liikkuvuus/yrityksistä kutsuttavat opettajat
  • Koordinaattori: Itä-Suomen yliopisto
  • Hankeaika: vierailuja noin kaksi kertaa vuodessa, vierailun pituus 2–5 päivää
  • Kumppanimaat: vierailijoita esim. Saksasta ja Espanjasta

Kirjoittaja: Päivi Kärnä