Uutinen

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeilla alkuun kansainvälisessä toiminnassa myös matalalla kynnyksellä

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen Rahoitus
Erasmus+ yhteistyöhankkeiden ensimmäinen hakuaika päättyi maaliskuussa 2022 ja hakemuksia jätettiin 17 kpl eli lähes puolet vähemmän kuin vuonna 2021 (32 kpl). Hakemuksista 15 oli kumppanuushankkeita (KA220) ja kaksi pienimuotoisia kumppanuushankkeita (KA210). Rahoitusta haettiin yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin kuudelle kumppanuushankkeelle ja yhdelle pienimuotoiselle kumppanuushankkeelle yhteensä 1,86 miljoonaa euroa. 
Liitutaululle on piirretty maapallo ja kaksi pilveä. Kädet kehystävät maapalloa.

Kumppanuushankkeiden rahoituksessa siirryttiin tänä vuonna kertakorvausmalliin, jossa oli haettavana kolmea eri rahoituskategoriaa. Hakijoista yhdeksän haki 250 000 euron hanketta ja kuusi 400 000 euron hanketta. Pienimpiä 120 000 euron hankkeita ei haettu tällä hakukierroksella.   

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa haettiin kevään haussa ainoastaan 60 000 euron hankkeita. Kertakorvausmalliin perustuva avustus helpottaa hankkeiden raportointia ja siten keventää hankkeiden hallintoa. Se myös mahdollistaa tuen allokoinnin aiempaa joustavammin hankkeen toimintoihin. Näin myös pienimuotoiseen kehittämiseen ja esimerkiksi hankkeeseen osallistuvien opettajien palkkakustannuksiin voi kohdentaa tukea aiempaa joustavammin. 

Katse kohti kevään 2023 hakukierroksia

Vuoden 2023 haussa toivomme, että ammatilliset oppilaitokset hakisivat tukea myös pienimuotoisempaan kehittämistoimintaan. Pienemmissä hankkeissa kehittäminen voi kohdistua hyvinkin rajattuun kehittämiskohteeseen, eikä suurta partneriryhmää tarvita. Esimerkiksi pienimuotoisen kumppanuushankkeen tavoitteena voi olla kansainvälisen toiminnan aloittaminen jollain alalla yhden ulkomaisen partnerin kanssa. Hanke voi sisältää vaikkapa opettajien tutustumista kumppanimaan koulutukseen, alan työpaikkoihin ja muihin toimijoihin. Kumppanuushanketta suunnitellessa on kuitenkin tärkeää, että hankkeessa on selkeä kehittämistavoite ja siinä syntyy tuloksia, joita voidaan hyödyntää oppilaitoksen toiminnassa hankkeen jälkeen. 

Kannustamme niitä oppilaitoksia, joilla on ollut vähemmän Erasmus+ -yhteistyöhankkeita, tutustumaan kumppanuushankkeiden mahdollisuuksiin, jotta oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa voidaan monipuolistaa ja vahvistaa kumppaniverkostoja.  

Opetushallituksen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan hankemuodon valinnassa ja hankeidean hahmottamisessa.