Uutinen

Ammatilliset oppilaitokset tukevat ukrainalaisia mukauttamalla EU-hankkeitaan – Sedu ja Taitotalo tarttuivat toimeen

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen Ukraina
Erasmus+ -hankkeita on mahdollista muokata Ukrainasta sotaa paenneiden auttamiseksi. Taitotalossa ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä hanketukea käytetään ukrainalaisten asiantuntijoiden työhön, joka tähtää oppilaitoksen muiden ukrainalaisten integrointiin.
Kuvassa Ukrainan lippu, taustalla metsä ja taivasta.

Sedu ja Taitotalo ovat syyskuuhun mennessä ensimmäiset ammatilliset oppilaitokset Suomessa, jotka ovat tarttuneet mahdollisuuteen päivittää Erasmus+ -hanketoimintaansa Ukrainasta sotaa paenneiden auttamiseksi.

Euroopan komissio päätti jo maaliskuussa, että Erasmus+ -hankkeita voi muokata ukrainalaisten tueksi, mikäli se sopii hankkeen teemaan.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa mahdollisuutta käytettiin henkilöstövaihdossa eli asiantuntijaliikkuvuudessa. Erasmus+ -hanketoiminnassa kyse on niin sanotusta kutsutun asiantuntijan toiminnosta, jossa organisaatiot voivat kutsua ulkomailta opettajia, kouluttajia tai muita päteviä ammattilaisia koulutuksen kehittämistehtäviin.

Oppilaitokseen pestattiin hankerahoituksella ukrainalainen Suomeen paennut Olena Nikitova auttamaan erilaisissa ukrainalaisten koulutukseen liittyvissä tehtävissä.

– Olena on auttanut meitä esimerkiksi uudessa tutkintokoulutukseen valmentavassa Tuva-koulutuksessa, jossa esimerkiksi Lapuan Sedussa opiskelee lähes parikymmentä ukrainalaista, kertoo kansainvälisten asioiden suunnittelija Juha Riippi Sedusta.

Olena Nikitova työskentelee tietokoneella. Olenalla on pitkät tummat hiukset.
Ukrainasta paennut Olena Nikitova työskentelee Sedussa opetusta avustavissa tehtävissä.

Enemmän kuin tulkki

Nikitova työskenteli Sedussa jo kevätkesällä määräaikaisessa työsuhteessa, johon nyt meneillään oleva syksyn mittainen opetus- ja koulutusjakso on luonteva jatke. Pääasiassa Nikitova työskentelee yhdessä ukrainalaisista koostuvan TUVA-ryhmän opettajan kanssa.

Nikitova ei ole pelkästään tulkki, vaikka hän onkin taustaltaan englannin kielen tulkki ja opettaja. Ukrainan kielen taidosta on Sedulle luonnollisesti valtava hyöty, sillä kaikki oppilaitoksessa opiskelevat ukrainalaiset tai heidän huoltajansa eivät puhu englantia.

– Kotimaassaan Olena työskenteli koulutussuunnittelijana ja meilläkin työnkuva on monipuolinen. Maahanmuuttajien työllisyyden kuntakokeiluhankkeessa hän on esimerkiksi luonut ukrainankielistä markkinointimateriaalia.

Ukrainalainen koulutusjärjestelmä eroaa Suomesta niin, että Riipin mukaan Nikitovan tärkeä panos on toimia toimintakulttuurin tulkkina. 

– Hän on tehnyt todella tärkeää työtä. Toivomme, että pystyisimme tarjoamaan hänelle työtä jatkossakin tavalla tai toisella.

Niin Sedu kuin Taitotalokin ovat saaneet akkreditoinnin Erasmus+ -liikkuvuushankkeisiin, mikä tarkoittaa säännöllistä vuosittaista rahoitusta opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoihin.

Koronapandemian aikana opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen tarkoitettua rahoitusta jäi runsaasti käyttämättä.

– Tässä mielessä ukrainalaisten tuki ei ole muualta pois, Riippi sanoo.

Taitotalon yritysverkostollakin on halu auttaa

Suomen suurin oppilaitos ammatillisen aikuiskoulutuksen saralla on Taitotalo, jossa Ukrainasta paenneiden kotoutumista, koulutusta ja työllistymistä on suunniteltu sodan alusta alkaen.

Mahdollisuuteen muokata Erasmus+ -hanketoimintaa tartuttiin Taitotalossa heti, kun tieto siitä tuli, kertoo Taitotalon kouluttaja ja kansainvälisten asioiden päällikkö Heli Pispala-Tapio. Asiaa ryhdyttiin edistämään oppisopimuskoulutuksen kautta.

– Oppilaitoksellamme on paljon yritys- ja organisaatiokumppaneita ja myös laaja verkosto oppisopimuskoulutuksessa. Kumppaneillammekin on vankka tahtotila auttaa ukrainalaisia ja ylipäänsä maahanmuuttajia, Pispala-Tapio sanoo.

Ukrainalaisiakin silmällä pitäen Taitotalossa on kartoitettu aloja, joissa esiintyy työvoimapulaa. Sellaisia ovat esimerkiksi rakennusala, sotealan työt sekä puhtaus- ja kiinteistöpalveluala.

Tietoa tukimahdollisuudesta olisi levitettävä

Yhtenä ratkaisuna Taitotalossa on tarjottu ukrainalaisille oppisopimuskoulutusta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle. Koulutukseen oli alkusyksystä rekrytoitu muutamia ukrainalaisia.

Erasmus+ -rahoituksella koulutukseen ollaan kutsumassa ukrainan kielen opettaja, joka liittyy oppisopimuskoulutuksen järjestävään Taitotalon tiimiin.

– Hänen on tarkoitus tulla antamaan tukea kieliasioissa, mutta myös tukemaan ja tsemppaamaan opiskelijoita. Hän tulisi siten osaksi tiimiämme ja esimerkiksi työpaikoilla työpaikkaohjaajien avuksi.

Erasmus+ hankerahoitusta, eli matkatukea, yksilötukea ja erityistukea voi saada ukrainalaisille opettajille ja myös opiskelijoille, joiden ammatilliset opinnot ovat jääneet kesken sodan vuoksi Ukrainassa.

Tietoa ja kokemuksia ukrainalaisten tukimahdollisuuksista EU-hankerahoituksella olisi hyvä levittää aktiivisesti niin Suomessa kuin muuallakin, Pispala-Tapio sanoo.

– Olin vastikään Riiassa Erasmus+ - seminaarissa, johon osallistui kymmeniä koulutusalan edustajia 11 maasta. Siellä havaittiin, että vasta muutamassa eurooppalaisessa oppilaitoksessa toteutettiin tätä Erasmus+:n mahdollistamaa ukrainalaisten tukea, Pispala-Tapio sanoo.