Uutinen

Ansiokkaat opetuksen kehittämishankkeet saavat tunnustusta eurooppalaisella EITA-palkinnolla

Ohjelmat Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+
Toista kertaa jaettava Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto (EITA) tuo esille parhaita Erasmus+ -ohjelmassa toteutettuja opetukseen liittyviä käytänteitä. Suomesta palkinnon saa neljä Erasmus+ -hanketta.
Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto 2022. Palkinnon teema luovuus, kestävä kehitys ja yhdessä oppiminen.

Tänä vuonna EITA-palkinnon teemoja ovat luovuus, kestävyys ja yhdessä oppiminen New European Bauhaus -aloitteen mukaisesti. Suomesta palkitaan Metsokankaan koulu, Oulun englanninkielinen leikkikoulu, Kalajoen lukio sekä Mercuria.

Metsokankaan koulun Hyvinvointi, kansainvälisyys ja yhteisopettajuus koulussamme -hankkeen teemana oli hyvinvointi. Opettajat osallistuivat eri puolilla Eurooppaa kursseille, joilta he saivat uusia näkökulmia ja toimintatapoja hyvinvoinnin lisäämiseksi koulun arkeen.

- Moni opittu asia on jäänyt elämään koulussamme. Esimerkiksi taideterapian menetelmät ovat säännöllisesti käytössä opetuksessa, mindfulness tarjoaa opettajille ja oppilaille rentoutumishetkiä koulupäivän lomassa, ja erilaisten ulkoympäristöjen käyttö opiskelussa on hankkeemme myötä lisääntynyt, kertovat Metsokankaan koulun opettajat Jaana Hekkanen ja Heini Peltoperä.

Oulun englanninkielisen leikkikoulun Ready, Steady, Play! -hankkeessa kehitettiin englannin kielen opetusta varhaiskasvatuksessa tarinoiden ja leikin avulla. Hankkeessa saatiin aikaan merkittäviä tuloksia: lapset ryhtyivät käyttämään englantia rohkeammin sekä päiväkodissa että kotona, ja lisäksi hankkeen tuottamat materiaalit levisivät Euroopassa laajalti.

Kalajoen lukion EU inclusion approaches -hankkeen tavoitteena oli löytää uusia keinoja osallisuuteen. Hankkeessa toteutettiin matalan kynnyksen toimintoja, joiden äärellä eri taustoista tulevat ihmiset voisivat kohdata luontevasti. Opiskelijat ovat oppineet moninaisuudesta sekä kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta.

Mercurian Young Talents -hanke toi yhteen liiketalouden ja artesaanialan opiskelijoita. Opiskelijat perustivat ryhmissä yrityksiä, jotka suunnittelivat, valmistivat, markkinoivat ja myivät tuotteitaan. Opettajien rooli oli toimia valmentajina. Hankkeen myötä oppilaitokseen syntyi yrittäjyyspolku, josta on tullut vakinainen osa opetusta.

Erasmus+ -ohjelma tukee opetuksen kehittämistä

EITA-palkinnon avulla halutaan antaa arvostusta opettajille ja kouluille, edistää parhaita opetus- ja oppimistapoja, edistää vastavuoroista oppimista sekä korostaa Erasmus+ -ohjelman merkitystä eurooppalaisten opettajien yhteistyölle.

Kansalliset Erasmus+ -toimistot valitsevat Eurooppalaisen innovatiivisen opetuksen palkinnon saajat vuosittain. Jokaisesta Erasmus+ -ohjelmamaasta valitaan yksi palkittava hanke jokaisessa kategoriassa. Kategoriat ovat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus. Palkinto myönnetään päättyneille Erasmus+ -hankkeille.

Yhteensä EITA-palkinto myönnetään 98 hankkeelle Euroopassa. Palkinnot jaetaan virallisesti 25.10. Euroopan komission järjestämässä palkintotilaisuudessa.