Uutinen

14 suomalaisorganisaatiolle rahoitusta Erasmus+ Innovaatioyhteenliittymät -toiminnosta

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Erasmus+ innovaatioyhteenliittymien hakukierros päättyi 7.9.2021. Hakemuksia jätettiin yhteensä 317 kappaletta koko Euroopassa. Suomesta rahoituksen sai 14 organisaatiota, joista kaksi hankkeen koordinaattorina ja muut hankepartnerin roolissa.
Henkilöitä pöydän ääressä kokouksessa.

Erasmus+ innovaatioyhteenliittymät -toiminto (Erasmus+ Innovation Alliances) oli ensimmäistä kertaa haettavana syksyllä 2021 päättyneellä hakukierroksella. Suomalaiset olivat erittäin kiinnostuneita toiminnosta, sillä yhteensä 94 suomalaisorganisaatiota oli mukana hakemuksissa eri rooleissa.  

Suomalaiset organisaatiot menestyivät hyvin vuoden 2021 haussa. Suomesta rahoitusta sai kaikkiaan 14 organisaatiota: Aalto-korkeakoulusäätiö, Careeria Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki Business College, Arcinno Oy, Nordic Food Tech Venture Capital Oy, Mydata Global ry, Olemisen Balanssia ry, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Silta-valmennusyhdistys ry, Tieke tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja Turun yliopisto. 

Organisaatioiden joukossa on viisi suomalaisten korkeakoulua, kolme ammatillista oppilaitosta sekä erilaisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Turun yliopistolle myönnettiin rahoitusta kahteen hankkeeseen, joista toista he koordinoivat. Myös Haaga-Helia toimii hankkeensa koordinaattorina, loput suomalaisorganisaatiot ovat partnereina muiden maiden koordinoimissa hankkeissa. 

Koko Euroopan tasolla rahoitettiin 32 hanketta. Toiminnon kokonaisbudjetti on 61 miljoonaa euroa. 

Korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyön avulla innovointikykyä Eurooppaan

Erasmus+ innovaatioyhteenliittymien tavoitteena on parantaa Euroopan innovointikykyä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten strategisen yhteistyön avulla. Hankkeissa keskeistä on sektorien välinen yhteistyö ja ne kohdennetaan erityisesti digitaalisiin taitoihin ja aloille, jotka on tunnistettu keskeisiksi Euroopan kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle.

Innovaatioyhteenliittymissä rahoitetaan oppilaitosten ja yritysten välisiä yhteenliittymiä sekä alakohtaisia osaamisyhteistyön yhteenliittymiä. Oppilaitosten ja yritysten väliset yhteenliittymät edistävät yritysten, korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä. Alakohtaisen osaamisyhteistyön yhteenliittymien tarkoituksena puolestaan on luoda uusia strategisia lähestymistapoja ja yhteistyötä osaamisen kehittämiseksi tietyillä aloilla, jotka on tunnistettu Euroopan osaamisohjelmassa eli osaamissopimuksessa. 

Hankkeiden budjetit ovat kategoriasta ja hankkeen laajuudesta riippuen 1–4 miljoonaa euroa. 

Turun yliopiston koordinoimassa hankkeessa kehitetään yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä

Yksi rahoitetuista innovaatioyhteenliittymät-hankkeista on Turun yliopiston koordinoima Entrepreneurial Vision Alliances between Higher Education and Industry (ENVISIONAlliances). Hankkeessa on yhteensä yhdeksän hankepartneria: Turun yliopiston lisäksi mukana on korkeakouluja Alankomaista, Espanjasta ja Sloveniasta, ammatillinen oppilaitos Maltalta sekä yrityksiä Suomesta, Kreikasta ja Maltalta. 

ENVISIONAlliances-hankkeen tavoitteena on kaventaa korkeakoulujen ja yritysmaailman välistä kuilua. Tämä tapahtuu tarjoamalla tutkijoille ja muulle korkeakoulujen henkilöstölle mentorointia, jonka aikana he pääsevät osallistumaan yritysten päivittäiseen toimintaan. Yritykset puolestaan hyötyvät tutkijoiden teoreettisesta osaamisesta. 

 - Meillä oli jokunen vuosi sitten Horizon2020 hanke, jossa aktivoimme pienyrityksiä innovoimaan liiketoimintamallejaan. Teimme toimintatutkimusta yli sadan yrityksen kanssa ja kehitimme pienille yrityksille sopivan avoimesti saatavilla olevan työkalupakin liiketoiminnan kehittämiseen. ENVISIONAlliances-hankkeemme jatkaa tästä innovaatioden kehittämisen ja hyödyntämisen aihepiiristä. Hankkeessa kehitettävän Entrepreneurship Residency -mentorointiohjelman avulla pyrimme lisäämään tutkijoiden ja yritysten kohtaamisia ja edistämään innovaatioiden hyödyntämistä, kertoo Turun yliopiston tutkimusjohtaja Marikka Heikkilä. 

- Turun yliopistossa on laadittu yrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen strategia, jonka tavoitteena on tukea yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja koko yhteisössä. Tämä hanke antaa meille hienon mahdollisuuden hyödyntää tietämystämme ja oppeja aiemmista hankkeista ja soveltaa niitä konkreettisesti yliopistojen ja yritysten välisen innovaatiotoiminnan kehittämiseen niin Turun yliopistossa kuin laajemminkin Euroopassa, jatkaa Heikkilä. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,6 miljoonaa euroa, josta Turun yliopiston osuus on reilu 260 000 euroa.

Seuraava haku syyskuussa

Vuoden 2022 hakukierros on auki ja haku päättyy 15.9. Todennäköisesti hakukierros järjestetään jatkossa vuosittain. 

- Hakemusten valmistelu vaatii aikaa, ja se on hyvä aloittaa ajoissa. Jos et ehdi mukaan tämän vuoden hakukierrokselle, voit aloittaa suunnittelun ja kumppaniverkoston luomisen jo nyt vuoden 2023 hakukierrosta varten. Erityisesti ammatillisen koulutuksen toimijoita kaivataan mukaan, vinkkaa vastaava asiantuntija Tiina Pärnänen Opetushallituksesta. 

*Päivitys 4.1.2023: 14 suomalaista organisaatiota sai rahoitusta, ei 13.