Uutinen

Ammatillisen koulutuksen todistusmääräys muuttuu

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Arviointi ja todistukset
Ammatillisen koulutuksen tutkintovientiä koskeva lakimuutos astui voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksen vuoksi Opetushallitus on päivittänyt määräystään ammatillisesta koulutuksesta annettavista todistuksista. Päivitetty todistusmääräys tulee voimaan 15.1.2022 alkaen.
Kädet yhteen puristettuina

Opetushallituksen määräys (OPH-2147-2020) todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa muuttuu 15.1.2022 alkaen.

Muutoksen taustalla on ammatillisen koulutuksen lakiin (L 531/2017, 15 a ja 15 b §) tehty lisäys, joka tuli voimaan 1.1.2022. Jatkossa tutkintokoulutuksessa voidaan joiltakin osin poiketa ammatillisen koulutuksen järjestämistä ohjaavista tutkinnon perusteista. Muutokset ovat mahdollisia silloin, kuin ne ovat välttämättömiä tilauskoulutuksessa ja Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa. Myös tutkintoviennissä noudatetaan kuitenkin keskeisiltä osin tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita, ja perusteista poikkeamat ovat pienehköjä. Lupaa tutkinnon perusteista poikkeamiseen koulutuksen järjestäjät hakevat Opetushallitukselta.

Opiskelijalle annettaviin todistuksiin koulutuksen järjestäjän on merkittävä se, että koulutusviennissä on poikettu tutkinnon perusteista. Todistukseen merkitään diaarinumeroina niin koulutuksen järjestäjän Opetushallitukselta saama lupa poiketa tutkinnon perusteesta kuin Opetushallituksen päätös muutetuista tutkinnon perusteista.

Ammatillisen koulutuksen lakiin on sisältänyt tutkinnon perusteita koskevia siirtymäsäännöksiä, jotka päättyivät 31.12.2021. Todistusmääräystä päivitettiin siten, että poistuviin siirtymäsäädöksiin liittyneet kohdat poistettiin määräyksestä. Päivityksen yhteydessä tehtiin myös muutama muu määräystä selventävä korjaus.

Muutettu määräys on julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla ja ePerusteissa.

Lisätietoa

Pyydä lisätietoa sähköpostilla: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi