Uutinen

Ammatillisen koulutuksen sosiaalista kestävyyttä vahvistetaan – Opetushallitus myönsi kehittämishankkeille 5,4 miljoonaa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Oppimateriaali Tasa-arvo ja osallisuus
Opetushallitus on myöntänyt 5,4 miljoonaa euroa valtionavustusrahoitusta yhdeksälle verkostohankkeelle ja valtakunnalliselle koordinaatiohankkeelle ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Toteutettu rahoituskierros on Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman viimeinen Opetushallituksessa.
Pisamanaamainen nuori nainen hymyilee kameralle. Hänen edessään on selin muita nuoria reput selässä.

Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ammatillisessa koulutuksessa niin yhteisöjen kuin yksilöjen tasolla. Ne vievät osaltaan eteenpäin myös Agenda2030 -toimintaohjelman sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteita. 

- On ilahduttavaa, että hankkeita toteuttaa laaja koulutuksen järjestäjien joukko. Tämä osoittaa, että hyvinvointi koetaan keskeiseksi kehittämisen kohteeksi. Hyvinvointi on merkittävä tekijä opiskelijan arjen sujuvuuden ja opinnoissa edistymisen kannalta, yksikön päällikkö Marko Aaltonen toteaa.

Kehittämistoimilla vahvistetaan monipuolisin keinoin opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoimintaa, tuetaan oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia, vahvistetaan opiskelijoiden arjenhallintataitoja sekä kehitetään hyvinvointijohtamista. Hankkeissa järjestettävät tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Valtakunnallisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on edistää hankkeiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa vaikuttavuutta muun muassa tukemalla levittämis- ja juurruttamistyötä.

Oikeus osata -kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten. Kolmivuotinen ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen keskittyvä ohjelma toteutetaan muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamina hankkeina.

 

Lisätietoja

Opetusneuvos Sanna Laiho, p. 029 533 1301, etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Opetusneuvos Ingeborg Rask (ruotsinkielinen koulutus), p. 029 533 1257, etunimi.sukunimi(at)oph.fi